Kaja Pavić, upr. pravnik
Kaja Pavić,
upr. pravnik

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
-
Adresa:
Tkalčićeva 48-50, soba 2
Katedra/služba:
Administrativni referent (službenik - radno mjesto III. vrste)