prof. dr. sc. Davor Derenčinović
prof. dr. sc.
Davor Derenčinović

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, a magistrirao na istom Fakultetu 1998. godine. Doktorirao 2000. godine s tezom "Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji". Dobitnik Fulbrightove stipendije za poslijedoktorsko usavršavanje na International Human Rights Law Institute, DePaul College of Law, Chicago u akad. godini 2004/05. Stručno se u više navrata usavršavao na Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali u Sirakuzi, Akademiji za Europsko pravo u Trieru, London Schoolf of Economics, Institutu za međunarodno i poredbeno kazneno pravo u Freiburgu, Penn State University, China University of Political Science and Law (Peking) i na East China University of Political Science and Law (Šangaj). 

Osim na Pravnom fakultetu u Zagrebu, predavao i predaje i na niz preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija u zemlji i inozemstvu: Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje" Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2008-), Poslijediplomski specijalistički studij kazneno pravo pravnog fakulteta J.J.Strossmayera u Osijeku (2007-2015), Joint Master in European Integration and Regionalism, Bolzano, Zagreb, Graz, Barcelona (2009), Poslijediplomski studij iz krivičnopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (2008), Poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (smjer kazneno pravo, 2013-). 

Osnivač i direktor međunarodnog poslijediplomskog tečaja "Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies" na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (2009-). Inicijator i voditelj programa stručnog usavršavanja "Kazneni zakon u praktičnoj primjeni" Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013-). Prodekan za međunarodnu suradnju i znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015-2017). Voditelj poslijediplomskih studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009-2018).

Dobitnik Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima za najbolju knjigu na području društvenih znanosti "Mit(o) korupciji" (2001) i Nagrade Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za najbolju knjigu u polju prava "Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata – izazovi i kontroverze" (suautor, 2012). 

Samostalno i u suautorstvu - deset autorskih knjiga, tri uredničke knjige, sedamnaest poglavlja u knjigama, jedanaest udžbenika i više od šezdeset znanstvenih i stručnih radova s područja kaznenog prava i zaštite ljudskih prava (cjeloviti popis dostupan na bib.irb.hr /pod Derenčinović, Davor/).

Voditelj projekta "Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta" financiranog od strane MZOŠ (2010-2014). Voditelj HRZZ projekta "Multidisciplinarni klaster za istraživanje tranzicijskog kriminala – korupcija, trgovanje ljudima i gospodarski kriminal" (TRANSCRIM, 2015-2019). Predsjedavajući znanstveno-savjetodavnog odbora projekta "Hrvatski monitor nasilja" (HRZZ, 2018). Član radnih skupina za pripremu pregovora u okviru poglavlja 23 i 24 acquis-a Europske unije. Stručni savjetnik u United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC, 2010-) i United Nations Development Programme (UNDP, 2010-). Član uredništva Ljetopisa socijalnog rada (2008-2014), Iustinianus Law Review (Sveučilište u Skopju, 2014-) i Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2011-).

Ad hoc sudac Europskog suda za ljudska prava (2010-). Član Multidisciplinarne skupine za borbu protiv korupcije Vijeća Europe (GMC, 2010). Član Ureda Skupine stručnjaka protiv terorizma Vijeća Europe (CODEXTER, 2003-2004). Član Nezavisne skupine stručnjaka za provedbu Konvencije za djelovanje u borbi protiv trgovanja ljudima Vijeća Europe (GRETA) u dva mandata (2009-2012, 2017-2020; dopredsjednik 2011-2012, predsjednik 2019-). Član Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja (2012-2014). Predsjednik Komisije za pomilovanja Predsjednice Republike Hrvatske (2015-2016). 

Voditelj i član radnih skupina nadležnih ministarstava za izradu i izmjene većeg broja zakona s područja kaznenog prava. Predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (2008-2012). Član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu SFRJ (2007-2009). Član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (VI. saziv Hrvatskog sabora). Član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (2004-2005). Član matičnog odbora za polje prava (2013-2016). Član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2017-). Predsjednik Odbora za statut Sveučilišta u Zagrebu (2017-). Predsjednik Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2016-). Član Komisije Iustitia et paxHrvatske biskupske konferencije (2015-). Član Pravne komisije COMECE (Komisija biskupskih konferencija Europske unije, 2018-). Član Državnoodvjetničkog vijeća (2012-2019, zamjenik predsjednika 2012-2015). Član Etičkog povjerenstva u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (2019). 

Pro bono predavanja i brojni javni nastupi u audiovizualnim i tiskanim medijima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu o temama kaznenog prava, kriminologije i zaštite ljudskih prava. Izvrsno poznavanje rada na računalu, napredno korištenje prezentacijskih alata (Prezi, Ultimate MindMap etc.). Nositelj spomenice Domovinskog rata. Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. 

 

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1995

Godina magistriranja: 1998

Godina doktoriranja: 2000

Na katedri od: 1995

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 318
Katedra/služba:
Kazneno pravo
Konzultacije:

U akademskoj godini 2018/2019. neće održavati konzultacije zbog slobodne studijske godine. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Turković, Ksenija; Novoselec, Petar; Grozdanić, Velinka; Kurtović Mišić, Anita; Derenčinović, Davor; Bojanić, Igor; Munivrana Vajda, Maja; Mrčela, Marin; Nola, Sanja; Roksandić Vidlička, Sunčana; Tripalo, Dražen; Maršavelski, Aleksandar.
Komentar Kaznenog zakona .
Zagreb : Narodne novine, 2013 (monografija).

2. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze .
zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

3. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko; Bojanić, Igor; Krapac, Davor; Seršić, Maja.
Theory of joint criminal enterprise and international criminal law - challenges and controversies .
Zagreb : Croatian academy of legal sciences, 2011 (monografija).

4. Derenčinović, Davor.
Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005 (monografija).

5. Derenčinović, Davor.
Ogledi o terorizmu i antiterorizmu = Essays on terrorism and antiterrorism .
Zagreb : Pravni fakultet, 2005 (monografija).

6. Kregar, Josip; Derenčinović, Davor; Miljenić, Orsat; Gotovac, Viktor; Petrović, Zorislav Antun.
Introduction to the national integrity system study: country report: Croatia 2004 .
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 2004 (monografija).

7. Derenčinović, Davor.
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : s uvodnim napomenama, komentarskim bilješkama, pojmovnim kazalom i prilozima .
Zagreb : Nocci, 2003 (monografija).

8. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko.
Croatia: Criminal Justice Systems in Europe and North America .
Helsinki : The European Institute for Crime Prevention and Control, 2002 (monografija).

9. Horvatić, Željko; Cvitanović, Leo; Novoselec, Petar; Carić, Ante; Derenčinović, Davor; Bojanić, Igor; Josipović, Ivo; Šuperina, Marijan; Kokić, Ira; Grozdanić, Velinka; Šeparović, Zvonimir.
Rječnik kaznenog prava. I izdanje. .
Zagreb : Masmedia, 2002 (rječnik).

10. Derenčinović, Davor.
Mit(o) korupciji .
Zagreb : Nocci, 2001 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze / Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko (ur.).
Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

2. Theory of Joint Criminal Enterprise and International Criminal Law - Challenges and Controversies (prijevod hrvatskog izdanja) / Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko (ur.).
Zagreb : Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2011 (monografija).

3. International terrorism: The future unchained? / Becker, Steven, W.; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Derenčinović, Davor.
Human Trafficking in Southeastern Europe - Council of Europe Perspective // The Palgrave International Handbook of Human Trafficking / Winterdyk, John ; Jones, Jackie (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2019. Str. 1-15.

2. Derenčinović, Davor.
Freedom of Expression and Legal Protection of Religious Feelings in Europe — From Reconciliation to Complementarity // Law, Religion and Love / Babie, Paul ; Savić, Ivan-Vanja (ur.).
New York : Routledge, 2017. Str. 194-211.

3. Derenčinović, Davor.
Načelo sic utere i kazneno pravo u funkciji zaštite od prekoračenog onečišćenja okoliša // Kaznenopravna zaštita okoliša / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. Str. 31-45.

4. Lipozenčić, Jasna; Derenčinović, Davor; Anić, Igor; Andročec, Vladimir.
Zaključci Znanstvenog simpozija Savjeta i Koordinacije četiri Akademije "Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije" // Program i knjiga sažetaka izlaganja na Znanstveom simpoziju Savjeta i Koordinacije četiri Akademije "Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije" / Lipozenčić, Jasna ; Andročec, Vladimir ; Derenčinović, Davor ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Nakladnička kuća, 2017. Str. 46-48.

5. Derenčinović, Davor; Becker, Steven W.
The Serbian War Crimes Act and quasi-universal jurisdiction : reflections on an unprecedented jurisdictional experiment // Visions of justice : liber amicorum Mirjan Damaška / Ackerman, Bruce ; Ambos, Kai ; Sikirić, Hrvoje (ur.).
Berlin : Duncker & Humblot, 2016. Str. 145-162.

6. Derenčinović, Davor.
Novi Kazneni zakon - diskurs o pravnom kontinuitetu i kriminalnopolitičkom diskontinuitetu // Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva / Krapac, Davor ; Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014. Str. 81-104.

7. Derenčinović, Davor.
The evolution of the antiterror legal and institutional framework in Croatia // The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights Implications / Wade, Marianne ; Maljević, Almir (ur.).
New York : Springer, 2010. Str. 305-320.

8. Derencinovic, Davor.
The Evolution of the Antiterror Legal and Institutional Framework in Croatia // A War on Terror? The European Stance on a New Treat, Changing Laws and Human Rights Implications / Maljevic, Almir ; Wade, Marianne (ur.).
New York : Springer, 2009. Str. 305-320.

9. Derenčinović, Davor; Grgurev, Ivana.
Kaznena odgovornost za diskriminaciju u radnom odnosu // Liber Amicorum Zvonimir Šeparović - Od kaznenog prava do viktimologije / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 77-104.

10. Horvatić, Željko; Derenčinović Davor.
Prilog raspravi o kaznenopravnoj (ne)održivosti presude protiv zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca // Alojzije Stepinac - svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće / Bašić, Nataša ; Horvat, Vladimir ; Mrzljak, Josip ; Pavelić-Jureško, Jasna (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2009. Str. 5-28.

11. Benko, Marijan; Cindori, Sonja; Derenčinović, Davor; Ivanušec, Dražen; Krasić, Šima; Kregar, Josip; Mladineo, Ivica; Novosel, Dragan; Sekulić, Duško.
Pranje novca - novosti i praksa // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Banko, Marijan (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2008. Str. 134-150.

