Natječaji za radna mjesta

Natječaj je objavljen: 28. travnja 2021.

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

natječaj

za prijam u radni odnos

  • Voditelj studentske službe – službenik, položaj III. vrste, voditelj odsjeka

  • Najmanje završen stručni studij, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, poznavanje rada na osobnom računalu

  • Referent za poslove studentske evidencije - službenik, radno mjesto III. vrste, stručni referent

  • Najmanje završen stručni studij, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, poznavanje rada na osobnom računalu

Ugovor o radu za navedena radna mjesta sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

            Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave oglasa.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana nakon zaključenja natječaja.

                                                           Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis obavijesti