CARIC:
A. CARIĆ, Prilog raspravi o novom hrvatskom kaznenom zakoniku

Dr. sc. Ante Carić


PRILOG RASPRAVI O NOVOM HRVATSKOM KAZNENOM ZAKONIKU

Prošlo je više od tri godine otkako je formirana (druga po redu) Komisija za za izradu kaznenog zakonodavstva RH, kojoj je povjeren složen i odgovoran posao izrade kompletnog kaznenog zakonodavstva, tj. materijalnog, procesnog, izvršnog i prekršajnog prava. Kada se pokazala potreba da se rad na donošenju novog zakonodavstva ubrza, daljnji rad na izradi kaznenog zakonika bio je povjeren prof dr. Željku Horvatiću. Ulažući neobično mnogo truda, on je u rekordno kratkom vremenu uspio izraditi prvi radni predložak (nacrt), koji je potom stavljen na javnu raspravu najširoj stručnoj javnosti. Na temelju primjedbi, mišljenja i sugestija praktičara i teoretičara, autor je u rujnu 1994. godine izradio drugi radni predložak kaznenog zakonika (u daljnjem tekstu: Nacrt), čime je po njegovim riječima "... učinjen korak naprijed s otvorenim mogućnostima za daljnje intervencije radi oblikovanja konačnog teksta prijedloga kaznenog zakonika". Nakon toga, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu organiziralo je koncem studenoga 1994. godine u Opatiji savjetovanje na temu "Reforma hrvatskog kaznenog prava", na kojem su naši eminentni stručnjaci iz materijalnog, procesnog i prekršajnog prava podnijeli više referata i koreferata (na dnevnom redu savjetovanja, međutim, nije bila problematika izvršenja sankcija i maloljetničkog zakonodavstva). No čini se da savjetovanje u Opatiji nije ni izdaleka dalo odgovor na sva pitanja koja su ostala otvorena i nakon izrade drugog Nacrla kaznenog zakonika.
Odazivajući se pozivu organizatora savjetovanja da kao gost sudjelujem u njegovu radu, u svojoj sam (vremenski ograničenoj) raspravi upozorio na neke, po mojem uvjerenju, važne probleme koji zaslužuju daljnju raspravu prije zauzimanja konačnih rješenja. Tekst koji slijedi moja je proširena i nadopunjena rasprava sa savjetovanja, a pripremljen je za tisak sa željom da bude skroman doprinos fonniranju hrvatskog kaznenog zakonika kao modernog europskog zakonodavstva.