prof. dr. sc. Josip Kregar
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 16/I
Konzultacije:

Utorkom u 14

Telefon:4597 522
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Sociologija
Godina magistriranja:1982
Godina doktoriranja:1991

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

stručni preddiplomski

stručni specijalistički diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 
Etika u politici i javnoj upravi .
Decentralizacija .
Izgradnja institucija: Etika i korupcija .
Korupcija i povjerenje .
Funkcionalna integracija sveučilišta? : pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta .
Država i uprava : Zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana .
Zbornik radova: Upravljanje sveučilištem .
Introduction to the national integrity system study: country report: Croatia 2004 .
Regulacija prava na pristup informacijama .
Novac u politici: prijedlozi za uređenje pravila o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja .
Javna uprava .
Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija .
Razvoj civilnog društva u Hrvatskoj - modeli suradnje države i udruga .
Hrestomatija upravne znanosti. Sv. 1 .
Hrestomatija upravne znanosti, svezak II .
Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave .
Prilozi za studij sociologije .
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba .
Stečaj poduzeća i banaka .
Dugoročni razvoj neprivrednih djelatnosti .
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba .
Prijedlog reforme komunalnog sistema u Zagrebu .
Političko-upravni sistem .
Problemi integracije u komunalnom sistemu Grada Zagreba .
Uprava i društvo .
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba : Društveno-politički aspekti komunalnog sistema I. .
Osnovni problemi i razvojne tendencije u republičkoj upravi SR Hrvatske .
Samoupravljanje i razvoj .
 
