KSENIJA TURKOVIĆ, SUNČANA ROKSANDIĆ VIDLIČKA, ALEKSANDAR MARŠAVELSKI: Eutanazija i potpomognuto ubojstvo - etičke dileme kriminalne politike
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana