dr. sc. Irena Horvatić Bilić, v. pred.
dr. sc.
Irena Horvatić Bilić,
v. pred.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. Horvatić Čajko, Irena.
Developing Metalinguistic Awareness in L3 German Classrooms // Teaching and Learning in Multilingual Contexts. Sociolinguistic and Educational Perspectives / Otwinowska, Agnieszka ; De Angelis, Gessica (ur.).
Bristol, Buffalo, Toronto : Multilingual Matters, 2014. Str. 199-214.

2. Horvatić Čajko, Irena.
Wie spiegeln sich sprachliche Vorkenntnisse in der L3 Deutsch im Bereich der Schreibfähigkeit wider? // Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz / Sorger, Brigitte et al. (ur.).
Brno : Tribun EU s.r.o., 2013.. Str. 52-67.

3. Horvatić Čajko, Irena.
Lehrmaterialienentwicklung – fachorientierter DaF-Unterricht für Studenten der öffentlichen Verwaltung // Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures / Polona Vičič, Sara Orthaber (ur.).
Celje : Faculty of Logistics, 2009. Str. 1-5.

4. Domović, Vlatka; Gehrmann, Siegfried; Horvatić, Irena; Petravić, Ana; at al.
Country Profile – Croatia // Europe at schools in south eastern Europe-country profiles / Biermann, Rafael (ur.).
Bonn : Zentrum für Europäische Integrationsforschung. Rheinishe Friedrich – ; ; ; Wilhelms – ; ; ; Universität Bonn, 2003. Str. 47-70.

5. Domović, Vlatka; Gehrmann, Siegfried; Horvatić, Irena; Petravić, Ana et al.
Country Profile - Croatia // Europe at Schools in South Eastern Europe - Country Profiles / Biermann, Rafael (ur.).
Bonn : Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2003. Str. 47-70.

6. Domović, Vlatka; Gehrmann, Zygfryd; Horvatić, Irena; Petravić, Ana.
Country Profile – Croatia // Europe at Schools in South Eastern Europe – Country Profiles / Biermann, Rafael (ur.).
Bonn : Zentrum für Europäische Integrationsforschung der Universität Bonn, 2003. Str. 45-70.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Horvatić Čajko, Irena.
DaF-Unterricht aus der Schülerperspektive - Spezifika und Potenzial der DaFnE-Konstellation. // KD Info : mitglied des internationalen Deutschlehrerverbandes. 21 (2012) , 40/41; 69-79 (članak, znanstveni).

2. Horvatić Čajko, Irena.
Stranojezična znanja i višejezična kompetencija nakon srednjoškolskog obrazovanja. // Metodika. 10 (2009) ; 97-111 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Horvatić Bilić, Irena; Husinec, Snježana.
Synergy between Professional Knowledge and LSP // II. međunarodna konferencija - Od teorije do prakse u jeziku struke - From Theory to Practice in Language for Specific Purposes ; Von der Theorie zur Praxis in der Fachsprache ; 17.-18. veljače 2017. / Omrčen, Darija ; Krakić, Ana-Marija (ur.).
Zagreb : Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama/Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, 2018. 68-79 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Horvatić Čajko, Irena.
Factors related to language transfer in L3 learning // .
(sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Horvatić Bilić, Irena; Husinec, Snježana.
Authentic materials - a must for successfull LLP teaching // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Husinec, Snježana; Horvatić Bilić, Irena.
A Comparative Analysis of Collocations in UK and Croatian Company Law // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Husinec, Snježana; Horvatić Bilić, Irena.
Authentizität der Lehrmaterialien im Fachsprachenunterricht // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Horvatić, Bilić, Irena; Husinec, Snježana.
My English is excellent. And your English for Law? GLP v LSP in linguistic training of legal professionals // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Horvatić Čajko, Irena.
Uloga višejezične kompetencije u učenju i poučavanju drugoga stranoga jezika - njemački jezik kao L3 / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.06. 2012, 305 str. Voditelj: Gehrmann, Zygfryd ; Petravić, Ana.
 
  Druge vrste radova
 

1. Horvatić Bilić, Irena; Lasić, Irena; Miškulin Saletović, Lucia.
KDV-Info, XXV. Internationale Jubiläumstagung Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, DaF in Kroatien, Bilanz der letzten 25 Jahre und Zukunftsperspektiven, 2017. (zbornik radova).

2. Horvatić Bilić, Irena; Miškulin Saletović, Lucia.
KDV-Info, XXIV. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, Zielgruppen- und Lernzielspezifische Konzepte im Deutschunterricht – Lerntheoretische und unterrichtspraktische Ansätze, 2016. (zbornik radova).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Prautzsch, Ludwig: Ovime stupam pred Prijestolje tvoje: Figure i simboli u posljednjim djelima Johanna Sebeastiana Bacha / Gligo, Nikša (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, 2007 (monografija).
 

