MODLY:
D. MODLY, Propusti tijekom provođen ja istrage u svezi s tzv. Krvnim deliktima u užem smislu riječi

Dr. sc. Duško Modly


PROPUSTI TIJEKOM PROVOĐENJA ISTRAGE U SVEZI S TZV. KRVNIM DELIKTIMA U UŽEM SMISLU RIJEČI

(Preliminarni rezultati istraživačkog projekta: "Otkrivačko-dokazna djelatnost tijela unutarnjih poslova")

Istraživanje tzv. krvnih delikata poseban je upravljački sustav hijerarhijske strukture s vrlo složenim sustavom veza i interakcija među sudionicima u postupku.
Pri objašnjavanju tih delikata mora se koristiti posebna metodologija namijenjena baš istraživanju tih delikata. Ona ima svoj znanstveni korpus. Taj sustav omogućava izgradnju posebnih metodika koje sadrže konkretne sheme obrade pojedinih kategorija krvnih delikata Unutar općeg modela istraživanja postoje algoritmi posebnih programa istraživanja tih delikata, kao što su morfologijska struktura, operacionalizacija i sl.
Opća, integrativna i globalna djelatnost istraživanja krvnog delikta mora imati kriminalistički karakter. To znači da aktualnim po javnim oblicima krvnih delikata treba suprotstaviti svojevrsni kriminalistički inženjering.