doc. dr. sc. Iva Savić
doc. dr. sc.
Iva Savić

Iva Savić rođena je 1983. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole (I.gimnazija, Zagreb), 2001. godine upisuje Pravni fakultet na kojem je 2006. godine diplomirala s pohvalom magna cum laude.

Na Pravnom fakultetu zaposlena je 2007. godine u zvanju znanstvenog novaka na projektu MZOŠ-a: „Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije“ (voditelj projekta: prof.dr.sc. NIkoleta Radionov).

U prosincu 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij, smjer Pravo drustava i trgovacko pravo, kojeg je zavrsila u lipnju 2014., obranivsi doktorat s naslovom "Utjecaj sporazuma o zracnom prometu izmedu Europkse unije i trecih drzava na razvoj medunarodnog zracnog prava".

Svoje znanje iz zračnog prava usavršavala je u više navrata u SAD-u, te je na matičnom fakultetu uvela izborni predmet Međunarodno zračno pravo, za domaće i strane (Erasmus) studente. Jedna je od osnivačica i glavna tajnica Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP), članica je organizacijskog i znanstvenog odbora Europskog udruženja za zračno pravo (EALA) te  drugih stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu.

Doc. Savić je samostalno objavila knjigu iz međunarodnog zračnog prava, iz europskog prometnog prava u koautorstvu, i nekolicinu znanstvenih i stručnih radova u području zračnog prava, pomorskog prava i pomorskog osiguranja, te europskog prometnog prava, u domaćim i stranim publikacijama.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

 

Šifra projekta: 1949: Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition - Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime (Trans.Crim)

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=1949

Istraživač i suradnik - znanstveni projekt Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Novi hrvatski pravni sustav (2002.-)

''Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije'' (istraživač, voditelj projekta: prof. dr.sc Radionov, Nikoleta)