  Uredničke knjige
 
Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip; Bogišić, Vlaho; Čepulo, Dalibor; Miladin, Petar; Ravlić, Slaven; Hameršak, Filip (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Etičke norme i vođenje države // 3. Forum za javnu upravu / Anamarija Musa (ur.).
Decentralizacija // Decentralizacija / Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Etika i politika u vremenu recesije // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Korupcija je društveno zlo // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Depoliticisation of the Civil Service: Progress and Oppositions // Izgradnja institucija: Etika i korupcija (Institution Building: Ethics and Corruption) / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Modern Political Extremism: Assessments and Trends // Izgradnja institucija: Etika i korupcija (Institution Building: Ethics and Corruption) / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).
Korupcija: neznanje nije opravdanje // Korupcija i povjerenje / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Šporer, Željka (ur.).
Upravljanje sveučilištem: od zajednice prema organizaciji // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.).
Autonomija i upravljanje // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.).
Recesija i rezignacija // Kriza i okviri ekonomske politike : zbornik radova / [pripremili] Razred za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za financije i računovodstvo / Baletić, Zvonimir ; Domazet, Tihomir ; Kaštela, Slobodan ; Stipetić, Vladimir (ur.).
Pranje novca - novosti i praksa // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Banko, Marijan (ur.).
Depolitizacija javne uprave: napredak i otpori : [strukturne zadaće] // Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu / Pusić, Eugen (ur.).
Tendencije i popratne okolnosti - varijacije na jednu tezu Eugena Pusića // Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana / Posavec, Zvonko ; Šimonović Ivan (ur.).
Politička optička varka // Hrvatska kako sada dalje / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Akcija i akteri: što poduzeti sada // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Croatia: Efficiency and Procedural Rights in the Social Context // Safeguarding human rights in Europe: The rights of suspects and defendants in criminal proceedings in South East Europe / Ricarda Roos ; Stefanie (ur.).
Pravni leksikon (kaznenopravni pojmovi) // Pravni leksikon / Pezo, Vladimir (ur.).
Promjene maski, stolica i sjena // Sloboda i jednakost u društvenim institucijama / Tomislav Raukar (ur.).
Party and Campaign Finance in Croatia // Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period / Smilov, Daniel ; Toplak, Jurij (ur.).
Korupcija u pravosuđu // "Evropski prostor pravde" tempus projekt Evropske Unije Zbornik radova / Grgurević, Ana (ur.).
Demokratski deficit: što očekujemo i što imamo? // U kakvu Europsku Uniju želimo? U potrazi za razlozima demokratskog deficita (EU i RH) / Horvat, Vedran (ur.).
Suzbijanje korupcije: tektonske promjene i dugoročna promjena klime // Ekonomska politika Hrvatske u 2007. / Momčinović, Hrvoje (ur.).
Rasprava, Reforma hrvatske državne uprave // Reforma hrvatske državne uprave / Barbić, Jakša (ur.).
Strategija reforme pravosudnog sustava // Strategija reforme pravosudnog sustava : okrugli stol održan 12. prosinca 2005. u palači HAZU u Zagrebu / Barbić, Jakša (ur.).
Strategija suzbijanja korupcije u Nacionalnom programu za suzbijanje korupcije // Nacionalnom program za suzbijanje korupcije / Barbić, Jakša (ur.).
Kulise demokratske restauracije tranzicijskih zemalja // Slaba društva i nevolje s pluralizmom: regionalna konferencija, zbornik radova i izbor iz diskusije / Dvornik, Srđan ; Horvat, Vedran (ur.).
Pravo na pristup informacijama // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : 2. i 3. okrugli stol : zbornik radova / Belan-Simić, Alemka ; Horvat, Aleksandra (ur.).
Neorganizirani kriminal i organizirana zakonita pljačka // Korupcija u odsustvu vladavine prava / Sejmenović, Amela (ur.).
Il sistema politico Croato // Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Cenro-Orientale / di Cortone, Bertola (ur.).
Financiranje političkih stranaka // Država i političke stranke / Ivan Prpić (ur.).
Gaps in Law // Croatian Judiciary: Lessons and Persepctives / Lalić, Goranka (ur.).
Praznine u pravu // Hrvatsko pravosuđe: Pouke i perspektive / Lalić, Goranka (ur.).
Bureaucratic obstacles to partnership // NGOs and Public Adminsitration: Perspectives of Partnership in the Process of European Integration / Vidačak, I. (ur.).
Srednji grad i lokalna samouprava - hrvatski primjer // Srednji gradovi u hrvatskoj urbanizaciji / Rogić, Ivan ; Salaj, Matija (ur.).
The Evil of Corruption // Corruption in CEE at the Turn of the Millenium / Meško, Gorazd (ur.).
Organizacija upravno - administrativnog aparata // Hrvatska agenda 2000 / Čučić, Ljubomir (ur.).
Korupcija // Hrestomatija upravne znanosti / Pusić, Eugen (ur.).
Effects of Postsocialist Reforms: Temporary Diagnosis // Ukraine & Croatia: Problems of Postcommunist Societies / Kukoč, Mislav ; Polokhalo, Volodymyr (ur.).
Deformation of Organizational Principles: Corruption in Post-Socialist Societies // Corruption and Democracy / Trang, C V (ur.).
Etika i racionalna država // Poduzetništvo i javni management u upravi Republike Hrvatske / Vujić, Vidoje (ur.).
Komentar temeljnih instituta zakona o lokalnoj samoupravi i upravi // Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave / Sokol, Smiljko: Šeks, Vladimir ; Kregar, Josip ; Parać, Ivan (ur.).
Local government in Croatia- Current Problems and Forthcomming Institutional Changes // Alle Macht nach unten? : Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas / joseph. Marko ; Steiner, Michael ; Isak, Hubert (ur.).
Die Verfassung der Republic Kroatien: Politische Ramenbedigungen und Grundlegende Probleme // Slowenien, Kroatien, Serbien – Die Neue Verfassungen / Joseph, Marko ; Borić, Tomislav (ur.).
Društveno-političke zajednice, samoupravne interesne zajednice i društveno-političke organizacije // Parcijalna studija Dugoročni razvoj neprivrednih djelatnosti, projekta Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske / Stanić, Josip ; Štahan, Josip (ur.).
Kadrovi u republičkoj upravi SR Hrvatske // Uprava i društvo / Ivanišević, Stjepan et al. (ur.).
 
