Kaja Pavić, upr. pravnik
Kaja Pavić,
upr. pravnik

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 386
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 61/II
Katedra/služba:
Administrativni referent (službenik - radno mjesto III. vrste)