:
Korporativne financije i upravljanje porezima
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

u repozitoriju predmeta nalaze se rezultati II. kolokvija.

Testove možete vidjeti na konzultacijama u utorak, 24. siječnja 2017.

S poštovanjem,

Jasna Bogovac

Popis obavijesti