BACIC:
F. BAČIĆ, Marginalije uz novi Kazneni zakon

Dr. sc. Franjo Bačić

MARGINALIJE UZ NOVI KAZNENI ZAKON

(Posebni dio)

Autor u članku koji predstavlja nastavak istoimenog članka iz posljednjeg broja Ljetopisa (2/97) daje kritički komentar Posebnog dijela novog zakona. Primjedbe se odnose na tri različita strukturalna dijela Kaznenog zakona: koncepciju Posebnog dijela, sadržaj pojedinih glava Kaznenog zakona te zakonske opise pojedinih kaznenih djela. Prema autoru sistematika Posebnog dijela novog Kaznenog zakona je neprimjerena, kao i stvaranje novih i izostavljanje dosadašnjih glava. Kod nekolicine kaznenih djela njihov zaštitni objekt ne odgovara grupnom zaštitnom objektu glave u koju su smješteni. Uspoređujući zakonske opise velikog broja kaznenih djela u novom Kaznenom zakonu s dosadašnjim te s kaznenim zakonima Njemačke, Austrije i Švicarske, autor smatra da su pozitivna rješenja nezadovoljavajuća i da ne odgovaraju suvremenim promjenama u evropskom kaznenom zakonodavstvu.