Pismeni ispit iz kolegija Građansko procesno pravo održat će se 14. rujna 2020. s početkom u 10 sati. U nastavku možete pročitati opće i tehničke upute za polaganje ispita.

Opće upute

Ispit iz Građanskoga procesnog prava sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio ispita sastoji se od dvaju dijelova: rješavanja testa rješavanja problemskog zadatka.

Test i problemski zadatak rješavat će se preko platforme Merlin 2019./2020. (https://moodle.srce.hr/2019-2020/course/view.php?id=55305) u unaprijed oglašeno vrijeme. U to vrijeme svi studenti moraju imati osiguran pristup računalu i pristup Merlinu. 

Test se sastoji od 30 pitanja na koja se odgovara odabirom točnih među ponuđenim odgovorima. Barem jedan odgovor je točan, a ne mogu svi odgovori biti točni. Naglasak je na zadatcima koji provjeravaju razumijevanje naučenog gradiva i njegovu primjenjivost u praksi. Vrijeme za pisanje testa ograničeno je na 30 minuta.

U Merlinu će biti predviđena mogućnost da studenti naznače ispitivača na temelju seminara ili statusa iznimno uspješnog studenta. 

Problemski zadatak postavljen je tako da traži primjenu naučenog gradiva na hipotetski slučaj. Postavljena potpitanja služe samo za orijentaciju i predstavljaju minimum na koji je potrebno odgovoriti. Cilj je da se postavljeni zadatak što iscrpnije obradi. Ocjenjuje se opća i pravnička pismenost studenata kao i sposobnost logičkog strukturiranja teksta. Piše se punim rečenicama, bez neuobičajenih kratica, alineja ili krnjih formula i fraza. Uvažavajući karakter ispita i opravdani zahtjev studenata, vrijeme za rješavanje problemskog zadatka ograničeno je na 45 (umjesto dosadašnjih 30) minuta.

Studenti koji polože pismeni dio ispita, usmenom dijelu ispita pristupaju preko aplikacije Google Meet. Aplikacija je dostupna preko student.pravo.hr računa, a može se koristiti na računalima, tabletima i pametnim telefonima.

Studenti koji polažu ispit četvrti ili osmi put usmeni ispit polažu pred nastavničkim povjerenstvom na jednak način kao i drugi studenti, samo što ispit prate i ocjenjuju članovi ispitnog povjerenstva. Radi konzultacija nastavnika na kraju usmenog ispita pred povjerenstvom student se privremeno isključuje iz veze do odluke o ocjeni.

Zabranjeno je snimanje ispita.

Izborni kolegiji

Studenti ispitima pristupaju preko aplikacije Google Meet, za što vrijede ista pravila kao i za ispit iz Građanskoga procesnog prava. Modalitete polaganja ispita svaki student usuglasit će se s ispitivačem.

Tehničke upute za pisani dio ispita u Merlinu

Studenti su dužni pobrinuti se za stabilnost internetske veze. Dužni su dopustiti pretraživaču koji koriste (Chrome, Mozilla i sl.) otvaranje skočnih prozora (eng. pop-ups).

Test, upitnik za izbor ispitivača i problemski zadatak će u sustavu Merlin u bloku pod nazivom „Redoviti ispitni rok (14. rujna 2020.).“ studentima koji su prijavili ispit biti vidljiv u nedjelju 13. runa 2020. od 21:00. Studenti su dužni provjeriti je li u navedenom bloku test vidljiv. Ako to nije slučaj, mogu se obratiti e-koordinatoru asistentu Jurju Brozoviću na e-adresu jbrozovic @pravo.hr najkasnije 14. rujna 2020. do 8,30 sati s podatcima o prijavi ispita (ime i prezime, JMBAG, slika iz studomata iz koje je vidljivo da je ispit prijavljen).

Test

Testu će biti omogućen pristup 14. rujna 2020. u 10 sati.

Test se predaje u sustav klikom na funkciju „predaj sve i završi“ ili istekom vremena za pisanje testa. U sustavu je vidljivo koliko je vremena preostalo za rješavanje testa.

Izbor ispitivača i dodatni bodovi

Studenti koji imaju pravo izbora ili isključenja ispitivača dužni su to naznačiti u posebnom upitniku na Merlinu koji će biti otvoren u razdoblju između dvaju dijelova pisanog dijela ispita 14. rujna 2020. od 10,30 do 10,45. Ako studenti ne izvrše odabir ispitivača u navedenom roku, smatrat će se da su se toga prava odrekli.

Problemski zadatak

Problemskom zadatku bit će omogućen pristup 14. rujna 2020. u 10,45.

Za rješavanje problemskog zadataka opcije copy paste moguće je koristiti samo preko kratica na tipkovnici (ctrl+c i ctrl+v).

Uvid u test

Uvid u test bit će moguć isključivo u bloku „Redoviti ispitni rok (14. rujna 2020.).“ na istom mjestu gdje se polagao, i to isključivo 14. rujna 2020. od 12:00 do 13:30 sati. Studenti će moći dobiti informaciju o broju ostvarenih bodova kao i točnim odgovorima.

Usmeni ispit

Studenti koji su uspješno položili pismeni dio ispita, studenti koji su oslobođeni pismenog ispita i studenti koji 8. put polažu ispit pred nastavničkim povjerenstvom na usmeni će ispit biti raspoređeni u popodnevnim satima, o čemu će biti obaviješteni slanjem poziva na studentsku e-adresu.

Ako se koristi računalo, ono mora biti opremljeno kamerom i mikrofonom. Kako bi se osigurala javnost ispita, usmeni dio ispita prate studenti raspoređeni za pojedini ispitni termin, a po prethodnoj najavi mogu slušati i drugi studenti.

Prijava za slušanje usmenog ispita moći će se izvršiti posebnim elektroničkim obrascem koji će biti objavljen istodobno s terminima usmenih ispita, ali najkasnije 14. rujna 2020. do 18:00.

U slučaju loše veze broj studenata koji slušaju ispit može se ograničiti. Radi tehničke pomoći i praćenja provođenja ispita usmeni ispit mogu pratiti i drugi nastavnici i suradnici Katedre.

Zabranjeno je snimanje ispita.

Popis obavijesti