KOVCO:
I. KOVČO: Sociopatološke pojave u obitelji maloljetnih počinitelja kaznenih djela u Republici Hrvats

Dr. sc. Irma Kovčo

SOCIOPATOLOŠKE POJAVE U OBITELJI MALOLJETNIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Cilj istraživanja jest iznalaženje incidencije socijalnopatoloških ponašanja odraslih članova obitelji maloljetnih počinitelja kaznenih djela u RH te razlika u tim obilježjima u šest regija. Uzorak čini 5.947 maloljetnih počinitelja različitih kaznenih djela kojima je u razdoblju od 1. siječnja 1990. do 1. lipnja 1996. izrečena neka kaznena sankcija ili je kazneni postupak obustavljen, ali samo iz razloga svrsishodnosti. U smislu incidencije alkoholizam je najdominantnija socijalnopatološka pojava - alkoholizam člana obitelji (otac, majka, drugi članovi obitelji) prisutan je u čak 52,8% slučajeva. Po učestalosti slijede nerad roditelja (20,3%), skitnja roditelja (14%), osudivanost članova obitelji (11,8%) te promiskuitetno ponašanje roditelja (6,6%). Diskriminativnom analizom izlučeno je pet statistički značajnih diskriminativnih koeficijenata, od kojih prva dva imaju najveću vrijednost. U zaključku se ističe negativan učinak alkohola i navode moguće preventivne strategije.