  Udžbenici i skripta
 
Uvod u sociologiju .
Uvod u sociologiju .
Uvod u sociologiju .
Uvod u sociologiju .
Uvod u sociologiju .
Sociologija .
Sociologija: udžbenik za 3. razred gimnazije .
Znanost o društvu: osnovni pojmovi i razvoj .
Ogledi o društvenim procesima i institucijama .
Pregled glavnih sistema socioloških teorija .
Ogledi o društvenim procesima i institucijama .
Pregled glavnih sistema socioloških teorija .
Prilozi za studij sociologije .
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Legitimnost prava. // Studia lexicographica. 1 (2011) , 8; 17-43 (članak, znanstveni).
Crime as a Business, Business as a Crime. // Varstvoslovje / Journal of Criminal Justice and Security. 12 (2010) , 4; 367-377 (članak, znanstveni).
U državnoj upravi trebamo radikalnije reforme. // Informator : poslovno-pravni magazin. 5746 (2009) ; 1-3 (članak, znanstveni).
Teorijski i društveni kontekst modernizacije pravnog obrazovanja. // Reforma pravnog obrazovanja. 1 (2007) ; 13-31 (članak, znanstveni).
Uvodno izlaganje, Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: Hrvatsko motrište. // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma: Hrvatsko motrište. 1 (2007) ; 9-10 (članak, znanstveni).
Teorijski i društveni kontekst modernizacije pravnog obrazovanja. // Reforma znanstvenog obrazovanja. 1 (2007) ; 13-31 (članak, znanstveni).
Znanjem protiv korupcije : okolnosti, sadržaj, primjena i ograničenja Zakona o pravu na pristup informacijama. // Profesionalna etika knjižničara i društvene etičke norme ; i radionica Knjižnice, organizacije civilnog društva i borba protiv korupcije : zbornik radova. 8-9 (2007) ; 64-72 (članak, znanstveni).
Korporacijski kriminal i nove mjere za suzbijanje korupcije. // Revizija. 11 (2004) ; 3-19 (članak, znanstveni).
Financiranje političkih stranka i izbornih kampanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 5; 23-54 (članak, znanstveni).
Izgledi Hrvatske u borbi protiv korupcije. // Godišnjak tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i kluba Pravnika Grada Zagreba. 16 (2003) , 87; 124-142 (članak, znanstveni).
Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću". // Hrvatska javna uprava : asopis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 2; 177-205 (članak, znanstveni).
Treći put: novi politički i ideološki okviri socijalne politike. // Revija za socijalnu politiku. 7 (2000) , 2; 113-129 (članak, znanstveni).
Institucije i novac za njih : protuslovlja financija i institucija. // Financijska praksa. 23 (1999) , 3; 227-232 (pregledni rad, znanstveni).
Sudstvo u Hrvatskoj : problemi i perspektive. // Financijska praksa. 23 (1999) , 4-5; 467-475 (članak, znanstveni).
Globalizacija i korupcija. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 4; 687-699 (članak, znanstveni).
Pouke jednog davnog slučaja. // Ekonomija. 6 (1999) , 2; 231-236 (članak, znanstveni).
Privatizacija i modernizacija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 2; 287-290 (prikaz, znanstveni).
Sedam kapitalističkih godina. // Banka : financijsko-poslovni mjesečnik. 9 (1999) , 6; 77-78 (članak, znanstveni).
Reforma uprave u Hrvatskoj: procesi i mogućnosti. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (1999) , 3; 403-414 (članak, znanstveni).
Hrvatska kao socijalna država: zadanosti i usmjerenja. // Revija za socijalnu politiku. 5 (1998) ; 78-82 (članak, znanstveni).
Politička filozofija ljudskih prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 6; 707-711 (članak, znanstveni).
Međunarodno pravo i zaštita ljudskih prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 6; 705-743 (članak, znanstveni).
Etiologija korupcije. // Revizija: časopis za revizijsku teoriju i praksu. 4 (1997) ; 81-98 (članak, znanstveni).
Korupcija i njezino suzbijanje u Rebuplici Hrvatskoj i svijetu. // Državnost: časopis za politiku, znanost, kulturu i gospodarstvo. 1 (1997) , 3; 409-461 (članak, znanstveni).
Pojava korupcije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 4 (1997) ; 23-42 (članak, znanstveni).
Protiv korupcije. // Državnost: časopis za politiku, znanost, kulturu i gospodarstvo. 1 (1997) , 3; 412-426 (članak, znanstveni).
Socijalni aspekti ekonomskog kriminala i korupcije. // Pravni vjesnik: tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku. 13 (1997) , 3-4; 247-265 (članak, znanstveni).
Nastanak i prevladavanje predatorskog kapitalizma. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 3; 225-274 (članak, znanstveni).
Values and institutions in new democracies. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 5; 473-487 (članak, znanstveni).
Teorijski temelji ekonomske analize prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 6; 557-617 (članak, znanstveni).
