prof. dr. sc. Josip Kregar
prof. dr. sc.
Josip Kregar

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Kregar, Josip; Marčetić, Gordana; Grubišić, Ksenija.
Etika u politici i javnoj upravi .
Zagreb : Novi informator, 2016 (monografija).

2. Kregar, Josip; Đulabić, Vedran; Gardašević, Đorđe; Musa, Anamarija; Ravlić, Slaven; Rogić Lugarić, Tereza.
Decentralizacija .
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011 (zbornik).

3. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Malenica, Zoran; Jeknić, Ranka; Petričušić, Antonija.
Izgradnja institucija: Etika i korupcija .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010 (zbornik).

4. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Šporer, Željka.
Korupcija i povjerenje .
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo ; Pravni fakultet, 2010 (monografija).

5. Kregar, Josip; Dika, Mihajlo; Matulović, Miomir; Padjen, Ivan; Vašiček, Vesna; Petrak, Mirko; Trušić, Vito.
Funkcionalna integracija sveučilišta? : pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta .
Zagreb : Pravni fakultet, 2009 (monografija).

6. Kregar, Josip; Prpić, Ivan; Koprić, Ivan; Pavić, Željko; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran; Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan.
Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008 (zbornik).

7. Šimonović, Ivan; Mesić, Milan; Marinović, Lovorka; Kregar, Josip; Turković, Ksenija; Šimonović, Dubravka; Polunić, Ivana; Tomka, Damir; Kraljević, Radojka.
Suzbijanje trgovanja ljudima .
Zagreb : ARCODE - Zagreb, 2008 (priručnik).

8. Kregar, Josip; Dika Mihajlo, Petrak, Marko; Grubišić, Ksenija; Bolanča, Dragan; Matulović, Miomir; Jerneić, Željko; Vasiček, Vesna; Krajcar, Slavko; Rajčić, Davor.
Zbornik radova: Upravljanje sveučilištem .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2007 (zbornik radova).

9. Kregar, Josip; Derenčinović, Davor; Miljenić, Orsat; Gotovac, Viktor; Petrović, Zorislav Antun.
Introduction to the national integrity system study: country report: Croatia 2004 .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2004 (monografija).

10. Kregar, Josip; Gotovac, Viktor; Gardašević, Đorđe.
Regulacija prava na pristup informacijama .
Zagreb : Transparency International Hrvatska, 2004. (priručnik).

11. Kregar, Josip; Petak, Zdravko; Gardašević, Đorđe.
Novac u politici: prijedlozi za uređenje pravila o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja .
Zagreb : Transparency international Hrvatska, 2003. (priručnik).

12. Kregar, Josip.
Javna uprava .
Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001 (monografija).

13. Kregar, Josip.
Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija .
Zagreb : Rifin, 1999 (monografija).

14. McBride, Jeremy; Zielinski, Daniel; Stubbs, Paul; Garland, Gloria Jean; Grdešić, Ivan; Ivanović, Mladen; Kregar, Josip; Bagić, Aida; Plavša-Matić, Cvjetana; Stanić, Tanja.
Razvoj civilnog društva u Hrvatskoj - modeli suradnje države i udruga .
Zagreb : Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge, 1999 (zbornik).

15. Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan.
Hrestomatija upravne znanosti. Sv. 1 .
Zagreb : Pravni fakultet, 1998 (monografija).

16. Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Perko Šeparović, Inge; Lozina, Duško.
Hrestomatija upravne znanosti, svezak II .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998 (monografija).

17. Šeks, Vladimir; Sokol, Smiljko; Kregar, Josip; Parać, Ivan.
Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave .
Zagreb : Organizator, 1993 (monografija).

18. Petković, Stanko; Nasakanda, Pero; Kregar, Josip.
Prilozi za studij sociologije .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1991 (monografija).

19. Žuljić, Stanko; Pusić, Eugen; Šonje, Zorislav; Žužul, Josip; Butić-Lončar, Nataša; Stojković, Andreja; Kregar, Josip; Milanović, Z.; Pavić, Željko; Fröhlich, Zlatan; Kritovac, Fedor; Jurlina, Dubravka; Radin, G.; Bežovan, Gojko; Jakšić, Ilija; Barić, P.; Dakić, Slavko; Seferagić, Dušica.
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba .
Zagreb : Ekonomski institut : Institut građevinarstva Hrvatske : Institut za društvena istraživanja, 1991 (monografija).

20. Barbić, Jakša; Dika, Mihajlo; Chour, Jaroslav; Gverić, Ante; Parać, Zoran; Momčinović, Hrvoje; Kregar, Josip; Crnalić, Asim.
Stečaj poduzeća i banaka .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu : Narodne novine, 1990 (monografija).

21. Ivanišević, Stjepan; Jurković, Pero; Klanac, Luka; Kregar, Josip; Kuliš, Danijela; Lenardić, Mila; Ožanić, Vesna; Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Skupnjak-Kapić, Sunčanica; Stanić, Josip; Šefer, Berislav; Šimović, Jure, Štahan, Josip.
Dugoročni razvoj neprivrednih djelatnosti .
Zagreb : Ekonomski institut Zagreb, 1990 (monografija).

22. Kregar, Josip; Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Šimonović, Ivan; Čaldarović, Ognjen; Lončar-Butić, Nataša; Popovski, Vesna; Seferagić, Dušica; Sekulić, Duško; Stojković, Andreja; Šporer, Željka; Štulhofer, Aleksandar.
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba .
Zagreb : Ekonomski institut Zagreb : Građevinski institut : Institut „Ruđer Bošković, 1989 (monografija).

23. Ramljak, Milan; Arbutina, Nebojša; Malčić, Jurica; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Šimović, Jure; Pavić, Željko; Mravunac, Vladimir.
Prijedlog reforme komunalnog sistema u Zagrebu .
Zagreb : Pravni fakultet : Zavod za izučavanje upravljanja, 1989 (monografija).

24. Ramljak, Milan; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip, Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Šimonović, Ivan; Šimović, Jure.
Političko-upravni sistem .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1989 (monografija).

25. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Ramljak, Milan; Šimonović, Ivan; Šimović, Jure.
Problemi integracije u komunalnom sistemu Grada Zagreba .
Zagreb : Pravni fakultet : Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, 1988 (istrazivacki projekt).

26. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Petković, Stanko; Ramljak, Milan; Šimonović, Ivan.
Uprava i društvo .
Zagreb : Institut za znanstvena istraživanja Sveučilišta, 1986 (monografija).

27. Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Smerdel, Branko; Šimonović Ivan; Šipka, Predrag.
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba : Društveno-politički aspekti komunalnog sistema I. .
Zagreb : Ekonomski institut : Institut «Ruđer Bošković» : Institut za društvena istraživanja : Pravni fakultet : Urbanistički zavod grada, 1985 (monografija).

28. Pusić, Eugen; Kregar, Josip; Perko-Šeparović, Inge; Pavić, Željko; Ramljak, Milan.
Osnovni problemi i razvojne tendencije u republičkoj upravi SR Hrvatske .
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 1981 (istaživački projekt).

29. Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Perko-Šeparović, Inge; Petković, Stanko.
Samoupravljanje i razvoj .
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 1976 (istraživački projekt).
 
  Uredničke knjige
 

1. Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip; Bogišić, Vlaho; Čepulo, Dalibor; Miladin, Petar; Ravlić, Slaven; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2011. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kregar, Josip.
Etičke norme i vođenje države // 3. Forum za javnu upravu / Anamarija Musa (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, Ured za Hrvatsku / Institut za javnu upravu, 2013. Str. 7-25.

2. Kregar, Josip.
Decentralizacija // Decentralizacija / Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 1-33.

3. Kregar, Josip.
Etika i politika u vremenu recesije // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 1-14.

4. Kregar, Josip.
Korupcija je društveno zlo // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 15-26.

5. Kregar, Josip.
Depoliticisation of the Civil Service: Progress and Oppositions // Izgradnja institucija: Etika i korupcija (Institution Building: Ethics and Corruption) / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 93-130.

6. Kregar, Josip.
Modern Political Extremism: Assessments and Trends // Izgradnja institucija: Etika i korupcija (Institution Building: Ethics and Corruption) / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 157-167.

7. Kregar, Josip.
Korupcija: neznanje nije opravdanje // Korupcija i povjerenje / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Šporer, Željka (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo, 2010. Str. 1-51.

8. Kregar, Josip.
Upravljanje sveučilištem: od zajednice prema organizaciji // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009. Str. 1-28.

9. Kregar, Josip.
Autonomija i upravljanje // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009. Str. 43-56.

10. Kregar, Josip.
Recesija i rezignacija // Kriza i okviri ekonomske politike : zbornik radova / [pripremili] Razred za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za financije i računovodstvo / Baletić, Zvonimir ; Domazet, Tihomir ; Kaštela, Slobodan ; Stipetić, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009. Str. 225-238.

11. Benko, Marijan; Cindori, Sonja; Derenčinović, Davor; Ivanušec, Dražen; Krasić, Šima; Kregar, Josip; Mladineo, Ivica; Novosel, Dragan; Sekulić, Duško.
Pranje novca - novosti i praksa // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Banko, Marijan (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2008. Str. 134-150.

12. Kregar, Josip.
Depolitizacija javne uprave: napredak i otpori : [strukturne zadaće] // Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008.. Str. 215-243.

13. Kregar, Josip.
Tendencije i popratne okolnosti - varijacije na jednu tezu Eugena Pusića // Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana / Posavec, Zvonko ; Šimonović Ivan (ur.).
Zagreb : HAZU, 2008. Str. 31-43.

14. Kregar, Josip.
Politička optička varka // Hrvatska kako sada dalje / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo MT, 2008. Str. 17-28.

15. Kregar, Josip.
Akcija i akteri: što poduzeti sada // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2008. Str. 3-32.

16. Kregar, Josip; Munivrana Vajda, Maja.
Croatia: Efficiency and Procedural Rights in the Social Context // Safeguarding human rights in Europe: The rights of suspects and defendants in criminal proceedings in South East Europe / Ricarda Roos ; Stefanie (ur.).
Bukurešt : Konrad Adenauer Stiftung, 2008. Str. 145-159.

17. Cvitanović, Leo et al.
Pravni leksikon (kaznenopravni pojmovi) // Pravni leksikon / Pezo, Vladimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 224-228.

18. Kregar, Josip.
Promjene maski, stolica i sjena // Sloboda i jednakost u društvenim institucijama / Tomislav Raukar (ur.).
Zagreb : HAZU, 2007. Str. 67-71.

19. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Party and Campaign Finance in Croatia // Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period / Smilov, Daniel ; Toplak, Jurij (ur.).
London : Ashgate Publishing Ltd., 2007. Str. 53-70.

20. Kregar, Josip.
Korupcija u pravosuđu // "Evropski prostor pravde" tempus projekt Evropske Unije Zbornik radova / Grgurević, Ana (ur.).
Podgorica : Centar za obuku sudija Republike Crne Gore, 2006. Str. 135-151.

21. Kregar, Josip.
Demokratski deficit: što očekujemo i što imamo? // U kakvu Europsku Uniju želimo? U potrazi za razlozima demokratskog deficita (EU i RH) / Horvat, Vedran (ur.).
Zagreb : Fondacija Heinrich Boll, Zagreb, 2006. Str. 104-110.

22. Kregar, Josip.
Suzbijanje korupcije: tektonske promjene i dugoročna promjena klime // Ekonomska politika Hrvatske u 2007. / Momčinović, Hrvoje (ur.).
Opatija : Pravni fakultet u Zagrebu, 2006. Str. 339-354.

23. Kregar, Josip.
Rasprava, Reforma hrvatske državne uprave // Reforma hrvatske državne uprave / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2006. Str. 53-56.

24. Kregar, Josip.
Strategija reforme pravosudnog sustava // Strategija reforme pravosudnog sustava : okrugli stol održan 12. prosinca 2005. u palači HAZU u Zagrebu / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2006. Str. 38-40.

25. Kregar, Josip.
Strategija suzbijanja korupcije u Nacionalnom programu za suzbijanje korupcije // Nacionalnom program za suzbijanje korupcije / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2006. Str. 78-81.

