BRNETIĆ, KRALJ:
D. BRNETIĆ, T. KRALJ: Potpora policije procesnim strankama i drugim sudionicima u novom kaznenom postupku s pregledom iskustava o postupanju policije prema žrtvama i svjedocima