Administracija

Referenti za opće i studentske poslove

Studentska referada integriranog pravnog studija

Referada za poslijediplomske studije: Jasmin Mujinović

 

Referenti na katedrama

Katedra za opću teoriju prava i države: Ružica Mihelj

Katedra za rimsko pravo: Nevenka Horvat

Katedra za opću povijest prava i države: Nevenka Horvat

Katedra za povijest hrvatskog prava i države: Nevenka Horvat

Katedra za sociologiju: Slavica Habijan

Katedra za ekonomske znanosti: Kaja Pavić

Katedra za ustavno pravo: Slavica Habijan

Katedra za kazneno pravo: Ružica Mihelj

Katedra za kazneno procesno pravo: Ružica Mihelj

Katedra za obiteljsko pravo: Slavica Habijan

Katedra za pravnu informatiku: Kaja Pavić

Katedra za građansko pravo: Slavica Habijan

Katedra za građansko procesno pravo: Slavica Habijan

Katedra za upravnu znanost: Željka Tumpak

Katedra za međunarodno pravo: Željka Tumpak

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost: Nevenka Horvat

Katedra za radno i socijalno pravo: Kaja Pavić

Katedra za upravno pravo: Željka Tumpak

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava: Andrea Grisfelder

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo: Andrea Grisfelder

Katedra za međunarodno privatno pravo: Željka Tumpak

Katedra za europsko javno pravo: Željka Tumpak

Katedra za strane jezike: Andrea Grisfelder