DUJMOVIC_CAJNER-MRAOVIC:
Z. DUJMOVIĆ / I. CAJNER MRAOVIĆ: Kriminalitet razbojništva u Republici Hrvatskoj

Dr. sc. Zvonimir Dujmović
Dr. sc. Irena Cajner Mraović

KRIMINALITET RAZBOJNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku je prikazan kriminalitet razbojništava i razbojničke krađe na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1994. do 1998. godine. Prikazan je opseg, kretanje i teritorijalna distribucija kriminaliteta razbojništva. Također je prikazan broj prijavljenih počinitelja za kazneno djelo razbojništva te njihova dob.
Kriminalitet razbojništva uspoređen je s imovinskim kriminalitetom i ukupnim kriminalitetom u promatranom razdoblju.