Kriza ideja ili kriza znanosti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 4 (1995) , 2-3 (16-17); 231-239 (članak, znanstveni).
Promjene u strukturi obiteljskih zajednica. // Revija za socijalnu politiku. 1 (1994) , 3; 211-224 (članak, znanstveni).
Etika i racionalna država. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 43 (1993) , 5; 577-588 (članak, znanstveni).
Selekcija upravne elite u nekim europskim zemljama. // Zakonitost. 46 (1992) , 5; 709-719 (članak, znanstveni).
Izbor upravne elite. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 6; 517-540 (članak, znanstveni).
Teorija prizmatičkog društva: država predmodernih društava. // Zakonitost. 44 (1991) , 3; 379-390 (članak, znanstveni).
Devolucija upravno-političkog sistema Gane: primjer ili perspektiva. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 23; 239-261 (članak, znanstveni).
Novi Ustav Hrvatske: nastanak, osnovne ideje i institucije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 23; 129-151 (članak, znanstveni).
Kroatien und Mitteleuropa. // Politicum. 11 (1991) , 50; 32-35 (članak, znanstveni).
Pravna država: dogme ili racionalni politički izbor. // Zakonitost. 44 (1990) , 3; 379-390 (članak, znanstveni).
Dugoročne promjene upravnog sistema u Zagrebu: porast uprave i kadrovi. // Zakonitost. 41 (1990) , 23; 129-151 (članak, znanstveni).
Anatomija političkih poredaka: tri varijacije veberijanskog modela. // Dometi. 22 (1990) , 789; 529-540 (članak, znanstveni).
Višestranački sustav i Ustav SR Hrvatske. // Zakonitost. 44 (1990) , 3; 398-401 (članak, znanstveni).
Mjerenje rigidnosti: Testiranje instrumentarija faktorskom analizom na poznatim grupama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 40 (1990) , 4; 619-635 (članak, znanstveni).
Konzervativnost i ideologije u Hrvatskoj krajem 80-tih godina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 40 (1990) , 4; 577-618 (članak, znanstveni).
Kritika partijskog uma: organizacijski problemi političkih partija. // Pravnik. 22 (1989) , (41-42); 17-24 (članak, znanstveni).
Selfmanagement and crisis in Yugoslavia: Problems and dilemas. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 39 (1989) , 4; 434-454 (članak, znanstveni).
Budućnost organizacije: rast tehnološkog optimizma. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 37 (1987) , (3-4); 479-500 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (1.dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5641 (2008) ; 1-2 (članak, ostalo).
Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5644 (2008) ; 1-2 (članak, ostalo).
Demokracija kroz pravo : potrebne izmjene u zakonodavstvu: konflikt interesa, dostupnost informacija i financiranje političkih stranaka. // Informator : poslovno-pravni magazin. 56 (2008) ; 1-3 (članak, ostalo).
Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (1. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5342 (2005.) ; 1-8 (članak, ostalo).
Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5343 (2005.) ; 5-6 (članak, ostalo).
Financiranje političkih stranaka: međunarodni standardi i analiza hrvatskih prilika. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5218 (2004) ; 1-3 (članak, ostalo).
Mit(o)korupciji. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1465-1468 (prikaz, ostalo).
Sub-national Government Financing. // Human Development Report Croatia 1999. 1 (1999) ; 63-73 (članak, ostalo).
Neke mjerne karakteristike ljestvice autoritarnosti. // Primijenjena psihologija. 11 (1990) , 2; 99-106 (članak, stručni).
Birokracija ili autoregulacija ; alternative u socijalizmu. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 20 (1987) , 2; 121-124 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 
Crime as a Business, Business as a Crime // Policing in Central and Eastern Europe: Social Control of Unconventional Deviance / Meško, Gorazd ; Sotlar, Andrej ; Tominc, Bernarda (ur.).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 
Civil Society: An Inevitable Partner in the Development of Local Communities in Young Democracies // Local Economic and Infrastructure Development of SEE in the Context of EU Accession / Osmanković, Jasmina ; Pejanović, Mirko ; Tihi, Bois ; Čičić, Muris (ur.).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 
Knjiga sažetaka / Sociološki susreti "Upravljačke elite i modernizacija" // Knjiga sažetaka / Sociološki susreti "Upravljačke elite i modernizacija" / Čengić, Drago ; Rogić, Ivan (ur.).
Upravljačke elite stvaranje likova i uloga aktera // Sociološki susreti Upravljačke elite i modernizacija- Knjiga sažetaka / Čengić, Drago ; Rogić, Ivan (ur.).
 