26. Kregar, Josip.
Kulise demokratske restauracije tranzicijskih zemalja // Slaba društva i nevolje s pluralizmom: regionalna konferencija, zbornik radova i izbor iz diskusije / Dvornik, Srđan ; Horvat, Vedran (ur.).
Zagreb : Fondacija Heinrich Boll, Zagreb, 2005. Str. 120-127.

27. Kregar, Josip.
Pravo na pristup informacijama // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : 2. i 3. okrugli stol : zbornik radova / Belan-Simić, Alemka ; Horvat, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Hrvasko knjižičarsko društvo, 2004. Str. 84-85.

28. Kregar, Josip.
Neorganizirani kriminal i organizirana zakonita pljačka // Korupcija u odsustvu vladavine prava / Sejmenović, Amela (ur.).
Sarajevo : Fondacija Heinrich Boll, Reginolani ured Sarajevo, 2004. Str. 17-19.

29. Kregar, Josip; Marko, Josef.
Il sistema politico Croato // Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Cenro-Orientale / di Cortone, Bertola (ur.).
Torino : Giappichelli Editore, 2004. Str. 145-151.

30. Kregar, Josip; Marko, Jozef.
Financiranje političkih stranaka // Država i političke stranke / Ivan Prpić (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004. Str. 83-107.

31. Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja.
Gaps in Law // Croatian Judiciary: Lessons and Persepctives / Lalić, Goranka (ur.).
Zagreb : Croatian Helsinki Committee, 2002. Str. 175-190.

32. Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja.
Praznine u pravu // Hrvatsko pravosuđe: Pouke i perspektive / Lalić, Goranka (ur.).
Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, 2002. Str. 165-180.

33. Kregar, Josip.
Bureaucratic obstacles to partnership // NGOs and Public Adminsitration: Perspectives of Partnership in the Process of European Integration / Vidačak, I. (ur.).
Zagreb : Institut za međunarodne odnose (IMO), 2001. Str. 93-101.

34. Kregar, Josip.
Srednji grad i lokalna samouprava - hrvatski primjer // Srednji gradovi u hrvatskoj urbanizaciji / Rogić, Ivan ; Salaj, Matija (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1999.. Str. 141-154.

35. Kregar, Josip.
The Evil of Corruption // Corruption in CEE at the Turn of the Millenium / Meško, Gorazd (ur.).
Ljubljana : Open Society Institute - Slovenia, 1999. Str. 137-157.

36. Kregar, Josip.
Organizacija upravno - administrativnog aparata // Hrvatska agenda 2000 / Čučić, Ljubomir (ur.).
Zagreb : Europski dom Zagreb, 1999. Str. 58-71.

37. Kregar, Josip.
Korupcija // Hrestomatija upravne znanosti / Pusić, Eugen (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998. Str. 239-245.

38. Kregar, Josip.
Effects of Postsocialist Reforms: Temporary Diagnosis // Ukraine & Croatia: Problems of Postcommunist Societies / Kukoč, Mislav ; Polokhalo, Volodymyr (ur.).
Zagreb : Croatian Commission for UNESCO, 1997. Str. 91-101.

39. Kregar, Josip.
Deformation of Organizational Principles: Corruption in Post-Socialist Societies // Corruption and Democracy / Trang, C V (ur.).
Budimpešta : Institute for Constitutional and Legislative Policy, Hungary, 1994. Str. 47-60.

40. Kregar, Josip.
Etika i racionalna država // Poduzetništvo i javni management u upravi Republike Hrvatske / Vujić, Vidoje (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1993. Str. 45-55.

41. Kregar; Josip; Sokol, Smiljko.
Komentar temeljnih instituta zakona o lokalnoj samoupravi i upravi // Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave / Sokol, Smiljko: Šeks, Vladimir ; Kregar, Josip ; Parać, Ivan (ur.).
Zagreb : Organizator, 1993. Str. 21-87.

42. Kregar, Josip; Šimonović, Ivan.
Local government in Croatia- Current Problems and Forthcomming Institutional Changes // Alle Macht nach unten? : Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas / joseph. Marko ; Steiner, Michael ; Isak, Hubert (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 1992. Str. 115-127.

43. Kregar, Josip; Šimonović, Ivan; Smerdel, Branko.
Die Verfassung der Republic Kroatien: Politische Ramenbedigungen und Grundlegende Probleme // Slowenien, Kroatien, Serbien – Die Neue Verfassungen / Joseph, Marko ; Borić, Tomislav (ur.).
Graz : Boehlau Verlag, 1991. Str. 205-285.

44. Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Šimonović, Ivan; Šimović, Jure.
Društveno-političke zajednice, samoupravne interesne zajednice i društveno-političke organizacije // Parcijalna studija Dugoročni razvoj neprivrednih djelatnosti, projekta Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske / Stanić, Josip ; Štahan, Josip (ur.).
Zagreb : Ekonomski institut Zagreb, 1990. Str. 336-374.

45. Kregar, Josip; Pavić, Željko.
Kadrovi u republičkoj upravi SR Hrvatske // Uprava i društvo / Ivanišević, Stjepan et al. (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1987. Str. 51-84.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Zrinščak, Siniša; Grubišić, Ksenija; Petričušić, Antonija.
Uvod u sociologiju .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2014.

2. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Grubišić, Ksenija; Zrinščak, Siniša.
Uvod u sociologiju .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013.

3. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Grubišić, Ksenija.
Uvod u sociologiju .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008.

4. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Grubišić, Ksenija.
Uvod u sociologiju .
Zagreb : Pravni fakultet, 2007.

5. Kregar, Josip; Polšek, Darko; Ravlić, Slaven.
Uvod u sociologiju .
Zagreb : Pravni fakultet, 2005.

6. Kregar, Josip; Polšek, Darko; Ajduković, Marina; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Malenica, Zoran.
Sociologija .
Zagreb : Školska knjiga, 2004.

7. Kregar, Josip; Polšek, Darko; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Ajduković, Marina; Malenica, Zoran.
Sociologija: udžbenik za 3. razred gimnazije .
Zagreb : Školska knjiga, 2003.

8. Skledar, Nikola; Kregar, Josip.
Znanost o društvu: osnovni pojmovi i razvoj .
Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2003.

