Davor Farkaš, dipl.iur.
Davor Farkaš,
dipl.iur.

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564-312
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 21
Katedra/služba:
Diplomirani knjižničar