JOSIPOVIC:
I. JOSIPOVIĆ, Uredbe za slučaj izvanrednih situacija i njihov utjecaj na temeljna ljudska prava u ka

Dr.sc. Ivo Josipović

UREDBE ZA SLUČAJ IZVANREDNE SITUACIJE I NJIHOV UTJECAJ NA TEMELJNA LJUDSKA PRAVA U KAZNENOM POSTUPKU

Predsjednik Republike Hrvatske donio je od početka rata u Hrvatskoj na osnovi čl. 101. st. 1. Ustava niz uredbi za izvanrednu situaciju, od kojih se neke odnose i na kazneni postupak. U stručnoj je javnosti sporno jesu li bili ispunjeni uvjeti za nošenje tih uredbi, a posebno je li se uredbama moglo zadirati u temeljna ljudska prava. Uredbe su znatno utjecale na ravnotežu tendencije za efikasnošću i tendencije za zaštitu ljudskih prava u hrvatskom kaznenom postupku, učinivši ga nekopatibilnim s kriterijima zaštite ljudskih prava koje propisuju međunarodni dokumenti i Ustav Republike Hrvatske. U ovom se radu razmatraju ustavno pravni i međunarodno pravni aspekti uredbi, s posebnim osvrtom njihov utjecaj na uređenje hrvatskog kaznenog postupka