9. Petković, Stanko; Kregar, Josip.
Ogledi o društvenim procesima i institucijama .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1997.

10. Petković, Stanko; Kregar, Josip.
Pregled glavnih sistema socioloških teorija .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1997.

11. Petković, Stanko; Kregar, Josip.
Ogledi o društvenim procesima i institucijama .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1994.

12. Petković, Stanko; Kregar, Josip.
Pregled glavnih sistema socioloških teorija .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1994.

13. Petković, Stanko; Nasakanda, Petar; Kregar, Josip.
Prilozi za studij sociologije .
Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 1991.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kregar, Josip.
Legitimnost prava. // Studia lexicographica. 1 (2011) , 8; 17-43 (članak, znanstveni).

2. Kregar, Josip; Petričušić, Antonija.
Crime as a Business, Business as a Crime. // Varstvoslovje / Journal of Criminal Justice and Security. 12 (2010) , 4; 367-377 (članak, znanstveni).

3. Kregar, Josip.
U državnoj upravi trebamo radikalnije reforme. // Informator : poslovno-pravni magazin. 5746 (2009) ; 1-3 (članak, znanstveni).

4. Kregar, Josip.
Teorijski i društveni kontekst modernizacije pravnog obrazovanja. // Reforma pravnog obrazovanja. 1 (2007) ; 13-31 (članak, znanstveni).

5. Kregar, Josip.
Uvodno izlaganje, Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: Hrvatsko motrište. // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: Hrvatsko motrište. 1 (2007) ; 9-10 (članak, znanstveni).

6. Kregar, Josip.
Teorijski i društveni kontekst modernizacije pravnog obrazovanja. // Reforma znanstvenog obrazovanja. 1 (2007) ; 13-31 (članak, znanstveni).

7. Kregar, Josip.
Znanjem protiv korupcije : okolnosti, sadržaj, primjena i ograničenja Zakona o pravu na pristup informacijama. // Profesionalna etika knjižničara i društvene etičke norme ; i radionica Knjižnice, organizacije civilnog društva i borba protiv korupcije : zbornik radova. 8-9 (2007) ; 64-72 (članak, znanstveni).

8. Kregar, Josip.
Korporacijski kriminal i nove mjere za suzbijanje korupcije. // Revizija. 11 (2004) ; 3-19 (članak, znanstveni).

9. Kregar, Josip.
Financiranje političkih stranka i izbornih kampanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 5; 23-54 (članak, znanstveni).

10. Kregar, Josip.
Izgledi Hrvatske u borbi protiv korupcije. // Godišnjak tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i kluba Pravnika Grada Zagreba. 16 (2003) , 87; 124-142 (članak, znanstveni).

11. Kregar, Josip; dr.
Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću". // Hrvatska javna uprava : asopis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 2; 177-205 (članak, znanstveni).

12. Kregar, Josip.
Treći put: novi politički i ideološki okviri socijalne politike. // Revija za socijalnu politiku. 7 (2000) , 2; 113-129 (članak, znanstveni).

13. Kregar, Josip.
Institucije i novac za njih : protuslovlja financija i institucija. // Financijska praksa. 23 (1999) , 3; 227-232 (pregledni rad, znanstveni).

14. Kregar, Josip.
Sudstvo u Hrvatskoj : problemi i perspektive. // Financijska praksa. 23 (1999) , 4-5; 467-475 (članak, znanstveni).

15. Kregar, Josip.
Globalizacija i korupcija. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 4; 687-699 (članak, znanstveni).

16. Kregar, Josip.
Pouke jednog davnog slučaja. // Ekonomija. 6 (1999) , 2; 231-236 (članak, znanstveni).

17. Kregar, Josip.
Privatizacija i modernizacija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 2; 287-290 (prikaz, znanstveni).

18. Kregar, Josip.
Sedam kapitalističkih godina. // Banka : financijsko-poslovni mjesečnik. 9 (1999) , 6; 77-78 (članak, znanstveni).

19. Kregar, Josip.
Reforma uprave u Hrvatskoj: procesi i mogućnosti. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 3; 403-414 (članak, znanstveni).

20. Kregar, Josip.
Hrvatska kao socijalna država: zadanosti i usmjerenja. // Revija za socijalnu politiku. 5 (1998) ; 78-82 (članak, znanstveni).

21. Kregar, Josip.
Politička filozofija ljudskih prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 6; 707-711 (članak, znanstveni).

22. Kregar, Josip.
Međunarodno pravo i zaštita ljudskih prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 6; 705-743 (članak, znanstveni).

23. Kregar, Josip.
Etiologija korupcije. // Revizija: časopis za revizijsku teoriju i praksu. 4 (1997) ; 81-98 (članak, znanstveni).

24. Kregar, Josip.
Korupcija i njezino suzbijanje u Rebuplici Hrvatskoj i svijetu. // Državnost: časopis za politiku, znanost, kulturu i gospodarstvo. 1 (1997) , 3; 409-461 (članak, znanstveni).

25. Kregar, Josip.
Pojava korupcije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 4 (1997) ; 23-42 (članak, znanstveni).

26. Kregar, Josip.
Protiv korupcije. // Državnost: časopis za politiku, znanost, kulturu i gospodarstvo. 1 (1997) , 3; 412-426 (članak, znanstveni).

27. Kregar, Josip.
Socijalni aspekti ekonomskog kriminala i korupcije. // Pravni vjesnik: tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku. 13 (1997) , 3-4; 247-265 (članak, znanstveni).

28. Kregar, Josip.
Nastanak i prevladavanje predatorskog kapitalizma. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 3; 225-274 (članak, znanstveni).

29. Kregar, Josip.
Values and institutions in new democracies. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 5; 473-487 (članak, znanstveni).

30. Kregar, Josip; Šimonović, Ivan.
Teorijski temelji ekonomske analize prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 6; 557-617 (članak, znanstveni).

31. Kregar, Josip.
Kriza ideja ili kriza znanosti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 4 (1995) , 2-3 (16-17); 231-239 (članak, znanstveni).

32. Kregar, Josip.
Promjene u strukturi obiteljskih zajednica. // Revija za socijalnu politiku. 1 (1994) , 3; 211-224 (članak, znanstveni).

33. Kregar, Josip.
Etika i racionalna država. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 43 (1993) , 5; 577-588 (članak, znanstveni).

34. Kregar, Josip.
Selekcija upravne elite u nekim europskim zemljama. // Zakonitost. 46 (1992) , 5; 709-719 (članak, znanstveni).

35. Kregar, Josip.
Izbor upravne elite. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 6; 517-540 (članak, znanstveni).

36. Kregar, Josip.
Teorija prizmatičkog društva: država predmodernih društava. // Zakonitost. 44 (1991) , 3; 379-390 (članak, znanstveni).

37. Kregar, Josip.
Devolucija upravno-političkog sistema Gane: primjer ili perspektiva. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 23; 239-261 (članak, znanstveni).

38. Kregar, Josip; Šimonović, Ivan; Smerdel, Branko.
Novi Ustav Hrvatske: nastanak, osnovne ideje i institucije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 23; 129-151 (članak, znanstveni).

39. Šimonović, Ivan; Kregar, Josip.
Kroatien und Mitteleuropa. // Politicum. 11 (1991) , 50; 32-35 (članak, znanstveni).

40. Kregar, Josip.
Pravna država: dogme ili racionalni politički izbor. // Zakonitost. 44 (1990) , 3; 379-390 (članak, znanstveni).

41. Kregar, Josip.
Dugoročne promjene upravnog sistema u Zagrebu: porast uprave i kadrovi. // Zakonitost. 41 (1990) , 23; 129-151 (članak, znanstveni).

42. Kregar, Josip.
Anatomija političkih poredaka: tri varijacije veberijanskog modela. // Dometi. 22 (1990) , 789; 529-540 (članak, znanstveni).

43. Kregar, Josip.
Višestranački sustav i Ustav SR Hrvatske. // Zakonitost. 44 (1990) , 3; 398-401 (članak, znanstveni).

44. Kregar, Josip; Magdalenić, Ivan; Petković, Stanko; Radin, Furio; Rimac, Ivan.
Mjerenje rigidnosti: Testiranje instrumentarija faktorskom analizom na poznatim grupama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 40 (1990) , 4; 619-635 (članak, znanstveni).

45. Petković, Stanko; Rimac, Ivan; Magdalenić, Ivan; Kregar, Josip; Radin, Furio.
Konzervativnost i ideologije u Hrvatskoj krajem 80-tih godina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 40 (1990) , 4; 577-618 (članak, znanstveni).

46. Kregar, Josip.
Kritika partijskog uma: organizacijski problemi političkih partija. // Pravnik. 22 (1989) , (41-42); 17-24 (članak, znanstveni).

47. Kregar, Josip; Šimonović, Ivan.
Selfmanagement and crisis in Yugoslavia: Problems and dilemas. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 39 (1989) , 4; 434-454 (članak, znanstveni).

48. Kregar, Josip.
Budućnost organizacije: rast tehnološkog optimizma. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 37 (1987) , (3-4); 479-500 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (1.dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5641 (2008) ; 1-2 (članak, ostalo).

2. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5644 (2008) ; 1-2 (članak, ostalo).

3. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Demokracija kroz pravo : potrebne izmjene u zakonodavstvu: konflikt interesa, dostupnost informacija i financiranje političkih stranaka. // Informator : poslovno-pravni magazin. 56 (2008) ; 1-3 (članak, ostalo).

4. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (1. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5342 (2005) ; 1-8 (članak, ostalo).

5. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5343 (2005) ; 5-6 (članak, ostalo).

6. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe.
Financiranje političkih stranaka: međunarodni standardi i analiza hrvatskih prilika. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5218 (2004) ; 1-3 (članak, ostalo).

7. Kregar, Josip.
Mit(o)korupciji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1465-1468 (prikaz, ostalo).

8. Frohlich, Zlatan; Jurlina Alibegović, Dubravka; Kasapović, Mirjana; Kregar, Josip; Mervar, Andrea; Starc, Nenad; Štulhofer, Aleksandar; Žuljić, Stanko.
Sub-national Government Financing. // Human Development Report Croatia 1999. 1 (1999) ; 63-73 (članak, ostalo).

9. Radin, Furio; Kregar, Josip; Magdalenić, Ivan; Petković, Stanko; Rimac, Ivan.
Neke mjerne karakteristike ljestvice autoritarnosti. // Primijenjena psihologija. 11 (1990) , 2; 99-106 (članak, stručni).

10. Koprić, Ivan; Ramljak, Milan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pusić, Eugen.
Birokracija ili autoregulacija ; alternative u socijalizmu. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 20 (1987) , 2; 121-124 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Kregar, Josip; Petričušić, Antonija.
Crime as a Business, Business as a Crime // Policing in Central and Eastern Europe: Social Control of Unconventional Deviance / Meško, Gorazd ; Sotlar, Andrej ; Tominc, Bernarda (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za varnoste vede, Univerza v Mariboru, 2010. 29-31 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Kregar, Josip; Petričušić, Antonija.
Civil Society: An Inevitable Partner in the Development of Local Communities in Young Democracies // Local Economic and Infrastructure Development of SEE in the Context of EU Accession / Osmanković, Jasmina ; Pejanović, Mirko ; Tihi, Bois ; Čičić, Muris (ur.).
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti BiH, 2013. 45-57 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Čengić, Drago; Rogić, Ivan; Županov, Josip; Jurčević, Josip; Spajić-Vrkaš, Vedrana; Šakić, Vlado; Lay, Vladimir; Crnković-Pozaić, Sanja; Čučković, Nevenka; Dragičević, Tomislav; Kolundžić, Stevo; Kleiner, Marko; Lažnjak, Jasminka; Švarc, Jadranka; Katunarić, Vjeran; Kregar, Josip.
Knjiga sažetaka / Sociološki susreti "Upravljačke elite i modernizacija" // Knjiga sažetaka / Sociološki susreti "Upravljačke elite i modernizacija" / Čengić, Drago ; Rogić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2000. 25-25 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Kregar, Josip.
Upravljačke elite stvaranje likova i uloga aktera // Sociološki susreti Upravljačke elite i modernizacija- Knjiga sažetaka / Čengić, Drago ; Rogić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2000. 22 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Kregar, Josip.
Deformacije organizacijske strukture: hijerarhija i solidarnost / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19.03. 1990, 409 str. Voditelj: Pusić, Eugen.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kregar, Josip.
AKCIJA I AKTORI: ŠTO PODUZETI SADA?, 2008. (neobjavljeno sudjelovanje na skupu).

2. Kregar, Josip.
Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije - predgovor, 2005. (recenzija).

3. Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Pusić, Eugen; Smerdel, Branko; Šimonović, Ivan; Šipka, Predrag.
Komunalni sustav grada Zagreba, 1989. (znanstveni rad).

4. Ramljak, Milan; Arbutina, Nebojša; Malčić, Jurica; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Šimović, Jure; Pavić, Željko; Mravunac, Vladimir.
Prijedlog reforme komunalnog sistema u Zagrebu, 1989. (stručni rad).

5. Kregar, Josip; Pavić, Željko.
Tendencija porasta upravnih organizacija - Primjer empirijskog istraživanja republičke uprave., 1982. (rad u zborniku bez recenzije).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Petričušić, Antonija.
Assessing the Second Generation Conditionality: Minority Rights as the Component of EU Conditionality Policy for the Western Balkans / doktorska disertacija.
Graz, Austrija : Rechtswissenschaftliche Fakultät, 24.04. 2013, 260 str. Voditelj: Marko, Josef ; Bieber, David Florian ; Kregar, Josip.

2. Pisker, Barbara.
Kritička pravna teorija: tradicija i nova sinteza / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21.06. 2011., 256 str. Voditelj: Kregar, Josip.

3. Cindori, Sonja.
Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 4.05. 2009., 532 str. Voditelj: Kregar, Josip.

4. Šokčević, Svjetlana.
Industrijski odnosi i zaštita na radu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19.04. 2006., 382 str. Voditelj: Kregar, Josip.

5. Vukelić, Anton.
Anomija pojedinih socijalnih grupa suvremenog hrvatskog društva / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 02.04. 2003, 272 str. Voditelj: Kregar, Josip.

6. Matić, Renato.
Neke vrijednosne odrednice i devijantno ponašanje u hrvatskom društvu / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05.02. 2001., 215 str. Voditelj: prof. dr. Josip Kregar.
 

Izabrane publikacije

 

Knjige / Books

Kregar, Josip; Dika, Mihajlo; Matulović, Miomir; Padjen, Ivan; Vašiček, Vesna; Petrak, Mirko; Trušić, Vito.
Funkcionalna integracija sveučilišta? : pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta , Zagreb : Pravni fakultet, 2009.

Kregar, Josip; Prpić, Ivan; Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran; Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan, Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana , Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.

Benko, Marijan; Budak, Jelena; Cindori, Sonja; Derenčinović, Davor; Ivanušec, Dražen; Krasić, Šima; Kregar, Josip; Mladineo, Ivica; Novosel, Dragan; Sekulić, Duško, Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje, Zagreb : Inžinjerski biro, 2008.

Kregar, Josip; Dika Mihajlo, Petrak, Marko; Grubišić, Ksenija; Bolanča, Dragan; Matulović, Miomir; Jerneić, Željko; Vasiček, Vesna; Krajcar, Slavko; Rajčić, Davor, Zbornik radova: Upravljanje sveučilištem, Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2007.

Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić Slaven; Grubišić Ksenija, Uvod u sociologiju (Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2007).

Kregar, Josip; Derenčinović, Davor; Miljenić, Orsat; Gotovac, Viktor; Petrović, Zorislav Antun. Introduction to the national integrity system study: country report: Croatia 2004., Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2004.

Kregar, Josip; Gotovac, Viktor; Gardašević, Đorđe. Regulacija prava na pristup informacijama, Zagreb : Transparency International Hrvatska, 2004.

Posavec, Zvonko; Lalović, Dragutin; Omejec, Jasna; Padjen, Ivan; Kasapović, Mirjana; Flego, Gvozden; Kregar, Josip; Marko, Joseph; Petak, Zdravko; Heđbeli, Živana; Prpić, Ivan, Država i političke stranke (Zagreb : Narodne novine, 2004.).

Kregar, Josip; Petak, Zdravko; Gardašević, Đorđe, Novac u politici: prijedlozi za uređenje pravila o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja (Zagreb : Transparency international Hrvatska, 2003.).

Kregar, Josip, Javna uprava (Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001.).

Kregar, Josip, Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija (Zagreb : Rifin, 1999.).

McBride, Jeremy; Zielinski, Daniel; Stubbs, Paul; Garland, Gloria Jean; Grdešić, Ivan; Ivanović, Mladen; Kregar, Josip; Bagić, Aida; Plavša-Matić, Cvjetana; Stanić, Tanja, Razvoj civilnog društva u Hrvatskoj - modeli suradnje države i udruga (Zagreb : Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge, 1999.).

Kurtović, Šefko; Petrinović, Ivo; Dugandžija, Nikola; Bačić, Arsen; Kregar, Josip; Baccarini, Elvio; Brkljačić, Maja; Roksandić, Darko; Ćepulić, Tomislav, Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti (Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest, 1998.).

Lauc, Zvonimir; Dimitrieva Najdanova, Jasmina; Szente, Zoltan; Lauc, Ante; Smerdel, Branko; Kregar, Josip; Babac, Branko; Jurnaović, Milan, R.; Mišković, Miroslava-Nina; Brunčić, Davor; Vrbošić, Josip; Filipović, Nikola; Jović, Branko, Europska povelja o lokalnoj samopuravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj: zbornik radova savjetovanja "Primjena Europske povelje o lokalnoj samoupravi u Republici Hrvatskoj" (Osijek : Grafika, 1998.).

Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko, Hrestomatija upravne znanosti, svezak 1 . Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998.

Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Perko Šeparović, Inge; Blažević, Robert; Lozina, Duško, Hrestomatija upravne znanosti, svezak 2 . Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998.

Šeks, Vladimir; Sokol, Smiljko; Kregar, Josip; Parać, Ivan. Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave .
Zagreb : Organizator, 1993.

Petković, Stanko; Nasakanda, Pero; Kregar, Josip, Prilozi za studij sociologije , Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1991.

