ZORICA:
B. ZORICA: Okrivljenikovo priznanje na glavnoj raspravi u kaznenom postupku

Branimir Zorica

OKRIVLJENIKOVO PRIZNANJE NA GLAVNOJ RASPRAVI I NJEGOVA PROVJERA S RANIJE IZVEDENIM DOKAZIMA

Autor u članku iznosi neka iskustva i praktične probleme u primjeni čl. 320. st. 6. ZKP koji predviđa da će sud, u slučaju da se optuženik na sve točke optužbe očitovao kao kriv, a optuženikovo priznanje je potpuno i sukladno prije izvedenim dokazima, u daljnjem postupku izvesti samo one dokaze koji se odnose na odluku o kazni. Neki sudovi smatraju da se ti raniji dokazi moraju na raspravi izvesti makar čitanjem zapisnika koji su sačinjeni u istrazi. Drugi smatraju da to ne treba činiti, jer se radi o aktu ocjene a ne izvođenja dokaza, pa se zadovoljavaju samo provjerom njihovog sadržaja i sadržaja okrivljenikovog priznanja. Autor se u razmatranju pridružuje stajalištu koje je, prema njegovom mišljenju, bolje argumentirano i koje se temelji na ideji da za svako posredno izvođenje dokaza zakon traži načelnu suglasnost stranaka.