Izravna online nastava putem Google Meet aplikacija

Preferirani alat za izravnu online nastavu na Fakultetu je Google Hangouts Meet (dalje: Google Meet). Putem ovog alata nastavnici Fakulteta bit će dostupni s početkom u uobičajenim terminima predavanja, ili u drugim terminima koji se najave putem e-kolegija u Merlinu ili drugom sustavu za e-učenje koji se koristi na pojedinom predmetu. Nastava putem Google Meet-a služi raspravi o osobito kompleksnim dijelova gradiva, koje bi studenti teško mogli razumjeti samo na temelju samostalnog rada, kao i razjašnjavanju svih drugih nedoumica koje studenti imaju u vezi s gradivom. Rad putem Google Meet-a će biti produktivan samo ako se prethodno pripremite za raspravu, što uključuje:

  • čitanje relevantnih dijelova gradiva za nastavne cjeline koje se taj dan ili tjedan obrađuju, uz proučavanje prezentacija koje su učinjene dostupnima
  • rješavanje testova i pitanja za samoprovjeru, ako su dostupni u kolegiju
  • obavljanje drugih zadaća koje je odredio predmetni nastavnik
  • izradu bilješki i pripremu pitanja o kojima želite raspravljati.

Obavijest o terminu nastave putem Google Meet-a dobit ćete putem sustava Merlin, e-poštom ili na drugi način.

Google Meet-u možete pristupiti:

 - na adresi meet.google.com (preporuča se korištenje Google Chrome preglednika)

 - putem aplikacije za Android uređaje: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings

 - putem aplikacije za Apple uređaje: https://apps.apple.com/us/app/meet/id1013231476

U aplikaciju se potrebno prijaviti pomoću računa na student.pravo.hr domeni. Vaša adresa elektroničke pošte je ujedno i korisničko ime: 

ime.prezime@student.pravo.hr

zaporka je ista kao i za AAI