Barbić, Jakša; Dika, Mihajlo; Chour, Jaroslav; Gverić, Ante; Parać, Zoran; Momčinović, Hrvoje; Kregar, Josip; Crnalić, Asim, Stečaj poduzeća i banaka , Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu : Narodne novine, 1990.

Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Petković, Stanko; Ramljak, Milan; Šimonović, Ivan, Uprava i društvo , Zagreb : Institut za znanstvena istraživanja Sveučilišta, 1986.

Udžbenici / Textbooks

Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Grubišić, Ksenija, Uvod u sociologiju , Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008.

Kregar, Josip; Polšek, Darko; Ravlić, Slaven, Uvod u sociologiju,Zagreb : Pravni fakultet, 2005.

Kregar, Josip; Polšek, Darko; Ajduković, Marina; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Malenica, Zoran, Sociologija , Zagreb : Školska knjiga, 2004.

Kregar, Josip; Polšek, Darko; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Ajduković, Marina; Malenica, Zoran.
Sociologija: udžbenik za 3. razred gimnazije , Zagreb : Školska knjiga, 2003.

Skledar, Nikola; Kregar, Josip, Znanost o društvu: osnovni pojmovi i razvoj , Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2003.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Ogledi o društvenim procesima i institucijama, Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1997.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Pregled glavnih sistema socioloških teorija , Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1997.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Ogledi o društvenim procesima i institucijama, Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1994.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Pregled glavnih sistema socioloških teorija , Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1994.

Petković, Stanko; Nasakanda, Petar; Kregar, Josip, Prilozi za studij sociologije, Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 1991. 

Znanstveni radovi u časopisima i knjigama / Journal Articles and Book Chapters

Kregar, Josip, „Autonomija i upravljanje“ // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.). Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009. Str. 43-56.

Kregar, Josip, „Depolitizacija javne uprave: napredak i otpori : [strukturne zadaće]“ // Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu / Pusić, Eugen (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008.. Str. 215-243.

Kregar, Josip, „Pravni leksikon“ // Pravni leksikon / Bačić, Arsen i dr. (ur.). Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 224-228.

Kregar, Josip, „Promjene maski, stolica i sjena“ // Sloboda i jednakost u društvenim institucijama / Tomislav Raukar (ur.). Zagreb : HAZU, 2007. Str. 67-71.

Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor, „Party and Campaign Finance in Croatia“ // Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period / Smilov, Daniel ; Toplak, Jurij (ur.). London : Ashgate Publishing Ltd., 2007. Str. 53-70.

Kregar, Josip, „Pravo na pristup informacijama“ // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : 2. i 3. okrugli stol : zbornik radova / Belan-Simić, Alemka ; Horvat, Aleksandra (ur.). Zagreb : Hrvasko knjižičarsko društvo, 2004. Str. 84-85.

Kregar, Josip; Marko, Jozef. „Financiranje političkih stranaka“ // Država i političke stranke / Ivan Prpić (ur.). Zagreb : Narodne novine, 2004. Str. 83-107.

Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja, „Gaps in Law“// Croatian Judiciary: Lessons and Persepctives / Lalić, Goranka (ur.). Zagreb : Croatian Helsinki Committee, 2002. Str. 175-190.

Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja, „Praznine u pravu“ // Hrvatsko pravosuđe: Pouke i perspektive / Lalić, Goranka (ur.). Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, 2002. Str. 165-180.

Kregar, Josip, „Bureaucratic obstacles to partnership“ // NGOs and Public Adminsitration: Perspectives of Partnership in the Process of European Integration / Vidačak, I. (ur.). Zagreb : Institut za međunarodne odnose (IMO), 2001. Str. 93-101.

Kregar, Josip, „Srednji grad i lokalna samouprava - hrvatski primjer“ // Srednji gradovi u hrvatskoj urbanizaciji / Rogić, Ivan ; Salaj, Matija (ur.). Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1999.. Str. 141-154.

Kregar, Josip, „The Evil of Corruption“ // Corruption in CEE at the Turn of the Millenium / Meško, Gorazd (ur.). Ljubljana : Open Society Institute - Slovenia, 1999. Str. 137-157.

Kregar, Josip, „Ogranizacija upravno - administrativnog aparata“ // Hrvatska agenda 2000 / Čučić, Ljubomir (ur.). Zagreb : Europski dom Zagreb, 1999. Str. 58-71.

Kregar, Josip, „Korupcija“ // Hrestomatija upravne znanosti / Pusić, Eugen (ur.). Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998. Str. 239-245.

Kregar, Josip, „Effects of Postsocialist Reforms: Temporary Diagnosis“,  Ukraine & Croatia: Problems of Postcommunist Societies / Kukoč, Mislav ; Polokhalo, Volodymyr (ur.). Zagreb : Croatian Commission for UNESCO, 1997. Str. 91-101.

Kregar, Josip, „Deformation of Organizational Principles: Corruption in Post-Socialist Societies“ // Corruption and Democracy / Trang, C V (ur.). Budimpešta : Institute for Constitutional and Legislative Policy, Hungary, 1994. Str. 47-60.

Kregar, Josip, „Etika i racionalna država“// Poduzetništvo i javni management u upravi Republike Hrvatske / Vujić, Vidoje (ur.). Zagreb : Školska knjiga, 1993. Str. 45-55.

Kregar; Josip; Sokol, Smiljko, „Komentar temeljnih instituta zakona o lokalnoj samoupravi i upravi“ // Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave / Sokol, Smiljko: Šeks, Vladimir ; Kregar, Josip ; Parać, Ivan (ur.). Zagreb : Organizator, 1993. Str. 21-87.

Kregar, Josip; Šimonović, Ivan, „Local government in Croatia- Current Problems and Forthcomming Institutional Changes „// Alle Macht nach unten? : Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas / joseph. Marko ; Steiner, Michael ; Isak, Hubert (ur.). Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 1992. Str. 115-127.

Kregar, Josip; Šimonović, Ivan; Smerdel, Branko, „Die Verfassung der Republic Kroatien: Politische Ramenbedigungen und Grundlegende Probleme“// Slowenien, Kroatien, Serbien – Die Neue Verfassungen / Joseph, Marko ; Borić, Tomislav (ur.). Graz : Boehlau Verlag, 1991. Str. 205-285.

Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor, „Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (1.dio)“ // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5641 (2008) ; 1-2.

Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor, „Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (2. dio)“ // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5644 (2008) ; 1-2.

Kregar, Josip, „Mit(o)korupciji“ // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1465-1468.

Frohlich, Zlatan; Jurlina Alibegović, Dubravka; Kasapović, Mirjana; Kregar, Josip; Mervar, Andrea; Starc, Nenad; Štulhofer, Aleksandar; Žuljić, Stanko, „Sub-national Government Financing“. // Human Development Report Croatia 1999. 1 (1999) ; 63-73.

Radin, Furio; Kregar, Josip; Magdalenić, Ivan; Petković, Stanko; Rimac, Ivan. „Neke mjerne karakteristike ljestvice autoritarnosti“ // Primijenjena psihologija. 11 (1990) , 2; 99-106.

 

Profesionalni interesi i članstva

Sociologija

Sociologija hrvatskog društva

Sociologija prava

 

 

Izabrani projekti

 

Povijest zaposlenja

Josip Kregar predstojnik je Katedre za sociologiju od 1999. godine. Diplomirao je, magistrirao te doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te član Rektorskog kolegija.

Autor je i koautor u preko stotinu objavljenih radova ( autor knjige Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija, Rifin, Zagreb, 1999; koautor knjiga Hrvatska - kako dalje? Zadanosti i mogućnosti, Zagreb, 2004; Hrestomatija upravne znanosti, Zagreb, 1998; Prilozi za studij sociologije (I and II), Zagreb, 1997; Uprava i društvo, Zagreb, 1986; The Institutional Framework of Selfmanagement, Zagreb,1989; koautor poglavlja u knjigama "Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period“ in D. Smilov, J. Toplak (eds.), Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period, Ashgate Publishing, London, 2007; "Die Verfasung der Republik Kroatien: Politishe Rahmenbedigungen und Grundlegende Probleme" (in J. Marko, T. Boric (eds.), Slowenien- Kroatien - Serbien: Die neue Verfasssungen, Böhlau Verlag, Wien, 1991), "Kroatien und Mitteleuropa“, in J. Marko, M. Steiner, H. Isak, (eds.), Alle Macht nach Unten?: Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas, Leykam, 1992; "Corruption and Democracy", Budapest, 1994; "Political Culture in Central Eastern Europe", London, 1998; "Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Centro-orientale", Torino, 1998. Autor je prijedloga većeg broja zakona, nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006. godine) te strategije reforme javne uprave (2002. godine).
Jedan je od izvršnih direktora poslijediplomskog studija Joint Master in European Integration and Regionalism, kojeg zajednički izvode Sveučilište u Barceloni, Grazu i Zagrebu, te European Academy iz Bolzana i European Institute of Public Administration iz Luksemburga. Josip Kregar predaje na doktorskim studijama javne uprave u Ljubljani i Zagrebu. Od 1996. godine jedan je od direktora seminara "Economy and Democracy" koji se svakoga rujna održava u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku. Josip Kregar bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Grazu (1993) i Svaučilištu Yale (1996), boravio na više znanstvenih institucija izvan zemlje: Pravni fakultet, Karl-Franzens-Universität Graz (W. Mantl, 1992); Ekonomska škola Waršava (A. Glapinski, 1989); Sveučilište Bocconi Milano (1993); Max Planck Heidelberg (J. Frohwein, 1993); Centre de la sociologie de organization, Pariz (M.Crozier,1985); Paris Sorbonne, Pariz (G.Timsit,1984); te je bio dekan Katedre sociologije na Hrvatskim studijima (od 1998-2000).
 
Josip Kregar is a head of the Chair on Sociology at the Faculty of Law, University of Zagreb since 1999. He graduated, completed his masters and doctoral studies at the Faculty of Law in Zagreb. In 2001 he became a full professor. In two terms, from 2005-2009, he served as a Dean of the Faculty of Law and a Member of the Rector Executive Board.
He authored and co-authored more than one hundred academic articles, books and studies (e.g. author of the book Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija, Rifin, Zagreb, 1999; co-author in Hrvatska - kako dalje? Zadanosti i mogućnosti, Zagreb, 2004; Hrestomatija upravne znanosti, Zagreb, 1998; Prilozi za studij sociologije (I and II), Zagreb, 1997; Uprava i društvo, Zagreb, 1986; The Institutional Framework of Self Management, Zagreb,1989; "Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period“ in D. Smilov, J. Toplak (eds.), Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period, Ashgate Publishing, London, 2007; "Die Verfasung der Republik Kroatien: Politishe Rahmenbedigungen und Grundlegende Probleme" (in J. Marko, T. Boric (eds.), Slowenien- Kroatien - Serbien: Die neue Verfasssungen, Böhlau Verlag, Wien, 1991), "Kroatien und Mitteleuropa“, in J. Marko, M. Steiner, H. Isak, (eds.), Alle Macht nach Unten?: Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas, Leykam, 1992; "Corruption and Democracy", Budapest, 1994; "Political Culture in Central Eastern Europe", London, 1998; "Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Centro-orientale", Torino, 1998). He as well authored a number of legal drafts, the national anti-corruption strategy (in 2001 and 2006) and the public administration reform strategy (in 2002).
Josip Kregar is one of the executive directors of the Joint Master in European Integration and Regionalism offered by the University of Graz, the University of Zagreb and the Autonomous University of Barcelona. He teaches at the postgraduate and doctoral studies on public administration in Ljubljana and Zagreb. Since 1996, he has been a co-director of postgraduate seminar "Economy and Democracy" held every September at the Inter-University Centre in Dubrovnik, Croatia. Josip Kregar was a visiting Scholar at the University of Graz (1992/3) and at the Yale University School of Law, USA (1995/6). He furthermore collaborated with several international scientific institutions: Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz (W. Mantl, 1992); Warsaw School of Economics (1989); Bocconi University,, Milano (1993); Max Planck Institut, Heidelberg (J. Frohwein, 1993); Centre de la sociologie de organization, Pariz (M.Crozier,1985); Paris Sorbonne, Pariz (G.Timsit,1984), and served from 1998 to 2000 as a director of Sociology on Faculty of Philosophy (Hrvatski studiji) in Zagreb.