Svi studenti (seminaristi i neseminaristi, redovni i izvanredni, ponavljači) koji to žele mogu pristupiti kolokviju iz GPP-a kako bi provjerili svoje znanje i, ako polože kolokvij (ostvare 18 od 30 bodova na testu), ostvaruju dva dodatna bodova na redovnim ispitnim rokovima u veljači i travnju.

Gradivo koje će se provjeravati na kolokviju obuhvaća cjelokupnu materiju udžbenika i popratnog zakonskog teksta osim materije izvanrednih pravnih lijekova, posebnih postupaka i alternativnih metoda rješavanja sporova.

Kolokvij će se održati 13. siječnja 2017. u 14 sati. Raspored studenata po dvoranama bit će pravodobno objavljen.

Svi su zainteresirani studenti dužni prijaviti kolokvij elektroničkom prijavom (preko AAI identiteta) najkasnije do 8. siječnja 2017. u 23:59. U protivnom im neće biti omogućen izlazak na kolokvij.

Popis obavijesti