Natječaji za radna mjesta

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

 

 

natječaj

za prijam u radni odnos

 

 

-          referent za poslove sa studentima (službenik, položaj II. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica)

 

-          završen stručni studij, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, poznavanje rada na osobnom računalu

 

            Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

            Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave oglasa.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku petnaest dana nakon zaključenja natječaja.

 

 

                                                                  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis obavijesti