Natječaji za radna mjesta

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

  

oglas

za prijam u radni odnos  

 

-                      referent za nabavu, sigurnost na radu i protupožarnu zaštitu – službenik, radno mjesto II. vrste, viši stručni referent; službenik – radno mjesto III. vrste, stručni referent

 

-                      završen stručni studij tehničkog ili ekonomskog smjera, odnosno srednja tehnička škola, ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu i protupožarne zaštite, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, poznavanje rada na računalu

 

            (Ugovor o radu može se sklopiti i s osobom koja ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu i protupožarne zaštite, uz obvezu da te uvjete ispuni najkasnije u roku do šest mjeseci po zaključenju ugovora o radu.)

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada.

 

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

            Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa.

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

            Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima postupka izbora u roku petnaest dana nakon izbora.

 

 

 

 

Popis obavijesti