  Disertacije
 
Deformacije organizacijske strukture: hijerarhija i solidarnost / doktorska disertacija.
 
  Druge vrste radova
 
AKCIJA I AKTORI: ŠTO PODUZETI SADA?, 2008. (neobjavljeno sudjelovanje na skupu).
Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije - predgovor, 2005. (recenzija).
Komunalni sustav grada Zagreba, 1989. (znanstveni rad).
Prijedlog reforme komunalnog sistema u Zagrebu, 1989. (stručni rad).
Tendencija porasta upravnih organizacija - Primjer empirijskog istraživanja republičke uprave., 1982. (rad u zborniku bez recenzije).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Assessing the Second Generation Conditionality: Minority Rights as the Component of EU Conditionality Policy for the Western Balkans / doktorska disertacija.
Kritička pravna teorija: tradicija i nova sinteza / doktorska disertacija.
Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima / doktorska disertacija.
Industrijski odnosi i zaštita na radu / doktorska disertacija.
Anomija pojedinih socijalnih grupa suvremenog hrvatskog društva / doktorska disertacija.
Neke vrijednosne odrednice i devijantno ponašanje u hrvatskom društvu / doktorska disertacija.
Izabrane publikacije

 

Knjige / Books

Kregar, Josip; Dika, Mihajlo; Matulović, Miomir; Padjen, Ivan; Vašiček, Vesna; Petrak, Mirko; Trušić, Vito.
Funkcionalna integracija sveučilišta? : pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta , Zagreb : Pravni fakultet, 2009.

Kregar, Josip; Prpić, Ivan; Koprić, Ivan; Musa, Anamarija; Đulabić, Vedran; Marčetić, Gordana; Pičuljan, Zoran; Posavec, Zvonko; Šimonović, Ivan, Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana , Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.

Benko, Marijan; Budak, Jelena; Cindori, Sonja; Derenčinović, Davor; Ivanušec, Dražen; Krasić, Šima; Kregar, Josip; Mladineo, Ivica; Novosel, Dragan; Sekulić, Duško, Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje, Zagreb : Inžinjerski biro, 2008.

Kregar, Josip; Dika Mihajlo, Petrak, Marko; Grubišić, Ksenija; Bolanča, Dragan; Matulović, Miomir; Jerneić, Željko; Vasiček, Vesna; Krajcar, Slavko; Rajčić, Davor, Zbornik radova: Upravljanje sveučilištem, Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2007.

Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić Slaven; Grubišić Ksenija, Uvod u sociologiju (Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2007).

Kregar, Josip; Derenčinović, Davor; Miljenić, Orsat; Gotovac, Viktor; Petrović, Zorislav Antun. Introduction to the national integrity system study: country report: Croatia 2004., Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2004.

Kregar, Josip; Gotovac, Viktor; Gardašević, Đorđe. Regulacija prava na pristup informacijama, Zagreb : Transparency International Hrvatska, 2004.

Posavec, Zvonko; Lalović, Dragutin; Omejec, Jasna; Padjen, Ivan; Kasapović, Mirjana; Flego, Gvozden; Kregar, Josip; Marko, Joseph; Petak, Zdravko; Heđbeli, Živana; Prpić, Ivan, Država i političke stranke (Zagreb : Narodne novine, 2004.).

Kregar, Josip; Petak, Zdravko; Gardašević, Đorđe, Novac u politici: prijedlozi za uređenje pravila o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja (Zagreb : Transparency international Hrvatska, 2003.).

Kregar, Josip, Javna uprava (Zagreb : Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001.).

Kregar, Josip, Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija (Zagreb : Rifin, 1999.).

McBride, Jeremy; Zielinski, Daniel; Stubbs, Paul; Garland, Gloria Jean; Grdešić, Ivan; Ivanović, Mladen; Kregar, Josip; Bagić, Aida; Plavša-Matić, Cvjetana; Stanić, Tanja, Razvoj civilnog društva u Hrvatskoj - modeli suradnje države i udruga (Zagreb : Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge, 1999.).

Kurtović, Šefko; Petrinović, Ivo; Dugandžija, Nikola; Bačić, Arsen; Kregar, Josip; Baccarini, Elvio; Brkljačić, Maja; Roksandić, Darko; Ćepulić, Tomislav, Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti (Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest, 1998.).

Lauc, Zvonimir; Dimitrieva Najdanova, Jasmina; Szente, Zoltan; Lauc, Ante; Smerdel, Branko; Kregar, Josip; Babac, Branko; Jurnaović, Milan, R.; Mišković, Miroslava-Nina; Brunčić, Davor; Vrbošić, Josip; Filipović, Nikola; Jović, Branko, Europska povelja o lokalnoj samopuravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj: zbornik radova savjetovanja "Primjena Europske povelje o lokalnoj samoupravi u Republici Hrvatskoj" (Osijek : Grafika, 1998.).

Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko, Hrestomatija upravne znanosti, svezak 1 . Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998.

