Natječaji za radna mjesta

 

 


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, raspisuje

 

natječaj

za izbor

 

  • jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države,

 

  • jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada,

 

  • jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju,

 

  • jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.

  

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:

-          dokaze o ispunjavanju uvjeta,

-          životopis,

-          bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,  te

-          za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

            Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave natječaja.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, tajništvo, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Popis obavijesti