Iva Savić rođena je 1983. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole (I.gimnazija, Zagreb), 2001. godine upisuje Pravni fakultet na kojem je 2006. godine diplomirala s pohvalom magna cum laude.

Na Pravnom fakultetu zaposlena je 2007. godine u zvanju znanstvenog novaka na projektu MZOŠ-a: „Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. NIkoleta Radionov).

U prosincu 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij, smjer Pravo drustava i trgovacko pravo, kojeg je zavrsila u lipnju 2014., obranivsi doktorat s naslovom “Utjecaj sporazuma o zracnom prometu izmedu Europkse unije i trecih drzava na razvoj medunarodnog zracnog prava”.

Svoje znanje iz zračnog prava usavršavala je u više navrata u SAD-u, te je na matičnom fakultetu uvela izborni predmet Međunarodno zračno pravo, za domaće i strane (Erasmus) studente. Jedna je od osnivačica i dopredsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP), članica je organizacijskog i znanstvenog odbora Europskog udruženja za zračno pravo (EALA) te  drugih stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu.

Izv.prof.dr.sc. Iva Savić je samostalno objavila knjigu iz međunarodnog zračnog prava, iz europskog prometnog prava u koautorstvu, i nekolicinu znanstvenih i stručnih radova u području zračnog prava, pomorskog prava i pomorskog osiguranja, te europskog prometnog prava, u domaćim i stranim publikacijama.