Pusić, Eugen; Ramljak, Milan; Koprić, Ivan; Kregar, Josip; Ivanišević, Stjepan; Pavić, Željko; Perko Šeparović, Inge; Blažević, Robert; Lozina, Duško, Hrestomatija upravne znanosti, svezak 2 . Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998.

Šeks, Vladimir; Sokol, Smiljko; Kregar, Josip; Parać, Ivan. Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave .
Zagreb : Organizator, 1993.

Petković, Stanko; Nasakanda, Pero; Kregar, Josip, Prilozi za studij sociologije , Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1991.

Barbić, Jakša; Dika, Mihajlo; Chour, Jaroslav; Gverić, Ante; Parać, Zoran; Momčinović, Hrvoje; Kregar, Josip; Crnalić, Asim, Stečaj poduzeća i banaka , Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu : Narodne novine, 1990.

Pusić, Eugen; Ivanišević, Stjepan; Kregar, Josip; Pavić, Željko; Petković, Stanko; Ramljak, Milan; Šimonović, Ivan, Uprava i društvo , Zagreb : Institut za znanstvena istraživanja Sveučilišta, 1986.

Udžbenici / Textbooks

Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Grubišić, Ksenija, Uvod u sociologiju , Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2008.

Kregar, Josip; Polšek, Darko; Ravlić, Slaven, Uvod u sociologiju,Zagreb : Pravni fakultet, 2005.

Kregar, Josip; Polšek, Darko; Ajduković, Marina; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Malenica, Zoran, Sociologija , Zagreb : Školska knjiga, 2004.

Kregar, Josip; Polšek, Darko; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Ajduković, Marina; Malenica, Zoran.
Sociologija: udžbenik za 3. razred gimnazije , Zagreb : Školska knjiga, 2003.

Skledar, Nikola; Kregar, Josip, Znanost o društvu: osnovni pojmovi i razvoj , Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2003.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Ogledi o društvenim procesima i institucijama, Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1997.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Pregled glavnih sistema socioloških teorija , Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1997.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Ogledi o društvenim procesima i institucijama, Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1994.

Petković, Stanko; Kregar, Josip, Pregled glavnih sistema socioloških teorija , Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1994.

Petković, Stanko; Nasakanda, Petar; Kregar, Josip, Prilozi za studij sociologije, Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 1991. 

Znanstveni radovi u časopisima i knjigama / Journal Articles and Book Chapters

Kregar, Josip, „Autonomija i upravljanje“ // Funkcionalna integracija sveučilišta? Pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta / Kregar, Josip (ur.). Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2009. Str. 43-56.

Kregar, Josip, „Depolitizacija javne uprave: napredak i otpori : [strukturne zadaće]“ // Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu / Pusić, Eugen (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2008.. Str. 215-243.

Kregar, Josip, „Pravni leksikon“ // Pravni leksikon / Bačić, Arsen i dr. (ur.). Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 224-228.

Kregar, Josip, „Promjene maski, stolica i sjena“ // Sloboda i jednakost u društvenim institucijama / Tomislav Raukar (ur.). Zagreb : HAZU, 2007. Str. 67-71.

Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor, „Party and Campaign Finance in Croatia“ // Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period / Smilov, Daniel ; Toplak, Jurij (ur.). London : Ashgate Publishing Ltd., 2007. Str. 53-70.

Kregar, Josip, „Pravo na pristup informacijama“ // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : 2. i 3. okrugli stol : zbornik radova / Belan-Simić, Alemka ; Horvat, Aleksandra (ur.). Zagreb : Hrvasko knjižičarsko društvo, 2004. Str. 84-85.

Kregar, Josip; Marko, Jozef. „Financiranje političkih stranaka“ // Država i političke stranke / Ivan Prpić (ur.). Zagreb : Narodne novine, 2004. Str. 83-107.

Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja, „Gaps in Law“// Croatian Judiciary: Lessons and Persepctives / Lalić, Goranka (ur.). Zagreb : Croatian Helsinki Committee, 2002. Str. 175-190.

Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja, „Praznine u pravu“ // Hrvatsko pravosuđe: Pouke i perspektive / Lalić, Goranka (ur.). Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, 2002. Str. 165-180.

Kregar, Josip, „Bureaucratic obstacles to partnership“ // NGOs and Public Adminsitration: Perspectives of Partnership in the Process of European Integration / Vidačak, I. (ur.). Zagreb : Institut za međunarodne odnose (IMO), 2001. Str. 93-101.

Kregar, Josip, „Srednji grad i lokalna samouprava - hrvatski primjer“ // Srednji gradovi u hrvatskoj urbanizaciji / Rogić, Ivan ; Salaj, Matija (ur.). Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1999.. Str. 141-154.

Kregar, Josip, „The Evil of Corruption“ // Corruption in CEE at the Turn of the Millenium / Meško, Gorazd (ur.). Ljubljana : Open Society Institute - Slovenia, 1999. Str. 137-157.

Kregar, Josip, „Ogranizacija upravno - administrativnog aparata“ // Hrvatska agenda 2000 / Čučić, Ljubomir (ur.). Zagreb : Europski dom Zagreb, 1999. Str. 58-71.

Kregar, Josip, „Korupcija“ // Hrestomatija upravne znanosti / Pusić, Eugen (ur.). Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 1998. Str. 239-245.

Kregar, Josip, „Effects of Postsocialist Reforms: Temporary Diagnosis“,  Ukraine & Croatia: Problems of Postcommunist Societies / Kukoč, Mislav ; Polokhalo, Volodymyr (ur.). Zagreb : Croatian Commission for UNESCO, 1997. Str. 91-101.

Kregar, Josip, „Deformation of Organizational Principles: Corruption in Post-Socialist Societies“ // Corruption and Democracy / Trang, C V (ur.). Budimpešta : Institute for Constitutional and Legislative Policy, Hungary, 1994. Str. 47-60.

Kregar, Josip, „Etika i racionalna država“// Poduzetništvo i javni management u upravi Republike Hrvatske / Vujić, Vidoje (ur.). Zagreb : Školska knjiga, 1993. Str. 45-55.

Kregar; Josip; Sokol, Smiljko, „Komentar temeljnih instituta zakona o lokalnoj samoupravi i upravi“ // Hrvatski sustav lokalne samouprave i uprave / Sokol, Smiljko: Šeks, Vladimir ; Kregar, Josip ; Parać, Ivan (ur.). Zagreb : Organizator, 1993. Str. 21-87.

Kregar, Josip; Šimonović, Ivan, „Local government in Croatia- Current Problems and Forthcomming Institutional Changes „// Alle Macht nach unten? : Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas / joseph. Marko ; Steiner, Michael ; Isak, Hubert (ur.). Zagreb : Pravni fakultet Zagreb, 1992. Str. 115-127.

Kregar, Josip; Šimonović, Ivan; Smerdel, Branko, „Die Verfassung der Republic Kroatien: Politische Ramenbedigungen und Grundlegende Probleme“// Slowenien, Kroatien, Serbien – Die Neue Verfassungen / Joseph, Marko ; Borić, Tomislav (ur.). Graz : Boehlau Verlag, 1991. Str. 205-285.

Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor, „Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (1.dio)“ // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5641 (2008) ; 1-2.

Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor, „Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (2. dio)“ // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5644 (2008) ; 1-2.

Kregar, Josip, „Mit(o)korupciji“ // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1465-1468.

Frohlich, Zlatan; Jurlina Alibegović, Dubravka; Kasapović, Mirjana; Kregar, Josip; Mervar, Andrea; Starc, Nenad; Štulhofer, Aleksandar; Žuljić, Stanko, „Sub-national Government Financing“. // Human Development Report Croatia 1999. 1 (1999) ; 63-73.

Radin, Furio; Kregar, Josip; Magdalenić, Ivan; Petković, Stanko; Rimac, Ivan. „Neke mjerne karakteristike ljestvice autoritarnosti“ // Primijenjena psihologija. 11 (1990) , 2; 99-106.

 

Profesionalni interesi i članstva

Sociologija

Sociologija hrvatskog društva

Sociologija prava

 

 

Izabrani projekti

 

Povijest zaposlenja

Josip Kregar predstojnik je Katedre za sociologiju od 1999. godine. Diplomirao je, magistrirao te doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te član Rektorskog kolegija.

Autor je i koautor u preko stotinu objavljenih radova ( autor knjige Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija, Rifin, Zagreb, 1999; koautor knjiga Hrvatska - kako dalje? Zadanosti i mogućnosti, Zagreb, 2004; Hrestomatija upravne znanosti, Zagreb, 1998; Prilozi za studij sociologije (I and II), Zagreb, 1997; Uprava i društvo, Zagreb, 1986; The Institutional Framework of Selfmanagement, Zagreb,1989; koautor poglavlja u knjigama "Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period“ in D. Smilov, J. Toplak (eds.), Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period, Ashgate Publishing, London, 2007; "Die Verfasung der Republik Kroatien: Politishe Rahmenbedigungen und Grundlegende Probleme" (in J. Marko, T. Boric (eds.), Slowenien- Kroatien - Serbien: Die neue Verfasssungen, Böhlau Verlag, Wien, 1991), "Kroatien und Mitteleuropa“, in J. Marko, M. Steiner, H. Isak, (eds.), Alle Macht nach Unten?: Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas, Leykam, 1992; "Corruption and Democracy", Budapest, 1994; "Political Culture in Central Eastern Europe", London, 1998; "Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Centro-orientale", Torino, 1998. Autor je prijedloga većeg broja zakona, nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006. godine) te strategije reforme javne uprave (2002. godine).
Jedan je od izvršnih direktora poslijediplomskog studija Joint Master in European Integration and Regionalism, kojeg zajednički izvode Sveučilište u Barceloni, Grazu i Zagrebu, te European Academy iz Bolzana i European Institute of Public Administration iz Luksemburga. Josip Kregar predaje na doktorskim studijama javne uprave u Ljubljani i Zagrebu. Od 1996. godine jedan je od direktora seminara "Economy and Democracy" koji se svakoga rujna održava u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku. Josip Kregar bio je gostujući profesor na Sveučilištu u Grazu (1993) i Svaučilištu Yale (1996), boravio na više znanstvenih institucija izvan zemlje: Pravni fakultet, Karl-Franzens-Universität Graz (W. Mantl, 1992); Ekonomska škola Waršava (A. Glapinski, 1989); Sveučilište Bocconi Milano (1993); Max Planck Heidelberg (J. Frohwein, 1993); Centre de la sociologie de organization, Pariz (M.Crozier,1985); Paris Sorbonne, Pariz (G.Timsit,1984); te je bio dekan Katedre sociologije na Hrvatskim studijima (od 1998-2000).
 
Josip Kregar is a head of the Chair on Sociology at the Faculty of Law, University of Zagreb since 1999. He graduated, completed his masters and doctoral studies at the Faculty of Law in Zagreb. In 2001 he became a full professor. In two terms, from 2005-2009, he served as a Dean of the Faculty of Law and a Member of the Rector Executive Board.
He authored and co-authored more than one hundred academic articles, books and studies (e.g. author of the book Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija, Rifin, Zagreb, 1999; co-author in Hrvatska - kako dalje? Zadanosti i mogućnosti, Zagreb, 2004; Hrestomatija upravne znanosti, Zagreb, 1998; Prilozi za studij sociologije (I and II), Zagreb, 1997; Uprava i društvo, Zagreb, 1986; The Institutional Framework of Self Management, Zagreb,1989; "Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period“ in D. Smilov, J. Toplak (eds.), Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period, Ashgate Publishing, London, 2007; "Die Verfasung der Republik Kroatien: Politishe Rahmenbedigungen und Grundlegende Probleme" (in J. Marko, T. Boric (eds.), Slowenien- Kroatien - Serbien: Die neue Verfasssungen, Böhlau Verlag, Wien, 1991), "Kroatien und Mitteleuropa“, in J. Marko, M. Steiner, H. Isak, (eds.), Alle Macht nach Unten?: Regionen und Gemeinden gestalten die neuen Demokratien Europas, Leykam, 1992; "Corruption and Democracy", Budapest, 1994; "Political Culture in Central Eastern Europe", London, 1998; "Transizione e consolidamento democratico nell'Europa Centro-orientale", Torino, 1998). He as well authored a number of legal drafts, the national anti-corruption strategy (in 2001 and 2006) and the public administration reform strategy (in 2002).
Josip Kregar is one of the executive directors of the Joint Master in European Integration and Regionalism offered by the University of Graz, the University of Zagreb and the Autonomous University of Barcelona. He teaches at the postgraduate and doctoral studies on public administration in Ljubljana and Zagreb. Since 1996, he has been a co-director of postgraduate seminar "Economy and Democracy" held every September at the Inter-University Centre in Dubrovnik, Croatia. Josip Kregar was a visiting Scholar at the University of Graz (1992/3) and at the Yale University School of Law, USA (1995/6). He furthermore collaborated with several international scientific institutions: Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz (W. Mantl, 1992); Warsaw School of Economics (1989); Bocconi University,, Milano (1993); Max Planck Institut, Heidelberg (J. Frohwein, 1993); Centre de la sociologie de organization, Pariz (M.Crozier,1985); Paris Sorbonne, Pariz (G.Timsit,1984), and served from 1998 to 2000 as a director of Sociology on Faculty of Philosophy (Hrvatski studiji) in Zagreb.
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana