prof. dr. sc. Davorin Lapaš
prof. dr. sc.
Davorin Lapaš

Rođen 1971. u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995., a na istom je fakultetu 1999. godine završio i poslijediplomski magistarski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava. Od 1998. radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri za međunarodno pravo. Godine 2003. na istom fakultetu stječe stupanj doktora pravnih znanosti iz područja međunarodnog prava. Godine 2008. izabran je za izvanrednog profesora na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, a 2012. izabran za redovitog profesora na istoj katedri.
Usavršavao se na Haaškoj akademiji za međunarodno pravo 1997., na Asser institutu za privatno i javno međunarodno pravo u Haagu 1998., u Aix-en-Provenceu (1999.), Seminaru Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo (International Law Commission) u Ženevi 2000., na Institutu za međunarodno javno pravo i međunarodne odnose u Solunu 2000., te na Max-Planck institutu za međunarodno javno i poredbeno pravo u Heidelbergu 2002.
Predaje Međunarodno pravo, Diplomatsko i konzularno pravo, Razvoj međunarodnog prava te Pravo međunarodnih organizacija, a predaje i na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu te na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Vanjska politika i diplomacija“ i doktorskom studiju „Međunarodni odnosi“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Također, predaje i na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Diplomacija“ te na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Sudjeluje kao istraživač u projektima Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (matični broj istraživača 219494).
Jedan je od hrvatskih članova Suda za mirenje i arbitražu OESS-a.
Godine 2014. bio je suzastupnik Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom u sporu Republike Hrvatske i Republike Srbije o primjeni Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 624
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 24
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utorkom, od 14 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda

Lapaš, Davorin ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook

Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda

Lapaš, Davorin ; Rusan Novokmet, Rutvica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Međuregionalne organizacije - suvremeni sudionici međunarodnopravnih odnosa ili novi subjekti međunarodnog prava: ima li razlike?

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Controversial Subjects of Contemporary International Law : IGO-like Entities as Participants in International Legal Relations - Do We Need a 'Reparation Case II'?

Lapaš, Davorin
Poglavlja u knjigama, 2016.

˝Načelo dobrosusjedskih odnosa˝ u međunarodnom pravu - Pravni ili politički koncept?

Lapaš, Davorin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
V. Zagrebačko-skopski pravni kolokvij

Odgovornost ˝ustaničkih i drugih pokreta˝ za međunarodne zločine: čl. 10. Nacrta članaka o odgovornosti država s osvrtom na presudu Međunarodnog suda za genocid (Hrvatska protiv Srbije)

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Interregional Organizations (IROs) in Europe: New Subjects of Contemporary International Law?

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Brazilian Journal of International Law

International Non-Governmental Organizations (INGOs) as Participants in International Law-Making Process: the Examples of Environmental and Space Law

Lapaš, Davorin ; Mrljić, Robert
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Czech Yearbook of International Law

International non-governmental organizations, 'Soft Law' and protection of environment

Lapaš, Davorin ; Mrljić, Robert
Poglavlja u knjigama, 2013.

Some Remarks on the Role of Meta-Juridical Sanctions in the Protection of International Legal Norms - Can Morality Protect Law?

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Ukrainian Journal of International Law

Odnos međunarodnoga i europskog prava : novo lice dualizma?

Lapaš, Davorin
Poglavlja u knjigama, 2013.

Nevladini entiteti pred vratima međunarodnopravnog subjektiviteta - put k novom međunarodnom pravu?

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Međunarodna organizacija kao stranka međunarodnog spora

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Međunarodno pravo - 2. dio

Andrassy, Juraj ; Bakotić, Božidar ; Lapaš, Davorin ; Seršić, Maja ; Vukas, Budislav
Ostalo, 2012.

Reform of the United Nations

Lapaš, Davorin ; Miljanović, Morana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Izostanak ustavnog sudovanja u pravnom sustavu Ujedinjenih naroda: primjer uskrate pravosuđa

Lapaš, Davorin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
XI. hrvatsko-njemački pravnički simpozij: Zabrana uskrate pravosuđa - Justiz und Rechtsverweigerungsverbot

Neka razmišljanja o dopustivosti jednostrane upotrebe sile u suvremenom međunarodnom pravu

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

The Role of International Non-governmental Organisations (INGOs) in Space Activities and Space Law

Lapaš, Davorin
Poglavlja u knjigama, 2010.

Međunarodnopravni položaj međunarodnih službenika i drugih zaposlenika međunarodnih organizacija

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Pravo i porezi

Sanctioning Non-State Entities - An International Approach

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Revue Internationale de Droit Pénal

Contemporary Legal and Economic Issues II


Uredničke knjige, 2009.

Zajednička vanjska i sigurnosna politika Europske unije nakon Lisabona – put k europskom političkom identitetu?

Lapaš, Davorin
Poglavlja u knjigama, 2009.

Međunarodne ekonomske sankcije i Republika Hrvatska

Lapaš, Davorin
Stručni radovi, 2009.
Pravo i porezi: časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu

Some Remarks on Responsibility of International Organizations

Lapaš, Davorin ; Rusan, Rutvica
Poglavlja u knjigama, 2009.

Međunarodnopravna zaštita izbjeglica

Lapaš, Davorin
Autorske knjige, 2008.

What Does the "War against Terrorism" Tell Us about the Contemporary Concept of International Legal Personality?

Lapaš, Davorin
Poglavlja u knjigama, 2008.

Pravo na međunarodni saobraćaj i prometne sankcije Ujedinjenih naroda – negacija jednog temeljnog prava države?

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravo međunarodnih organizacija

Lapaš, Davorin
Ostalo, 2008.

Usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU na području borbe protiv međunarodnog terorizma

Turkalj, Kristian
Poglavlja u knjigama, 2007.

"The war against terrorism" - a new Bellum Iustum

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Adrias (Split)

Sankcije Ujedinjenih naroda i problem neutralnosti

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Pravni vjesnik

Some remarks on fragmentation of international law: disintegration or transformation?

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
The Comparative and International Law Journal of Southern Africa

Embargo in the United Nations System and Human Rights

Lapaš, Davorin ; Tot, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2007.

Contemporary Legal and Economic Issues

Justynska, Izabela ; Appiagyei-Atua, Kwadwo ; Hamzah, Hasniyati ; Mohd Aini, Ainoriza ; Rosly Hanif, Noor ; Nor Azriyati, Wan ; Abd Aziz, Wan ; Rosly Hanif, Noor ; Chin, Heng ; Lulić, Mira ; Bačić, Danijela ; Knade-Plaskacz, Agnieszka ; Tot, Ivan ; Lapaš, Davorin ; Rinwigati Waagstein, Patricia ; Vinković, Mario ; Vinković, Maja ; Tucak, Ivana ; Voila, Laura ; Corneliu, Benţe ; Adrian, Andor ; Ioana Curutiu, Cristina ; Borozan, Đula ; Frajman–Jakšić, Anita ; Adzić, Sofija ; Bajčetić, Marko ; Erkapić, Željko ; Popović, Marija ; Coros, Monika Maria ; Pruchnicka-Grabias, Izabela ; Świeczka, Marta ; Vargas-Hernández, José G. ; Rochín-Angulo, Yukie
Autorske knjige, 2007.

"Rat protiv terorizma" - bellum publicum ili bellum privatum?

Lapaš, Davorin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište

„ Rat protiv terorizma“ i koncept međunarodnopravnog subjektiviteta

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uloga metajuridičkih sankcija u zaštiti međunarodnopravnih normi

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Pravni vjesnik : tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku

Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata


Uredničke knjige, 2005.

"Fragmentacija međunarodnog prava" - degeneracija ili evolucija

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Sankcija u međunarodnom pravu

Lapaš, Davorin
Autorske knjige, 2004.

Raspad države u suvremenom međunarodnom pravu

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

International Non-governmental Organizations and the Protection of the Environment

Lapaš, Davorin
Poglavlja u knjigama, 2002.

Quelques reflexions concernant la question de la "constitutionnalité" dans le cadre de l'O.N.U.

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava

Lapaš, Davorin
Magistarski radovi, 1999.

Položbata na megunarodnite nevladini organizacii vo Obedinetite nacii

Lapaš, Davorin
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
Godišnik na Pravniot fakultet vo Skopje

Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava

Lapaš, Davorin
Autorske knjige, 1999.

Profesionalni interesi i članstva

International Law Association (ILA) (pojedinačni član)

Hrvatsko društvo za međunarodno pravo

Akademija pravnih znanosti Hrvatske (redoviti član)