ZUPANCIC:
B. M. ZUPANČIČ, Kazneni postupak i njegove funkcije u državi izvornog liberalizma

Dr. sc. Boštjan M. Zupančič

KAZNENI POSTUPAK I NJEGOVE FUNKCIJE U DRŽAVI IZVORNOG LIBERALIZMA

Kako kazneni postupak osim pravnog (rješavanje spora između države i delinkventa) ima simbolički te socijalno-psihološki značaj, dolazi do raskoraka između njegove svrhe i onoga što na nj projiciraju društvo i pojedinac. Simbolički značaj proizlazi iz shvaćanja o kaznenom djelu u europskoj pravnoj tradiciji u kojoj je ono hibrid između grijeha i štetne radnje. Stoga značaj utvrđivanja kaznene odgovornosti premašuje doseg racionalnih materijalnopravnih kriterija krivnje i procesno pravnih instrumenata utvrđivanja (pravne) istine u kaznenom postupku. Kazneni postupak je također konfrontacija pojedinca s državom i stoga lakmusov test pravnosti svake države. Kako, upravo zbog te činjenice, moderni ustavi u svojim odredbama o ljudskim pravima podrobno normiraju kazneni postupak, on postaje i grana ustavnog prava. Dolazi do dijalektičkog obrata represivne funkcije kaznenog prava u test slobode u današnjem društvu.