MRCELA:
M. MRČELA: Obrazloženje presude suda prvog stupnja u kaznenom postupku

Mr. sc. Marin Mrčela

OBRAZLOŽENJE PRESUDE SUDA PRVOG STUPNJA U KAZNENOM POSTUPKU

Presuda je najvažniji procesni akt u kaznenom postupku i zato je njezinoj izradi potrebno posvetiti punu pozornost, kako s obzirom na izreku presude, tako i s obzirom na njezino obrazloženje. Ovaj rad bavi se obrazloženjem presude s pravnog i s praktičnog aspekta. Nakon povijesnog pregleda razvoja zakonskih odredbi koje se odnose na sadržaj obrazloženja presude i kratkog komparativnog pregleda izgleda presude i njezina obrazloženja, iznijeti su rezultati istraživanja čija je polazna teza bila da su pogreške u sastavu i obrazloženju presude najčešća bitna povreda zbog koje dolazi do ukidanja presude. Kako bi ubuduće ti razlozi ukidanja bili smanjeni, razmotreni su bitni sastojci obrazloženja presude, iznijeta određena iskustva iz sudske prakse a obrađen je i metodološki pristup izradi obrazloženja presude, što bi sve moglo pridonijeti njezinoj kvalitetnoj izradi i samim time smanjenju ukidanja presude zbog pogrešaka u sastavu i obrazloženju.