Izabrane publikacije

 

Radovi:

-         Magistarski rad Subjektivno motiviran simultani bilingvizam. Dvojezično odrastanje u prirodnom jednojezičnom okruženju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.

-     Dinamični položaj hrvatskoga u kontekstu subjektivno motivirane izborne  

dvojezičnosti, Strani jezici 35 (2006) 1, Zagreb.

-         Mehrsprachiger Ansatz im Deutschunterricht – Deutsch als zweite Fremsprache

KDVinfo, Jahrgang 15, Nummer 28/29, 2006., Zagreb.

 

 

Izlaganja:

-    Frühes Fremdsprachenlernen: ein sicherer Weg zur Mehrsprachigkeit na skupu Hrvatskog

      društva učitelja i profesora njemačkog jezika, Zagreb, travanj 2004.

-         Dinamični položaj hrvatskoga u kontekstu subjektivno motivirane izborne dvojezičnosti na znanstvenom skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik, u organizaciji Hrvatskog filološkog društva, Zagreb, listopad 2005.

-         Gemeinsamer europäischer Kontext der Lehrwerkentwicklung. Mehrsprachigkeit

      und Selbstevaluation als Gestaltungsbasis und Unterrichtsziel., prezentacija u

      okviru DAAD ljetne škole na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rujan, 2006.

-     Mehrsprachiger Ansatz im Deutschunterricht oder „Einsprachigkeit ist heilbar“,

      XIV. međunarodna konferencija Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog

      jezika, Baška voda, listopad 2006.

-         Bewerten im projektorientierten Unterricht, XV. međunarodna konferencija

      Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika, Šibenik, listopad 2007.

   

Autorstvo:

Autorica koncepta i suautorica udžbeničke serije za učenje njemačkoga kao drugoga

stranog jezika u gimnazijama i strukovnim školama zweite.sprache@DEUTSCH.de.

Udžbenički komplet obuhvaća udžbenik, radnu bilježnicu, metodički priručnik za

nastavnike i audio CD.

      - prvo izdanje kompleta zweite.sprache@DEUTSCH.de 1, Školska knjiga, 2006.

      - prvo izdanje kompleta zweite.sprache@DEUTSCH.de 2, Školska knjiga, 2007.

      - prvo izdanje kompleta zweite.sprache@DEUTSCH.de 3, Školska knjiga, 2008.

 

Prevođenje:

Martins, Dalibor,  Binary series: Paromlin, Zagreb, 2.10. – 10.10.2001. (katalog),

               Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2001.

Orešić, Herta, „Dva strana jezika u kurikulumu za osnovnu školu“, Metodika 3, 2002.

Marčetić, Gordana, Javni službenici i tranzicija, Društveno veleučilište, Zagreb, 2005.

Prautzsch, Ludwig, Ovime stupam pred Prijestolje tvoje: figure i simboli u 

               posljednjim djelima Johanna Sebastiana Bacha, Hrvatsko društvo glazbenih

               teoretičara, 2007.

 

Profesionalni interesi i članstva

 

Dugogodišnja članica Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (www.kdv.hr). U trećem mandatu članica Predsjedništva Društva. Trenutno obnaša dužnost predsjednice.

Članica Hrvatskog Društva za primijenjenu lingvistiku.

 

Povijest zaposlenja

 

 

 

Irena Horvatić Čajko viši je predavač na Katedri za strane jezike. Na Pravnom fakultetu radi od prosinca 2006. godine. Radila je kao profesorica njemačkoga i engleskoga jezika na XVIII. gimnaziji u Zagrebu, kao profesorica engleskoga jezika u Školi stranih jezika Hrvatskoga vojnog učilišta u Zagrebu te kao prevoditeljica u Odsjeku za protokol i odnose s javnošću Kabineta načelnika Glavnog stožera oružanih snaga RH.

 

Iskustvo u radu na međunarodnim projektima stekla je kao koordinatorica Instituta za globalizaciju i interkulturalno učenje - IGI, a radila je i kao koordinatorica međunarodne suradnje i urednica u izdavačkoj kući Školska knjiga. S nastavničkim radom na sveučilišnoj razini počela je još 2003. godine kao vanjska suradnica na Odsjeku za interkulturalnu germanistiku Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Bavi se prevođenjem i autorskim radom. Autorica je koncepta i suautorica udžbeničke serije za učenje njemačkoga kao drugoga stranog jezika u gimnazijama i strukovnim školama - zweite.sprache@DEUTSCH.de 1 - 4.