doc. dr. sc. Iva Savić
doc. dr. sc.
Iva Savić

Iva Savić rođena je 1983. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole (I.gimnazija, Zagreb), 2001. godine upisuje Pravni fakultet na kojem je 2006. godine diplomirala s pohvalom magna cum laude.

Na Pravnom fakultetu zaposlena je 2007. godine u zvanju znanstvenog novaka na projektu MZOŠ-a: „Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. NIkoleta Radionov).

U prosincu 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij, smjer Pravo drustava i trgovacko pravo, kojeg je zavrsila u lipnju 2014., obranivsi doktorat s naslovom "Utjecaj sporazuma o zracnom prometu izmedu Europkse unije i trecih drzava na razvoj medunarodnog zracnog prava".

Svoje znanje iz zračnog prava usavršavala je u više navrata u SAD-u, te je na matičnom fakultetu uvela izborni predmet Međunarodno zračno pravo, za domaće i strane (Erasmus) studente. Jedna je od osnivačica i glavna tajnica Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP), članica je organizacijskog i znanstvenog odbora Europskog udruženja za zračno pravo (EALA) te  drugih stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu.

Doc. Savić je samostalno objavila knjigu iz međunarodnog zračnog prava, iz europskog prometnog prava u koautorstvu, i nekolicinu znanstvenih i stručnih radova u području zračnog prava, pomorskog prava i pomorskog osiguranja, te europskog prometnog prava, u domaćim i stranim publikacijama.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Religious Injury under the Montreal Convention: The (Un)Usual Case of an EL AL Flight from New York to Tel Aviv

Savić, Iva ; Savić, Vanja-Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Issues in aviation law and policy

THE IMPACT OF IRREGULAR MIGRATIONS, SMUGGLING AND HUMAN TRAFFICKING ON THE LAND TRANSPORT INDUSTRY: THE CROATIAN CASE

Radionov, Nikoleta ; Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Poredbeno pomorsko pravo

Spreading the Wings of EU Aviation Acquis - Comprehensive Air Transport Agreements

Savić, Iva
Autorske knjige, 2019.

Prikaz knjige: Simone Lamont-Black, D. Rhidian Thomas (eds.), Current Issues in Freight Forwarding: Law and Logistics, Lawtext Publishing Limited, Oxford, 2017

Savić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Interpreting Air Transport Agreements – U.S. Story of Norwegian Air International

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
6th International Research Seminar in Maritime, Port and Transport Law

Human Trafficking, Cybercrime and Maritime Transport

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
The Ninth Maritime Law & Policy International Postgraduate Research Conference 2018

Cyber Crime and Human Trafficking in Shipping Industry

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Annual Colloqium “MIGRATIONS AND TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

Securing Financing and Lease of Aircraft in Croatia in the Light of Cape Town Convention

Savić, Iva ; Simeunović, Danijela
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2017.
2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja - INTRANSLAW 2017 Zagreb

Utjecaj sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država na razvoj međunarodnog zračnog prava

Savić, Iva
Doktorske disertacije, 2014.

Creating Pan-European Common Aviation Area: A Broken Dream?

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Transport Law de lege ferenda

Trebamo li novi režim odgovornosti za štetu koju zrakoplov prouzroči na tlu?

Savić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
9. savjetovanje o koliziji ptica i zrakoplova

PRAVNI ASPEKTI UDARA PTICA U ZRAKOPLOVE

Savić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Reaching for the European Sky

Savić, Iva ; Kapetanović, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Poredbeno pomorsko pravo

Europsko prometno pravo

Radionov, Nikoleta ; Ćapeta, Tamara ; Marin, Jasenko ; Bulum, Božena ; Kumpan, Ana ; Popović, Nikola ; Savić, Iva
Autorske knjige, 2011.

Airline Mergers - Responding to Market Changes and Inducing New Market Strucutres

Savić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Issues in Aviation Law and Policy

GUBITAK PRAVA NA OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETU NA TERETU U CESTOVNOM I POMORSKOM PRIJEVOZU

Savić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Pravo u gospodarstvu

Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (II. dio)

Radionov, Nikoleta ; Kocijan, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatska pravna revija

Revisiting the formative years of European Transport Policy

Kocijan, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

The Analysis of Compulsory Maritime Insurance in Croatian Legal System

Kocijan, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
12.mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (12th International Conference on Transport Science)

Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta(1. dio)

Radionov, Nikoleta ; Kocijan, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Hrvatska pravna revija

Obvezna osiguranja odgovornosti u pravu pomorskog osiguranja

Kocijan, Iva
Stručni radovi, 2009.
Hrvatska pravna revija

Neka pitanja odgovornosti banaka u akreditivnom poslovanju

Kocijan, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Pravo i porezi

Izabrani projekti

 

Šifra projekta: 1949: Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime (Trans.Crim)

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1949

Istraživač i suradnik - znanstveni projekt Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Novi hrvatski pravni sustav (2002.-)

''Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije'' (istraživač, voditelj projekta: prof. dr.sc Radionov, Nikoleta)