Pozivi za dostavu ponuda u postupcima nabave

UPIT  ZA  DOSTAVU  PONUDE  U  POSTUPKU  JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGA

 

Ponuda - obnova zgrada Pravnog fakulteta


Obavijesti
Poziv za dostavu ponuda - tiskarske usluge Specifikacija