12. Derenčinović, Davor.
Shadow of a doubt – is there anything in common with article 2(3)(c) of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and the joint criminal enterprise theory embraced in ICTY jurisprudence? // INTERNATIONAL TERRORISM – THE FUTURE UNCHAINED? / Becker, Steven ; Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 19-33.

13. Derenčinović, Davor.
Prilog raspravi o rasvjetljavanju velike "tamne brojke" kod korupcijskih kaznenih djela // Korupcija - pojavni oblici i mjere za suzbijanje / Mladen Mlinarević (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2008.. Str. 172-185.

14. Derenčinović, Davor.
Suvremeni antiterorizam na raskrižju - kaznenopravna reakcija vs. rat protiv terorizma // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište / Davor Derenčinović (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007.. Str. 133-156.

15. Derenčinović, Davor.
Nekoliko komentara uz primjenu instituta zapovjedne odgovornosti u praksi međunarodnih kaznenih tribunalu za bivšu SFRJ i Ruandu // Zbornik radova Pravnoga fakulteta u Zagrebu posvećen prof.dr.sc. / Petar Novoselec (ur.).
Zagreb, Skopje 2007. : Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Skopju, 2007.. Str. 213-229.

16. Turkalj, Kristian.
Usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU na području borbe protiv međunarodnog terorizma // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma Hrvatsko motrište / Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu u suradnji s Akademijom pravnih znanosti Hrvatske, 2007. Str. 79-108.

17. Derenčinović, Davor.
A Critical Review of the Sentencing Regime of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia // Responsibility for War Crimes (Croatian perspective-selected issues) / Josipović, Ivo (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2005. Str. 265-282.

18. Derenčinović, Davor.
Neka zapažanja o utjecaju međunarodnih konvencija na razvitak hrvatskog kaznenog prava // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva / Kuzmić, Marica ; Petranović, Milan (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2004.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Cvitanović, Leo; Derenčinović, Davor; Turković, Ksenija; Munivrana Vajda, Maja; Dragičević Prtenjača, Marta; Maršavelski, Aleksandar; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kazneno pravo: posebni dio .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.

2. Horvatić, Željko, Derenčinović, Davor, Cvitanović, Leo.
Kazneno pravo - opći dio II .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2017.

3. Lipozenčić, Jasna; Andročec, Vladimir; Derenčinović, Davor; Anić, Igor.
Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije ; Znanstveni simpozij Savjeta i Koordinacije četiri Akademije / Lipozenčić, Jasna ; Andročec, Vladimir ; Derenčinović, Davor ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Nakladnička kuća "Tonimir", 2017.

4. Horvatić, Željko; Derenčinović, Davor; Cvitanović, Leo.
Kazneno pravo - opći dio I .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.

5. Derenčinović, Davor; Cvitanović, Leo; Munivrana Vajda, Maja; Turković, Ksenija.
Posebni dio kaznenog prava / Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.

6. Derenčinović, Davor; Novoselec, Petar; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Kurtović, Anita; Bojanić, Igor; Grozdanić, Velinka.
Posebni dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2011.

7. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria.
Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.

8. Novoselec, Petar; Derenčinović, Davor; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Kurtović, Anita; Bojanić, Igor; Grozdanić, Velinka.
Posebni dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2007.

9. Derenčinović, Davor.
Uvod u kriminologiju i socijalnu patologiju s osnovama kaznenog prava / Vranjican, Stjenko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2004.

10. Horvatić, Željko; Šeparović, Zvonimir; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Derenčinović, Davor; Kokić, Ira.
Kazneno pravo, posebni dio / Andrašić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Masmedia, 1999.

11. Derenčinović, Davor; Horvatić, Željko.
Osnove kriminologije .
Zagreb : MUP, 1998.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 25 (2018) , 2; 303-328 (pregledni rad, znanstveni).

2. Derenčinović, Davor; Roksandić Vidlička, Sunčana; Dragičević Prtenjača, Marta.
“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3/4; 373-404 (članak, znanstveni).

3. Derenčinović, Davor.
Doprinos Ustavnog suda Republike Hrvatske u definiranju okvira za tumačenje ustavne odredbe o nezastarijevanju ratnog profiterstva i kaznenih djela počinjenih u vrijeme pretvorbe i privatizacije. // Sveske za javno pravo. 6 (2015) , 21; 7-14 (članak, znanstveni).

4. Derenčinović, Davor.
Rethinking trafficking in human beings - towards International Coalition of Academics Against Trafficking in Human Beings (Trace). // The international journal of sustainable human security. 2 (2015) , 1; 189-200 (članak, znanstveni).

5. Derenčinović, Davor.
Ulazi li zastara u pojam dvostruke kažnjivosti pri primjeni europskog uhidbenog naloga?. // Informator. 62 (2014) , 6256; 1-3 (članak, znanstveni).

6. Derenčinović, Davor.
Comparative perspectives on non-punishment of victims of trafficking in human beings. // Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul. 46 (2014) ; 3-20 (članak, znanstveni).

7. Derenčinović, Davor.
Doseg isključenja provjere dvostruke kažnjivosti o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 2; 249-270 (članak, znanstveni).

8. Derenčinović, Davor.
Rethinking trafficking in human beings - towards International Coalition of Academics Against Trafficking in Human Beings (Trace). // International journal for Sustainable Human Security. 2 (2014) , 1; 189-201 (članak, znanstveni).

9. Derenčinović, Davor.
Sigurnosno zatvaranje "opasnih" delinkvenata - podsjetnik iz Strasbourga. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 5/6; 817-831 (članak, znanstveni).

10. Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta.
Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 2; 751-777 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

11. Derenčinović, Davor.
NEKOLIKO KOMENTARA UZ ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE REPUBLIKE SRBIJE. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 6 (2012) , 3; 785-808 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

12. Derenčinović, Davor; Novosel, Dragan.
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA – PROLAZNE DJEČJE BOLESTI ILI (NE)RJEŠIVA KVADRATURA KRUGA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 585-613 (pregledni znanstveni, znanstveni).

13. Derenčinović, Davor.
Nisu na prodaju - o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 1 (2010) ; 53-72 (članak, znanstveni).

14. Derencinovic, Davor.
Financing of Terrorism in Croatia. // Revue internationale de droit penal. 79 (2008) ; 73-85 (članak, znanstveni).

15. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria; Dragičević Prtenjača, Marta.
Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 1007-1046 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

16. Derenčinović, Davor.
O potencijalnom utjecaju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu "Primjena konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida" na primjenu teorije "zajedničkog zločinačkog pothvata" od strane Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu SFRJ. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 45 (2007) ; 123-153 (članak, znanstveni).

17. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria.
Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism – European perspective. // Revue internationale de droit pénal = International review of penal law. 78 (2007) , 1/2; 79-112 (članak, znanstveni).

18. Derenčinović, Davor.
Pregled najvažnijih izmjena i dopuna Kaznenog zakona iz lipnja 2006.. // Pravo i porezi. 15 (2006) ; 6-12 (članak, znanstveni).

19. Derenčinović, Davor.
Koncept "neprijateljskog borca" (enemy combatant) i međunarodno humanitarno pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 1; 115-139 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

20. Derenčinović, Davor.
Međunarodni terorizam kao zločin protiv čovječnosti-zabranjena analogija ili popunjavanje pravnih praznina u međunarodnom kaznenom pravu?. // Hrvatska pravna revija. 5 (2005) , 5; 73-87 (članak, znanstveni).

21. Derenčinović, Davor.
Koncept "neprijateljskog borca" (enemy combatant) i međunarodno humanitarno pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 1 (2005) ; 115-139 (članak, znanstveni).

22. Derenčinović, Davor.
Međunarodni terorizam kao zločin protiv čovječnosti - zabranjena analogija ili popunjavanje pravnih praznina u međunarodnom kaznenom pravu?. // Hrvatska pravna revija. 5 (2005) ; 73-87 (članak, znanstveni).

23. Derenčinović, Davor.
Implementacija materijalnopravninh odredaba Statuta Međunarodnog kaznenog suda (Rimski Statut) u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 10 (2003) , 2; 877-906 (pregledni rad, znanstveni).

24. Derenčinović, Davor.
O usklađivanju hrvatdkog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom (acquis communautaire) Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova-korupcija i terorizam. // Hrvatska pravna revija. 3 (2003) , 6; 99-115. (članak, znanstveni).

25. Derenčinović, Davor.
Dječja pornografija na Internetu - o kažnjivosti posjedovanja i virtualnoj dječjoj pornografiji. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 10 (2003) ; 3-25 (članak, znanstveni).

26. Derenčinović, Davor.
Implementacija materijalnopravnih odredaba Statuta Međunarodnog kaznenog suda (Rimski statut) u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 10 (2003) ; 877-906 (članak, znanstveni).

27. Derenčinović, Davor.
O usklađivanju hrvatskog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom (acquis communautaire) Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova - korpucija i terorizam. // Hrvatska pravna revija. 6 (2003) ; 99-115 (članak, znanstveni).

28. Derenčinović, Davor.
Odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom pravu. // Hrvatska pravna revija. 12 (2002) ; 116-130 (članak, znanstveni).

29. Derenčinović, Davor.
Novi antiterorizam na razmeđu depolitizacije i dejuridizacije. // Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu. 3-4 (2002) ; 545-573 (članak, znanstveni).

30. Derenčinović, Davor.
Stjecaj pranja novca i predikatnog kaznenog djela. // Hrvatska pravna revija. 5 (2002) ; 125-128 (članak, znanstveni).

31. Derenčinović, Davor.
Posebno prijestupovno i prekršajno zakonodavstvo prije i poslije donošenja Zakona o prijestupima i prekršajima. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 8 (2001) , 1; 89-115 (članak, znanstveni).

32. Derenčinović, Davor.
Kritički o institutu zapovjedne kaznene odgovornosti u međunarodnom kaznenom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 1; 23-44 (pregledni rad, znanstveni).

33. Derenčinović, Davor.
Kazneno djelo davanja mita u hrvatskom i usporednom kaznenom zakonodavstvu i sudskoj praksi - kritička analiza dijelova inkriminacije i nekoliko prijedloga de lege ferenda. // Hrvatska pravna revija. 3 (2001) ; 56-68 (članak, znanstveni).

34. Derenčinović, Davor.
Kaznenopravna zaštita autorskih prava s posebnim osvrtom na zaštitu od neovlaštene reprodukcije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci. 2 (2001) ; 677-702 (članak, znanstveni).

35. Derenčinović, Davor.
U povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Streletz, Kessler i Krenz protiv Njemačke. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2001) ; 147-170 (članak, znanstveni).

36. Derenčinović, Davor.
Kaznenopravni aspekti korupcije s elementom inozemnosti. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 6 (1999) , 1; 155-190 (članak, znanstveni).

37. Derenčinović, Davor.
O nekim novostima u materijalnom dijelu Nacrta zakona o prijestupima i prekršajima. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (1999) ; 461-486 (članak, znanstveni).

38. Derenčinović, Davor.
Pravna priroda instituta oduzimanja imovinske koristi i njegovo značenje u prevenciji organiziranog kriminala. // Policija i sigurnost. 3-4 (1999) ; 161-170 (članak, znanstveni).

39. Derenčinović, Davor.
Pravna priroda instituta oduzimanja imovinske koristi i njegovo značenje u prevenciji organiziranog kriminala. // Policija i sigurnost. 8 (1999) , 3-4; 61-70 (članak, znanstveni).

40. Derenčinović, Davor.
Novosti u glavi kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i protiv imovine, X. savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 1 (1998) ; 64-83 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Derenčinović, Davor.
In memoriam profesor M. Cherif Bassiouni (1937.-2017.). // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IX (2018) , 1; 229-231 (nekrolog, ostalo).

2. Derenčinović, Davor.
Kratak pregled pravnog okvira za suzbijanje organiziranog kriminala u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. V (2014) , 1; 40-53 (izlaganje na znanstvenom skupu, ostalo).

3. Derenčinović, Davor.
Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62 (2014) , 6316-6317; 1-3 (članak, ostalo).

4. Derenčinović, Davor.
Novo hrvatsko kazneno pravo. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6178; 1-3 (članak, ostalo).

5. Derenčinović, Davor.
Vremensko ograničenje primjene hrvatskog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - na marginama (još) jednog zakonodavnog eksperimenta. // Sveske za javno pravo. I (2013) ; n/a (članak, ostalo).

6. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Votum separatum-komentar odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju nekih odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa. // Sveske za javno pravo. 11 (2013) ; 66-74 (članak, ostalo).

7. Derenčinović, Davor.
O Odluci Ustavnog suda o ukidanju sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom : članak 78. stavak 4. Kaznenog zakona. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6096-6097; 1-3 (članak, ostalo).

8. Parać, Zoran; Derenčinović, Davor; Becker, Steven W.; Seršić, Maja; Bojanić, Igor, pravnik; Mikuličić, Goran; Kajić-Kudelić, Patricija; Kačić, Hrvoje; Jelinić, Srećko, pravnik; Horvatić, Željko.
Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa "Osobna kaznena odgovornost u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju", Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenoga 2011.. // Godišnjak - Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 3 (2012) , 1; 1-59 (članak, ostalo).

9. Derenčinović, Davor.
OD SEKSUALNIH SKANDALA DO ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI? OSVRT NA ČLANAK GEOFFREYA ROBERTSONA PUT THE POPE IN THE DOCK OBJAVLJEN U THE GUARDIANU 2. TRAVNJA 2010.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 969-975 (prikaz, ostalo).

10. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna Maria; Dragičević Prtenjača, Marta.
KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 275-289 (članak, ostalo).

11. Bojanić, Igor; Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria; Munivrana Vajda, Maja; Burić, Zoran.
XVIII. međunarodni kongres kaznenog prava: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009. : prikaz i diskusija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 2; 973-1001 (prikaz, stručni).

12. Derenčinović, Davor.
Akademija pravnih znanosti Hrvatske. // Hrvatska javna uprava. 6 (2006) ; 227-230 (prikaz, stručni).

13. Derenčinović, Davor.
Prilog cost-benefit analizi mjera za suzbijanje financiranja terorizma. // Pravo i porezi. 14 (2005) , 6; 45-52 (članak, ostalo).

14. Derenčinović, Davor.
Marginalije uz Glavu XXII. Kaznenog zakona (kaznena djela protiv pravosuđa). // Pravo i porezi. 14 (2005) ; 50-58 (članak, ostalo).

15. Derenčinović, Davor.
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - mjere za sprječavanje korupcije (čl. 5. do 14.). // Pravo i porezi. 13 (2004) ; 38-46 (članak, ostalo).

16. Derenčinović, Davor.
The Review of the Harmonisation of the Croatian Criminal Law with International Legal Documents on Combating Terrorism. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 10 (2003) , 2; 942-961 (članak, stručni).

17. Derenčinović, Davor.
Neka zapažanja uz kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira. // Pravo i porezi. 12 (2003) ; 22-29 (članak, ostalo).

18. Derenčinović, Davor.
Sedam pitanja u vezi s utvrđivanjem pojma « odgovorne osobe» u hrvatskom kaznenom pravu u sudskoj praksi. // Pravo i porezi. 12 (2003) , 9; 3-9 (članak, stručni).

19. Derenčinović, Davor.
Odnos kaznenog djela primanja mita i kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 9 (2002) , 1; 207-209 (članak, stručni).

20. Derenčinović, Davor.
Antikorupcijska konferencija Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 8 (2001) ; 315-317 (prikaz, stručni).

21. Derenčinović, Davor.
Međunarodni znanstveni skup « Žene i kazna zatvora». // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 8 (2001) , 2; 319-325 (prikaz, stručni).

22. Bojanić, Igor; Derenčinović, Davor.
Prikaz seminara Međunarodnog udruženja za kazneno pravo: Međunarodno kazneno pravo u dvadeset i prvom stoljeću, Sirakuza (Italija), 13-18.9.1999.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 6 (1999) , 2; 1077-1079 (prikaz, stručni).

23. Derenčinović, Davor.
Kaznenopravni sistem suočen sa izazovom organiziranog kriminaliteta - Međunarodni seminar održan od 21-28. rujna 1997. godine u Sirakuzi (Italija) u organizaciji Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 4 (1997) , 2; 917-927 (prikaz, stručni).

24. Derenčinović, Davor; Kokić, Ira; Turković, Ksenija.
IX.savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 11-14.XII.1996.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 4 (1997) ; 295-311 (prikaz, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Derenčinović, Davor.
Zapovjedna odgovornost – objektivna odgovornosti ili odgovornost na temelju krivnje, Trakošćan, Hrvatska, 2001 // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

2. Derenčinović, Davor; Kokić, Ira.
Razvoj kazni oduzimanja slobode od pojave reformatorskih ideja potkraj XVIII. stoljeća do danas, Rijeka, Hrvatska, 2001 // .
(plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Derenčinović, Davor.
Pravna priroda instituta oduzimanja imovinske koristi i njegov značaj u prevenciji organiziranog kriminaliteta, Zagreb, Hrvatska, 1998. // Policija i sigurnost.
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1999. 161-170 (plenarno predavanje,objavljeni rad).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta; Gracin, Dijana.
Alternative kazni oduzimanja slobode // Alternativne krivične sankcije (regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja) / Bejatović, Stanko ; Jovanović, Ivan (ur.).
Beograd : Organizacija za europsku sigurnost i suradnju - OEBS, 2018. 109-130 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Derenčinović, Davor.
Razvoj kaznenog prava u XX. stoljeću // .
(predavanje).

2. Derenčinović, Davor.
International Criminal Courts and Individual Criminal Responsibility // .
(predavanje).

3. Derencinovic, Davor; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence in Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Kovčo Vukadin, Irma; Kury, Helmut; Gluščić, Stjepan; Vukosav, Joško; Derenčinović, Davor; Getoš Anna Maria.
Students' attitude towards risk, crime and punishment in Croatia // Criminology and crime policy between human rights and effective crime control, IX conference of the European society of criminology, book of abstracts / Meško, Gorazd ; Tominc, Bernarda (ur.).
Ljubljana : The faculty of law, 2009. 46-46 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Derenčinović, Davor.
Supsidijarni tužitelj u kaznenom postupku // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Derenčinović, Davor.
The Role of Council of Europe in the Protection of Victims of Trafficking in Human Beings // .
(predavanje,ppt prezentacija).

3. Derenčinović, Davor.
New International Perspectives on Hate Crime // .
(predavanje,ppt prezentacija).

4. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta; Gracin, Dijana.
Alternativne sankcije u Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

6. Derenčinović, Davor.
Planirano i ostvareno u okviru TRANSCRIM projekta // .
(predavanje,ppt prezentacija).

7. Derenčinović, Davor.
Naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ // .
(predavanje,ppt prezentacija).

8. Derenčinović, Davor.
Međunarodno kazneno pravo – od utopije do distopije // .
(predavanje,ppt prezentacija).

9. Derenčinović, Davor.
Innocence Projects and Human Rights // .
(predavanje,ppt prezentacija).

10. Derenčinović, Davor.
Protection of Victims of Human Trafficking within Council of Europe Member States // .
(predavanje,ppt prezentacija).

11. Derenčinović, Davor.
Uloga Vijeća Europe u suzbijanju trgovanja ljudima // .
(predavanje,ppt prezentacija).

12. Derenčinović, Davor.
Council of Europe Action against Human Trafficking // .
(predavanje,ppt prezentacija).

13. Derenčinović, Davor.
Protection of Victims of Human Trafficking // .
(predavanje,ppt prezentacija).

14. Derenčinović, Davor.
Vrbovanje žrtava trgovanja ljudima putem društvenih mreža // .
(predavanje,ppt prezentacija).

15. Derenčinović, Davor.
Iskustva u primjeni europskog uhidbenog naloga // .
(predavanje,ppt prezentacija).

16. Derenčinović, Davor.
DNK dokazi i praksa Europskog suda za ljudska prava // .
(predavanje,ppt prezentacija).

17. Derenčinović, Davor.
Kaznenopravni aspekti presude MKSJ u predmetu Prlić i dr. // .
(predavanje,ppt prezentacija).

18. Derenčinović, Davor.
Kaznenopravna zaštita od prekograničnog onečišćenja okoliša // .
(predavanje,ppt prezentacija).

19. Derenčinović, Davor.
Trafficking in Human Beings – Causes and Remedies // .
(predavanje,ppt prezentacija).

20. Derenčinović, Davor.
Criminal Law and Human Rights // .
(predavanje,ppt prezentacija).

21. Derenčinović, Davor.
Cybercrime in Transnational Society // .
(predavanje,ppt prezentacija).

22. Derenčinović, Davor.
Criminal Law Responses to Corruption // .
(predavanje,ppt prezentacija).

23. Derenčinović, Davor.
Sigurnosne mjere medicinskog karaktera: hrvatskog kazneno zakonodavstvo i iskustva u njegovoj primjeni // .
(predavanje,ppt prezentacija).

24. Derenčinović, Davor.
The Role of Legal System in the Prevention of Human Trafficking // .
(predavanje,ppt prezentacija).

25. Derenčinović, Davor.
Legal Challenges of Modern World // .
(predavanje,ppt prezentacija).

26. Derenčinović, Davor.
Ad honorem Cherif M. Bassiouni: Međunarodno kazneno pravo od utopije do distopije // .
(predavanje,ppt prezentacija).

27. Derenčinović, Davor.
Non-Punishment of Victims of Trafficking in Human Beings // .
(predavanje,ppt prezentacija).

28. Derenčinović, Davor.
Technology and Criminal Law – Manifestations and Implications // .
(predavanje,ppt prezentacija).

29. Derenčinović, Davor.
International Legal Framework and Fight Against Terrorism // .
(predavanje,ppt prezentacija).

30. Derenčinović, Davor.
Corruption, Human Rights and Trafficking // .
(predavanje,ppt prezentacija).

31. Derenčinović, Davor.
Combating trafficking in human beings, combating corruption and the concept of good governance // .
(predavanje,ppt prezentacija).

32. Derenčinović, Davor.
Pravni prijepori uz tzv. Zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine Republike Srbije // .
(predavanje,ppt prezentacija).

33. Derenčinović, Davor.
Developments in Croatian Criminal Legislation // .
(predavanje,ppt prezentacija).

34. Derenčinović, Davor.
Dječja prava/zaštita djece bez pratnje: međunarodni i nacionalni pravni okviri // .
(predavanje,ppt prezentacija).

35. Derenčinović, Davor.
Developments in Croatian Criminal Legislation // .
(predavanje,ppt prezentacija).

36. Derenčinović, Davor.
Crime Prevention Challenges in Transition Countries // .
(predavanje,ppt prezentacija).

37. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
Country Report of Croatia, Istanbul, Turska, 30.5.-3.6.2015. // .
(predavanje,ppt prezentacija).

38. Derenčinović, Davor.
Korištenje DNK analize u kaznenom postupku // .
(predavanje,ppt prezentacija).

39. Derenčinović, Davor.
National vs. International Criminal Adjudication - Shadow on the Wall? // .
(predavanje,ppt prezentacija).

40. Derenčinović, Davor.
Multipurpose Use of DNA Analysis in Criminal Proceedings – Lessons Learned from Comparative Case Law and Jurisprudence // .
(predavanje,ppt prezentacija).

41. Derenčinović, Davor; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Securing Justice and Reparations of Wartime Sexual Violence, Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska, 02-05.04.2014. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

42. Derenčinović, Davor.
Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence // .
(predavanje,ppt prezentacija).

43. Derenčinović, Davor.
The importance of substantive criminal law for execution of EU Arrest Warrant // .
(predavanje,ppt prezentacija).

44. Derenčinović, Davor.
2014: A Year of Critical Issues and Challenges for International Criminal Justice // .
(predavanje,ppt prezentacija).

45. Derenčinović, Davor.
Reshaping Human Trafficking – Some Conceptual Issues // .
(predavanje,ppt prezentacija).

46. Derenčinović, Davor.
Non-punishment and Non-prosecution of Victims of Human Trafficking // .
(predavanje,ppt prezentacija).

47. Derenčinović, Davor.
When Corporation Kills - Multifaceted Perspectives on Faceless Crime // .
(predavanje,ppt prezentacija).

48. Derenčinović, Davor.
Reform of Croatian Substantive Criminal Law // .
(predavanje,ppt prezentacija).

49. Derenčinović, Davor.
Prevencija računalnog kriminaliteta putem kaznenog prava // .
(predavanje,ppt prezentacija).

50. Derenčinović, Davor.
International Legal Standards on the Use of DNA Analysis in the Criminal Justice System // .
(predavanje,ppt prezentacija).

51. Derenčinović, Davor.
Criminal Offense of Assisted Suicide – New Laws and Old Dillemas // .
(predavanje,ppt prezentacija).

52. Derenčinović, Davor.
Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice // .
(predavanje,ppt prezentacija).

53. Derenčinović, Davor.
Introduction to Justice and Reconciliation // .
(predavanje,ppt prezentacija).

54. Derenčinović, Davor.
Pravni okvir za suzbijanje organiziranog kriminaliteta u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije // .
(predavanje,ppt prezentacija).

55. Derenčinović, Davor.
Fighting Corruption – Are We On the Road to Nowhere? // .
(predavanje,ppt prezentacija).

56. Derenčinović, Davor.
Izvedena kaznena odgovornost – zapovjedna odgovornost i zajednički zločinački pothvat // .
(predavanje,ppt prezentacija).

57. Derenčinović, Davor; Kralj, Tihomir; Dragičević Prtenjača, Marta.
Korupcijska kaznena djela, Opatija, Hrvatska, 2.-4.12.2010. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

58. Derenčinović, Davor.
Prevention of Corruption in Croatia - Current Legislation and Jurisprudence with some Proposals de lege ferenda, Istanbul, Turska, 2000 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

59. Derenčinović, Davor.
Raising Awareness on Human Trafficking in South-Eastern Europe and Beyond // .
(predavanje,ppt prezentacija).

60. Derenčinović, Davor.
The Future Unchained - Terrorism between Law and Politics // .
(predavanje,ppt prezentacija).

61. Derenčinović, Davor.
Financing of Terrorism // .
(predavanje,ppt prezentacija).

62. Derenčinović, Davor.
Prevention of Terrorist Financing in the Republic of Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija).

63. Derenčinović, Davor.
Zajednički zločinački pothvat u judikaturi Međunarodnog suda za bivšu SFRJ // .
(predavanje,ppt prezentacija).

64. Derenčinović, Davor.
International Terrorism and Human Rights – Some Remarks on Rights and Limits of State Actions Against Terrorism // .
(predavanje,ppt prezentacija).

65. Derenčinović, Davor.
Human Rights and Contemporary Anti-Terrorism // .
(predavanje,ppt prezentacija).

66. Derenčinović, Davor.
Legal Regimes Applicable to Terrorism: Is the Distinction of Law of Peace / Law of War and International Law/Domestic Law Still Relevant? // .
(predavanje,ppt prezentacija).

67. Derenčinović, Davor.
Korupcija i pravna sredstva za njeno suzbijanje u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,ppt prezentacija).

68. Derenčinović, Davor.
Implementation of UN Convention Against Corruption in the Republic of Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija).

69. Derenčinović, Davor.
Cyber-Crime Convention and its implementation in the Republic of Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija).

70. Derenčinović, Davor.
Prevention of corruption in security forces // .
(predavanje,ppt prezentacija).

71. Derenčinović, Davor.
Kaznenopravni aspekti korupcije u hrvatskom kaznenom pravu i sudskoj praksi, Opatija, Hrvatska, 2001 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

72. Derenčinović, Davor.
Kritički o institutu zapovjedne odgovornosti u međunarodnom kaznenom pravu, Opatija, Hrvatska, 2000 // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

73. Derenčinović, Davor.
Prevention of Corruption in Croatia, Beč, Austrija, 2000 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

74. Derenčinović, Davor.
Freedom of Expression and its Limitations in Criminal Codes and Other Legal Documents, Strasbourg, Francuska, 1997. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

75. Derenčinović, Davor.
Crime in Croatia, Bled, Slovenija, 1996. // .
(neobjavljeni rad,stručni).

76. Derenčinović, Davor.
Protection of Crime Victims in Croatia, Vitoria-Gasteiz, Španjolska, 1996. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

77. Derenčinović, Davor.
Crime in Croatia (izlaganje) // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Derenčinović, Davor.
Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 03.07. 2000, 650 str. Voditelj: Horvatić, Željko.
 
  Magistarski radovi
 

1. Derenčinović, Davor.
Temeljne značajke kaznenog prava starog i srednjeg vijeka / magistarski rad.
Zagreb : Pravni Fakultet, 01.01. 1998, 200 str. Voditelj: Horvatić, Željko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Derenčinović, Davor; Dragičević Prtenjača, Marta.
National Report: Croatia- Penal Law Sanctions, 2015 ; p. 435-464. (izvješće).

2. Derenčinović, Davor.
Legal Framework for the Fight Against Corruption in the Republic of Croatia, The Judiciary, Law Enforcement and Society in the Fight against Corruption, 2000. (izvješće).

3. Derenčinović, Davor.
Justice Delayed – Justice Denied: The Impact of Slow Justice on Corruption in the Republic of Croatia, 2000. (izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Marušić, Bartul.
Smrtna kazna u kontekstu njene opravdanosti i ljudskih prava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 06.06. 2016, 76 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

2. Kondor-Langer, Mirjana.
Kriminološki i kaznenopravni aspekti ubojstva i teškoga ubojstva u obitelji / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.02. 2015., 308 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

3. Maršavelski, Aleksandar.
Responsibility of Political Parties for Criminal Offences / doktorska disertacija.
Zagreb : Freiburg : Faculty of Law, 06.11. 2015, LII + 426 str. Voditelj: Derenčinović, Davor / Albrecht, Hans-Jörg.

4. Mršić, Željko.
Pravni i institucionalni okvir za sprečavanje delinkvencije policijskih službenika / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.03. 2015, 350 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

5. Dragičević Prtenjača, Marta.
Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni Fakultet, 10.12. 2014., 444 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

6. Ivan Vukušić.
Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja u teoriji i sudskoj praksi / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 10.12. 2014., 265 str. Voditelj: prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

7. Martinović, Igor.
Položaj namjere u pojmu kaznenog djela, analiza njezinih oblika i razgraničenje s nehajem / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 16. 12. 2013., 358 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

8. Božić, Vanda.
Trgovanje ljudskim organima kao oblik organiziranog kriminaliteta / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.06. 2012, 380 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

9. Bedrač, Ira.
Sustav nadzora zaštite ljudskih prava zatvorenika u Republici Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 19.04. 2011, 249 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

10. Savić, Vanja-Ivan.
Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i usporednom pravu. / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.4. 2011., 470 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

11. Božić, Vanda.
Namjera kao bitno obilježje bića kaznenog djela prijevare u hrvatskom kaznenom pravu / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 03.11. 2010, 139 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

12. Gracin, Dijana.
Ostvarenje ciljeva suvremenog kaznenog prava primjenom kazne oduzimanja slobode / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.02. 2010, 626 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.

13. Škrtić, Dražen.
Zakonita uporaba sredstava prisile policijskih službenika / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 24.01. 2007, 283 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Forenzična analiza DNA : Interdisciplinarni pristup / Primorac, Dragan; Schanfield, Moses (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2016 (monografija).