Izvedbeni plan nastave - peta godina studija

 

 
IX. semestar
Nastavni predmet
sati
ECTS
Predmet modula I
2
4
Predmet modula II
2
4
Predmet modula III
2
4
Izborni predmet I
2
4
Izborni predmet II
2
4
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts
6
10
 
X. semestar
Nastavni predmet
sati
ECTS
Napredni seminar i izrada diplomskog rada
16
30
 
 

Moduli:

Građanskopravni modul
Kaznenopravni modul
Ustavno-upravni modul
Trgovačkopravni modul
Međunarodnopravni modul
Modul: Pravo Europske unije

 

Predmet upisanog modula
Predmet drugih modula
Predmet gostujućeg nastavnika
Izborni predmet s drugog studija:
Kao izborni predmet s drugog studija moguće je upisati ponajprije pravne predmete koji se izvode na  preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te podredno druge nastavne predmete po izboru studenta na tim studijima.

 

 

Modul/Predmet                                           

Građanskopravni modul:                                

Gliha, I.; Josipović, T.; Baretić, M.; Nikšić, S. - Građansko pravo – ugovorne obveze

Josipović, T.; Ernst, H. -  Zemljišnoknjižno pravo

Gliha, I.; Matanovac-Vučković, R. - Autorsko pravo

Uzelac, A.; Maganić, A. - Javnobilježničko pravo

Josipović, T. - Osnove europskog privatnog prava

Uzelac, A.; Garašić, J.; Maganić, A.; Aras, S. - Izvanparnično i ovršno pravo

 

Kaznenopravni modul:                                 

Munivrana Vajda, M. - Međunarodno kazneno pravo

Cvitanović, L. - Maloljetničko kazneno pravo

Derenčinović, D.; Getoš Kalac, A.M. - Kriminologija i viktimologija

Đurđević, Z. - Kriminalistika

Ivičević Karas, E. - Penitencijarno pravo

Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E. - Ljudska prava i kazneno pravosuđe

 

Ustavno-upravni modul:                               

Čepulo, D. - Prava građana – tradicijske osnove

Koprić, I.  - Lokalna samouprava

Omejec, J.; Staničić, F.; Šikić, M.; Held, M.; Ofak, L.; Turudić, M. - Upravno procesno pravo

Smerdel, B.; Kostadinov, B. - Suvremeni politički sustavi

Josipović, T.; Seršić, M. - Pravo okoliša

Podolnjak, R. - Izborno pravo i izborni sustavi

 

Trgovačkopravni modul:                              

Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.;T epeš, N.- .Bankarsko pravo

Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.; Tepeš, N.; Matanovac Vuković, R.; Rački Marinković, A. - Pravo industrijskog vlasništva

Bravar, A.; Radionov, N. - Pravo osiguranja

Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.; Tepeš, N.-  Pravo konkurencije

Garašić, J.; Maganić, A.- Insolvencijsko pravo

Sikirić, H. - Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem

 

Međunarodnopravni modul:                         

Lapaš, D. - Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava

Seršić, M.; Šošić, T.M. - Međunarodno pravo mora

Lapaš, D.; Petrak, D. ; Held,H.R. - Razvoj međunarodnog prava

Seršić, M.; Lapaš, D.; Šošić, T.M. - Diplomatsko i konzularno pravo

Vedriš, M. - Međunarodni ekonomski odnosi

Lapaš, D. - Pravo međunarodnih organizacija

 

Modul: Pravo Europske unije                       

Ćapeta, T.; Goldner Lang, I.; Perišin. T. - Jurisdiction and the Role of the European Court of Justice

Đurđević, Z. - Kazneno pravo Europske unije

Ćapeta, T.; Goldner Lang, I.; Perišin. T, Vasiljević, S. - Fundamental Rights in the European Union

Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.A. - Europsko međunarodno privatno pravo

Josipović, T. - Osnove europskog privatnog prava

Goldner Lang, I.; Perišin. T. - EU Internal Market Law 

 

 

Izborni predmeti

Potočnjak, Ž.; Grgurev, I. - Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo

Roksandić Vidlićka,S. - Bioetika i ljudska prava

Bežovan, G. - Civilno društvo

Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.A. - Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu

Pilipović, O.; Rančić, N. - Ekonomska analiza prava

Vedriš, M.; Šimić Banović, R.- Ekonomska uspješnost i institucije

Bravar, A.; Koprić, I.; Petrović, S.; Šikić, M. - Energetsko pravo

Matijašević, M. - Engleski jezik pravne struke

Majstorović, I. - Europsko obiteljsko pravo

Radionov, N.; Marin, J. - Europsko prometno pravo

Burazin, L. - Filozofija prava

Horn, J. - Francuski jezik pravne struke

Derenčinović, D. - Gospodarsko kazneno pravo

Karlović, T. - Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti

Mijatović, N. - Imovinsko porezno pravo

Petrak, M. - Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava

Smerdel, B.; Gardašević, Đ. - Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu

Uzelac, A.; Garašić, J.; Aras, S.- Izvansudsko rješavanje sporova

Omejec, J.; Staničić, F.; Šikić, M.; Held, M.; Ofak, L.;  Turudić, M. - Javna nabava

Arbutina, H.; Cindori, S. - Javno financijsko pravo Europske unije

Koprić, I. - Komparativna javna uprava

Uzelac, A. - Komparativno građansko procesno pravo

Roksandić Vidlička, S.  - Medicina i pravo

Arbutina, H. - Međunarodno financijsko pravo

Josipović, I.; Bonačić, M. _ Međunarodno kazneno procesno pravo

Sikirić, H.; Bouček, V.; Babić, D.A. - Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa

Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I. - Međunarodno radno i socijalno pravo

Burazin, L. - Metodologija prava

Vukorepa, I. - Mirovinski sustavi

Horvatić Bilić, I; Husinec, S. - Njemački jezik pravne struke

Hrabar, D.; Korać Graovac, A.; Majstorović, I.; Šimović, I.; Čulo Margaletić, A. - Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje

Uzelac, A.; Maganić, A.; Aras, S.; Organizacija pravosuđa

Dragičević, D. - Osnove informacijske sigurnosti

Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I. - Osnove radnog i socijalnog prava EU

Gliha, I.; Baretić, M.; Nikšić, S. - Osobna prava

Vedriš, M. - Poduzetništvo i menadžment

Rančić, N. - Politička ekonomija – globalna perspektiva

Ravlić, S. - Politička sociologija

Erent Sunko, Z. - Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.)

Krešić, M. - Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje

Dragičević, D.; Lisičar, H. - Pravo elektroničkih medija

 

Petrović, S.; Miladin, P.; Markovinović, H.; Tepeš, N. - Pravo konkurencije

Derenčinović,D.; Munivrana Vajda, M. – Pravo kroz film

 

Derenčinović, D.; Josipović, I.; Bonačić,M.; Dragičević Prtenjaća, M. - Prekršajno pravo

Dragičević, D.; Gumzej, N. - Privatnost i elektroničke komunikacije

Đurđević, Z. - Psihijatrija i pravo

Erent Sunko, Z. - Razvoj europskih integracija i institucija

Koprić, I.; Marčetić, G.; Musa, A. - Reforma javne uprave u europskom kontekstu

Petrović, S.; Gliha, I.; Šikić, M.; Turudić, M.- Reguliranje elektroničkih komunikacija

Savić, V.I. - Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike

Zrinščak, S.; Petrak, M.; Staničić, F. - Religija, pravo i društvo

Jaramaz Reskušić, I. - Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt

Bežovan, G. - Socijalna politika

Zrinščak, S. - Sociologija hrvatskog društva

Kregar, J. - Sociologija prava

Koprić, I. - Sociologija uprave

Gliha, P.; Petrović, S. - Sportsko pravo

Josipović, T, Ernst, H. - Stvarnopravno osiguranje tražbina

Kubat, M.; Mayer, D.;  Petrovečki, V. - Sudska medicina

Cindori, S. - Sustav sprječavanja pranja novca

Smerdel, B.; Kostadinov, B.; Gardašević, Đ. - Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu

Arbutina, H. - Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit

Baretić, M. - Zaštita potrošača

 

Predmeti koji se predaju na engleskom jeziku 

ELECTIVE COURSES

Roman Private Law - 8 ECTS

Croatian Legal History in the European Context - 8 ECTS

Constitutional Law - 8 ECTS

Family Law - 8 ECTS

European Public Law - 8 ECTS

European Public Law – seminar – 4 ECTS

Economic Policy - 8 ECTS

Financial Law and Financial Science - 8 ECTS

Maritime and Transport Law – 8 ECTS

 

ELECTIVE COURSES

Alternative Dispute Resolution – 4 ECTS

Anti-discrimination Employment Law and Social Security Law – 4 ECTS

Bioethics and Human Rights – 4 ECTS

Byzantine Law – 4 ECTS

Carriage of Goods by Sea – 4 ECTS

Children's Procedural Rights and Civil Justice - 4 ECTS

Comparative Criminal Law - 4 ECTS

Comparative Civil Procedure - 4 ECTS

Comparative Legal Linguistics - 4 ECTS

Consumer Protection - 4 ECTS

Corporate tax avoidance – 4 ECTS

Criminal Law of the European Union – 4 ECTS

Cybersecurity and Cybecrime – 4 ECTS

Development of European Integration and Institutions – 4 ECTS

Development of International Law – 4 ECTS

Economic Analysis of Law – 4 ECTS

Economic Criminal Law – 4 ECTS

Economy and Institutions of EU – 4 ECTS

Electronic communications regulation – 4 ECTS

Electronic Media Law – 4 ECTS

English for Lawyers V– 4 ECTS

EU and WTO in a Comparative Perspective (Jean Monnet module) – 4 ECTS

EU Internal Market Law (Jean Monnet module) – 4 ECTS

EU Migration Law and Policy – 4 ECTS

EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims – 4 ECTS

European Convention on Human Rights and Administrative Law – 4 ECTS

European and International Cooperation in Criminal Matters - 4 ECTS

European Private International Law– 4 ECTS

European Transport Law – 4 ECTS

Foundations of European Private Law – 4 ECTS

Freedom of Expression Law Clinic – 4 ECTS

Fundamental Rights and Freedoms in Comparative Constitutional Law – 4 ECTS

Fundamental Rights in the European Union – 4 ECTS

German for Lawyers V – 4 ECTS

History of Modern Time Political Theories – 4 ECTS

Human Rights and Criminal Justice – 4 ECTS

Insolvency Law – 4 ECTS

International and EU Energy Law and Energy Security – 4 ECTS

International Criminal Law – 4 ECTS

International Criminal Procedur – 4 ECTS

International Law of the Sea – 4 ECTS

Internet Governance and Regulation – 4 ECTS

Introduction to Family Law – 4 ECTS

Introduction to Sociology – 4 ECTS

Introduction to Information Security – 4 ECTS

Ius Commune -Foundations of European Private Legal Systems – 4 ECTS

Legal Philosophy – 4 ECTS

Legal Sociology – 4 ECTS

Methodology of Legal Theory – 4 ECTS

Organisation of the Judiciary – 4 ECTS

Outline of EU Employment and Social Security Law – 4 ECTS

Pension Schemes (ERASMUS) – 4 ECTS

Political Economy – Global Perspective – 4 ECTS

Privacy and Electronic Communications – 4 ECTS

Private Security Services and Law – 4 ECTS

Protection of privacy in the criminal justice system – 4 ECTS

Reforming Public Administration in the European Context – 4 ECTS

Settlement of Disputes through Arbitration and Mediation – 4 ECTS

Sociology of Croatian Society – 4 ECTS

States of Emergency in Comparative Constitutional Law – 4 ECTS

Transitional Justice – 4 ECTS

Transport Insurance Law – 4 ECTS

 

Nastavni predmeti na engleskom jeziku izvode se u semestru u kojem je studijskim programom predviđeno njihovo izvođenje na hrvatskom jeziku. Iznimno, za potrebe programa međunarodne studentske mobilnosti,  nastavne predmete čije opterećenje iznosi 4 ECTS boda moguće je izvoditi za strane studente na engleskom jeziku i u zimskom i u ljetnom semestru.

 

TEČAJEVI NA TEMELJU KOJIH SE MOGU STEĆI ECTS BODOVI


Studenti koji budu pohađali tečajeve koji se ustrojavaju i izvode u Dubrovniku (IUC), Zagrebu i Zadru i to:

Advanced Issues of European Law (Dubrovnik)
Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies (Dubrovnik)
Economy and Democracy (Dubrovnik)
Fordham Law Summer Institute
Human Rights and Globalization (Zadar)
International Commercial Law and Dispute Resolution (Zagreb/Zadar)
International Criminal Law (Dubrovnik) Public and Private Justice (Dubrovnik)
Legal Harmonization with EU Law: The Case of Croatia, Slovenia and Austria
Public and Private Justice – Dispute Resolution in Modern Societies (Dubrovnik)
Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice (Dubrovnik)
Balkan Criminology

te ih s uspjehom završe i dobiju odgovarajući certifikat (potvrdu o sudjelovanju), priznat će se 4 ECTS boda, osim u slučaju tečaja International Commercial Law and Dispute Resolution za koji će se priznati 8 ECTS bodova.


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana