TURKOVIĆ, ROKSANDIĆ VIDLIČKA, MARŠAVELSKI:
KSENIJA TURKOVIĆ, SUNČANA ROKSANDIĆ VIDLIČKA, ALEKSANDAR MARŠAVELSKI: Eutanazija i potpomognuto ubojstvo - etičke dileme kriminalne politike