Katedra za strane jezike

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gundulićeva 10

 

 

RASPORED PREDAVANJA, KONZULTACIJA I ISPITA

IZ ENGLESKOG JEZIKA PRAVNE STRUKE II

u ljetnom semestru akad. godine 2016./2017.

 

1. GODINA – REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI

 

 

Redoviti studenti

 

Dr.sc. Irena Horvatić-Bilić, viši predavač

 

Predavanja:     utorak 12.30-14.00  (A-Gašpar Vladimir) Dv. IV

                       

Konzultacije:  petkom 11.30 - 12.30, Gundulićeva 10, kabinet 2a

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u Gundulićevoj 10.

 

Dr. sc. Snježana Husinec, viši predavač

 

Predavanja:

 

srijeda 15.30-17.00, slova Gavrilović Tena-L Dv. I

 

Konzultacije:  srijedom 13.00-14.00  

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u Gundulićevoj 10.

 

 

 

 

Dr.sc. Marijana Javornik-Čubrić, viši predavač

 

Predavanja: utorak 8.30 -10.00, slova LJ-R, Dv. IV

Konzultacije: utorkom, 10.00-11.00, Gundulićeva 10, kabinet 6

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u Gundulićevoj 10.

 

 

 

Izv. prof. dr. sc. Lelija Sočanac

 

Predavanja:    ponedjeljak, 15.00-16.30, slova S-Ž, Dv. I

 

Konzultacije:  ponedjeljkom 16.30-17.30, Gundulićeva 10, kabinet 5

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017. u Gundulićevoj 10.

 

 

 

Izvanredni studenti

 

Miljen Matijašević,  predavač

 

Predavanja:    

srijeda 14.00-15.30 Dv. IX

 

Konzultacije: srijedom 11.00-12.00 Gundulićeva 10, kabinet 6

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 7. veljače 2016. u Gundulićevoj 10.

 

 

Katedra za strane jezike

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gundulićeva 10

 

 

RASPORED PREDAVANJA, KONZULTACIJA I ISPITA

IZ NJEMAČKOG JEZIKA PRAVNE STRUKE

u ljetnom semestru akad. godine 2016./2017.

 

1. i 2. GODINA – REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI

 

 

Redoviti studenti

 

 

Dr. sc. Irena Horvatić Bilić, viši predavač

 

Predavanja:    

 

 1. godina

petak 8:30 – 10:00, Dv. II

 

2. godina                   

petak 10:00 – 11:30, Dv. II

 

Konzultacije: petkom od 11.30 - 12.30, Gundulićeva 10, kabinet 2a

 

 

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017.

 

 

Katedra za strane jezike

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gundulićeva 10

 

 

RASPORED PREDAVANJA, KONZULTACIJA I ISPITA

IZ NJEMAČKOG JEZIKA PRAVNE STRUKE

u ljetnom semestru akad. godine 2016./2017.

 

1. i 2. GODINA – REDOVITI I IZVANREDNI STUDENTI

 

 

Redoviti studenti

 

 

Dr. sc. Irena Horvatić Bilić, viši predavač

 

Predavanja:    

 

 1. godina

petak 8:30 – 10:00, Dv. II

 

2. godina                   

petak 10:00 – 11:30, Dv. II

 

Konzultacije: petkom od 11.30 - 12.30, Gundulićeva 10, kabinet 2a

 

 

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 27. veljače 2017.

 

 

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana