prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
prof. dr. sc.
Dalibor Čepulo

Dalibor Čepulo redoviti je profesor u trajnom zvanju. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1990,  te predaje predmete iz područja pravne povijesti i pravne kulture na diplomskom studiju te na poslijediplomskim specijalističkim i doktrorskim studijima. Gost-profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (2018/2019). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1983. na kojem je i magistrirao na poslijediplomskom studiju iz upravno-političkih znanosti (1990.). Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu s disertacijom o modernizacijskim reformama u razdoblju uprave bana Ivana Mažuranića (1999.). Radio je kao odvjetnički vježbenik (1984.-86.), kao viši stručni suradnik u Elektroprivredi Hrvatske (1986.) i kao istraživač u Institutu za suvremenu povijest u Zagrebu (1987.-90.). Jednomjesečna stručna usavršavanja na Faculté internationale de droit comparé u Strassbourgu (1987.) i Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005.). Istraživački i nastavni boravci na pravnim fakultetetima sveučilišta u Budimpešti (Eötvös Loránd), Oslu, Helsinkiju, Reykjaviku i Madridu. Objavio je pet knjiga u zemlji i jednu inozemstvu (De Gruyter) i veći broj znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Urednik za struku pravna povijest Pravnog leksikona i suradnik u drugim izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu te suradnik Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Austrijske akademije znanosti i Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (Erich Schimdt Verlag). Bio je voditelj ili suradnik više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata. Član Savjetodavnog vijeća Anuario de Historia del Derecho Español od 2019.  U dva mandata član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i predsjednik Odbora za društveno-humanističke znanosti (2004-2012). Prodekan u mandatu 2011.-2013.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Čepulo, Dalibor.
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2012. (udžbenik).

2. Čepulo, Dalibor.
Prava građana i moderne institucije : europska i hrvatska pravna tradicija .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Statut Paške općine. Statuta Communitatis Pagi / Čepulo, Dalibor (ur.).
Pag, Zagreb : Matica hrvatska Pag, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (monografija).

2. Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip; Bogišić, Vlaho; Čepulo, Dalibor; Miladin, Petar; Ravlić, Slaven; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2011. (zbornik).

3. Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818 - 1849 / Cepulo, Dalibor; Kresic, Mirela; Hlavacka, Milan; Reiter, Ilse (ur.).
Berlin/New York : de Gruyter, 2010. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Čepulo, Dalibor.
Sukob interesa i korupcija u Paškom statutu // Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. / Nina Ožegović (ur.).
Zagreb : Institut za kulturu i etiku ; Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, 2016.. Str. 99-116.

2. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Pravosuđe u hrvatskim zemljama od 1790. do 1918. // Temelji moderne Hrvatske - Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica Hrvatska, 2016.. Str. 91-106.

3. Čepulo, Dalibor.
Entwicklung der Regierungsinstitutionen des Königreiches Kroatien und Slawonien 1868-1918 // Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit de Doppelmonarchie / Gábor Máthé ; Barna Mezey (ur.).
Budapest : Eötvös University Press, 2015. Str. 31-104.

4. Čepulo, Dalibor.
Mjesni sud na hrvatsko-slavonskom području između sudske i upravne vlasti // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica, Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 73-91.

5. Čepulo, Dalibor.
Trial by jury in Croatia 1849 - 1918 : transfer and the context // Rechtssprechung in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert / Pokrovac, Zoran (ur.).
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2012. Str. 1-107.

6. Čepulo, Dalibor.
Pravna baština i društveno okruženje Paškog statuta // Statut Paške općine. Statuta Communitatis Pagi / Dalibor Čepulo (ur.).
Pag, Zagreb : Matica hrvatska Pag, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.. Str. 29-119.

7. Čepulo, Dalibor.
Croatian Autonomy and Ministerial Impeachment from 1868 to 1918: Model and Reality // Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche / Nieddu, Anamari ; Soddu, Francesco (ur.).
Sassari : Editrice democratica Sarda, 2011. Str. 531-544.

8. Granić, Miroslav; Čepulo Dalibor; Lonza, Nella; Leljak Robert.
Osamostaljenje Paške općine // Statut Paške općine / Čepulo, Dalibor ; Lonza, Nella (ur.).
Pag, zagreb : Matica hrvatska Pag/Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 9-28.

9. Čepulo, Dalibor.
West to East - East to West: Baltazar Bogišić and the English School of Historical and Comparative Jurisprudence (H.S. Maine, F. Pollock, P. Vinogradoff) // Rechtswissenschaft in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert. / Zoran Pokrovac (ur.).
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2010. Str. 71-116.

10. Čepulo, Dalibor.
Razvoj pravne znanosti u Hrvatskoj 1776-1914. // Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, sv. 4: moderna kultura od Preporoda do Moderne (19. st.). / Ježić, Mislav (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2010.. Str. 831-836.

11. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Pravni fakultet u Zagrebu od osnutka 1776. do suvremenog doba // Zgrada Sveučilišta u Zagrebu : postojanost i mijene / Knežević, Snješka (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2010. Str. 274-299.

12. Čepulo, Dalibor.
Modernity in Search of Tradition: Formation of the Modern Croatian Judiciary 1848– 1918 // Public and Private Justice. Dispute Resolution in Modern Societies / Alan Uzelac, C. H. Van Rhee (ur.).
Antwerpen – Oxford : Intersentia, 2007. Str. 105-127.

13. Čepulo, Dalibor.
Tradicija i modernizacija: "iritinatnost" Općeg građanskog zakonika u hrvatskom pravnom sustavu // Liber amicorum Nikola Gavella : građansko pravo u razvoju : zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle / Igor Gliha et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.. Str. 1-50.

14. Čepulo, Dalibor.
Legal education in Croatia from medieval times to 1918: institutions, courses of study and transfers // Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Band 3. Juristenausbildung in Osteuropa bis zum ersten Weltkrieg / Zoran Pokrovac (ur.).
Frankfurt/M : Vittorio Klostermann Verlag, 2007. Str. 81-152.

15. Čepulo, Dalibor.
Josip Pliverić, Georg Jellinek i 'Državni fragmenti' – protekla iskustva i suvremeni poticaj // Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2007.. Str. 185-187.

16. Čepulo, Dalibor.
Autonomy, dependence and modern reforms in Croatia-Slavonia 1848-1918 // Separation of powers and parliamentarism. The past and the present. Law, doctrine, practice. / Waclaw Urusczak, Kazimierrz Baran, Anna Karabowicz (ur.).
Warsaw : Sejm Publishing Office, 2007. Str. 511-524.

17. Čepulo, Dalibor.
Hrvatski državnopravni identitet i hrvatsko-ugarski odnosi 1790-1868. // Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918: zbornik radova / M. Kruhek (gl. ur.) (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2004. Str. 229-235.

18. Čepulo, Dalibor.
Ustrojstvo vlasti i građanska prava u reformama Hrvatskog sabora 1873-1880. // Hereditas rervm Croaticarvm ad honorem Mirko Valentić / Buczynsky, Alexander ; Kruhek, Milan ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003. Str. 199-206.

19. Čepulo, Dalibor.
Liberalizam i uređenje slobode tiska i porotnog suđenja u Hrvatskom saboru 1875-1918. // Zbornik Mire Kolar – ; Dimitrijević. Zbornik radova povodom 70. rođendana. / Agičić, Damir (ur.) (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, 2003.. Str. 207-219.

20. Čepulo, Dalibor.
Pravna odgovornost bana Hrvatskom saboru i hrvatska autonomija 1868-1918 // Croato-Hungarica: uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza / Jauk-Pinhak, Milka ; Kiss, Gy. Csaba ; Nyomárkay, István (ur.).
Zagreb : Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Matica hrvatska, 2002. Str. 95-106.

21. Čepulo, Dalibor.
Ivan Mažuranić, liberalne reforme Hrvatskog sabora 1873-1880. i srpska elita u Hrvatskoj // Dijalog povjesničara-istoričara: Herceg-Novi, 1-4. ožujka 2001 / Fleck, Hans-Georg ; Graovac, Igor (ur.).
Zagreb : Zaklada Friedrich Naumann, 2002. Str. 287-304.

22. Čepulo, Dalibor.
The Press and Jury Trial Legislation of the Croatian Diet 1875-1907: Liberalism, Fear of Democracy and Croatian Autonomy // Parliaments, Estates and Representation / Cohn, H.J. (ur.).
Aldershot, Hampshire : Ashgate Publishing Ltd., 2002. Str. 169-192.

23. Čepulo, Dalibor.
Ideje o ustroju vlasti i pogledi na državnopravna pitanja Nikole Škrlca Lomničkog // Nikola Škrlec Lomnički, sv. 3 / Eugen Pusić i dr. (ur.).
Zagreb : HAZU, Pravni fakultet, Filozofski fakultet, 2001. Str. 3-60.

24. Čepulo, Dalibor.
Pravni fakultet u Zagrebu od 1776. do 1918. // Pravni fakultet u Zagrebu = Faculty of Law University of Zagreb / Krapac, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2001. Str. 15-110.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Margetić, Lujo; Beuc, Ivan; Čepulo, Dalibor.
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu: studijsko gradivo / Čepulo, Dalibor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2006.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Čepulo, Dalibor.
Organisation und Unabhängigkeit des Gerichtswesens in Kroatien und Slawonien 1849 - 1918. // Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. 7 (2017) , 1; 5-41 (članak, znanstveni).

2. Čepulo, Dalibor.
Hrvatska pravna povijest i nastava pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1776. do danas. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5-6; 800-842 (članak, znanstveni).

3. Čepulo, Dalibor.
Izgradnja modernog hrvatskog sudstva 1848-1918.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 2-3; 325-383 (članak, znanstveni).

4. Čepulo, Dalibor.
Continuities and discontinuities: The constitutional and political development of Bosnia and Herzegovina to 1990. // Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 1; 361-416 (članak, znanstveni).

5. Čepulo, Dalibor.
Izborna reforma u Hrvatskoj 1875.- liberalizam, antidemokratizam i hrvatska autonomija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 3-4; 665-692 (članak, znanstveni).

6. Čepulo, Dalibor.
Zakonodavna djelatnost Hrvatskog sabora 1861.-autonomija, modernizacija i municipalne institucije. // Pravni vjesnik. 18 (2002) , 1-2; 135-156 (članak, znanstveni).

7. Čepulo, Dalibor.
Izgradnja hrvatske moderne uprave i javnih službi 1874 - 1876. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 3 (2001) , 1; 89-127 (članak, znanstveni).

8. Čepulo, Dalibor.
Modernizacija prava u europskoj jezgri (Engleska, Francuska, Njemačka) i zemlje periferije 1780-1880.. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 5 (2001) , 3-4; 7-43 (članak, znanstveni).

9. Čepulo, Dalibor.
Pisma Sir Henryja S. Mainea i Sir Fredericka Pollocka Baltazaru Bogišiću. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. XII (2001) , 2; 161-174 (članak, znanstveni).

10. Čepulo, Dalibor.
Sloboda tiska i porotno suđenje u banskoj Hrvatskoj 1848-1918. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 7 (2000) , 2; 923-975 (članak, znanstveni).

11. Čepulo, Dalibor.
Odgovornost i položaj bana i članova hrvatske Zemaljske vlade 1868-1918. i ministarska odgovornost u Europi. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 2; 229-274 (članak, znanstveni).

12. Čepulo, Dalibor.
Dioba sudstva i uprave u Hrvatskoj 1874. godine - institucionalni, interesni i poredbeni vidovi. . // Hrvatska javna uprava . 1 (1999) , 2; 227-260 (članak, znanstveni).

13. Čepulo, Dalibor.
Pravo na javno okupljanje u Hrvatskoj 1848-1918. i odrednice razvoja u europskim zakonodavstvima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 3-4; 795-825 (članak, znanstveni).

14. Čepulo, Dalibor.
Pravo hrvatske zavičajnosti i pitanje hrvatskog i ugarskog državljanstva 1868-1918 - pravni i politički vidovi i poredbena motrišta. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 6; 795-825 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Čepulo, Dalibor.
Pravni položaj Sveučilišta od 1874. do danas. // Godišnjak tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba. 10 (2011) ; 25-73 (pregledni rad, stručni).

2. Čepulo, Dalibor.
Teaching legal practice between "theory" and "skills". // Slovenian Law Review. 2 (2005) , 1/2; 175-181 (članak, stručni).

3. Čepulo, Dalibor.
Nacionalna pravna povijest, pravna kultura i pravni studij u Hrvatskoj (prethodna razmišljanja). // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 5 (2001) , 3-4; 141-146 (članak, stručni).

4. Čepulo, Dalibor.
Kratka pisma Sir Henryja S. Mainea i Sir Fredericka Pollocka Baltazaru Bogišiću. // Dubrovački horizonti. 32 (2001) , 41; 35-39 (članak, stručni).

5. Čepulo, Dalibor.
Pravna tradicija i neovisnost hrvatskog sudstva. // Odvjetnik : glasilo, časopis Hrvatske odvjetničke komore. 2001 (2001) , 9-10; 38-39 (članak, stručni).

6. Čepulo Dalibor.
Sloboda tiska i porotno suđenje u banskoj Hrvatskoj 1848-1918. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 7 (2000) , 2; 923-975 (članak, ostalo).

7. Čepulo, Dalibor.
Razvoj zapadne ustavnosti i pitanje zapadnog identiteta. (Uz knjigu Raoul C. van Caenegem. An Historical Introduction to Western Constitutional Law. Cambridge, 1995, 338 str.).. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 50 (2000) , 6; 1097-1106 (osvrt, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Čepulo, Dalibor.
Pravne institucije na hrvatskom području od 1918. do suvremenog doba. // Hrvatska povijest, sv. 5 ; Matica hrvatska : Zagreb. (2014.).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Čepulo, Dalibor.
Hrvatsko-ugarska nagodba između norme i stvarnosti // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

2. Čepulo, Dalibor.
Ivan Mažuranić i reforme na europskoj periferiji // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

3. Čepulo, Dalibor.
Hrvatska pravna povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Čepulo, Dalibor.
Baltazar Bogišić u časopisima "Pravo" i "Mjesečnik Pravničkoga društva u Zagrebu" // Povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija. Baltazar Bogišić (Rijeka +1908. - 2008.) / Hlača, Nenad (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. 31-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čepulo, Dalibor.
Baltazar Bogišić u hrvatskom i europskom pravno-kulturnom kontekstu // Bogišić i kultura sjećanja : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin Petar ; Ravlić, Slave ; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011. 18-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Čepulo, Dalibor.
Baltazar Bogišić i Pravni fakultet u Zagrebu : izazovi i suradnja // / Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin Petar ; Ravlić, Slave ; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu (2010), 2011. 30-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela.
Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost // "Mint nemzet a nemzettel"...Tudomanyos a magyar-horvat kiegyezes 140. evforduloja emlekere/ "Kao narod s narodom..." Konferencija u spomen 140. obljetnici Hrvatskko-ugarske nagodbe / Šokčević, Dinko (ur.).
Budimpešta : Croatica, Budapest-Budimpešta, 2011. 141-155 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Čepulo, Dalibor.
Centralization, modernization and nation building — administrative reforms in Croatia 1848-1918 // Conferência Parlamentos : a lei, a prática e as representações. Da Idade Média à Actualidade (60 ICHRPI) : procedimiento = Conference Parliaments : the law, the practice and the representations from the middle ages to the present day : proceedings / da Cruz Coelho, Maria Helena ; Tavares Ribeiro, Maria Manuela (ur.).
Lisabon : Assembleia da Republica, Divisao da Edicoes, 2010. 143-149 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Čepulo, Dalibor.
Electoral system in Croatia 1848-1918: authoriatarianism, liberal elitism and territorial autonomy // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Čepulo, Dalibor.
Jury trial in Croatia-Slavonia 1848-1921 // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Čepulo, Dalibor.
Croatian-Hungarian Compromise between cooperation and conflict // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Čepulo, Dalibor.
Forming of modern Croatian legal system in the 19th century: between modernity and tradition // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Čepulo, Dalibor.
Neovisnost hrvatskog sudstva – tradicijski deficit // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Čepulo, Dalibor.
Povijest i pravna povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu // Sveučilišna nastava povijeti u Hrvatskoj. Tradicija, današnje stanje, perspektive. Raspored i sažeci izlaganja / Ravančić, Gordan (ur.).
Zagrebv : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 12-13 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Čepulo, Dalibor.
Experiences from periphery: teaching of the General Legal History and national legal history at the Faculty of Law in Zagreb // .
(predavanje,sažetak,stručni).

8. Čepulo, Dalibor.
Modernisation in Croatia-Slavonia in 1870s between the Croatian nationalism and the Austrian and Hungarian influences: role of the ban Ivan Mazuranic // .
(predavanje,sažetak,stručni).

9. Čepulo, Dalibor.
Centralisation, modernisation and nation-building in Croatia and Slavonia: reforms of the county system 1848-1918 // .
(predavanje,sažetak,stručni).

10. Čepulo, Dalibor.
Porotno sudovanje u Hrvatskoj i Slavoniji 1849-1918: sudbina jednog transplanta // .
(predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Čepulo, Dalibor.
Institutions and nation-building: Croatian autonomy 1868 - 1918 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Čepulo, Dalibor.
Liberal reforms in Croatia 1873 - 1889: modrnisation as the state-building? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Čepulo, Dalibor.
Autonomy, institutions and nation-building: liberal reforms in Croatia 1873 - 1880 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Čepulo, Dalibor.
Institutions and nation-building: Croatian autonomy 1868-1918 // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Čepulo, Dalibor.
Croatian Hungarian Compromise, the State Diet and the Croatian Diet 1868 - 1918 // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Čepulo, Dalibor.
Formation of the modern Croatian legal system in the 19th century: between tradition and modernity // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Čepulo, Dalibor.
ABGB in Croatian-Slavonian legal area // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

8. Čepulo, Dalibor.
ABGB in the Croatia-Slavonian legal area // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Čepulo, Dalibor.
Experiences from periphery. Teaching of General Legal History and National Legal History at the Faculty of Law in Zagreb since 1868. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Čepulo, Dalibor.
Modernisation in Croatia in 1870s between Croatian nationalism and Austrian and Hungarian influences. The role of the ban Ivan Mazuranic. // .
(predavanje,ppt prezentacija,stručni).

11. Čepulo, Dalibor.
The Liberal Reforms in Croatia-Slavonia 1873-1880 // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

12. Čepulo, Dalibor.
Croatian autonomy and ministerial responsibility 1868-1918: model and reality // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

13. Čepulo, Dalibor.
Baltazar Bogišić u "Mjesečniku Pravničkog društva u Zagrebu" i splitskom "Pravu" 1873. - 1908. // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Čepulo, Dalibor.
Ustavne i političko-upravne zakonodavne reforme u Hrvatskoj u razdoblju banovanja Ivana Mažuranića (ustrojstvo vlasti i građanske slobode i prava) / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni Fakultet, 15.3. 1999, 410 str. Voditelj: Engelsfeld, Neda.
 
  Druge vrste radova
 

1. Čepulo, Dalibor; Krešić, Mirela; Pastović, Dunja.
Rise of modern constitutionalism 1776 - 1849: the Croatian constitutional documents 1848-1849, 2006. (objavljeni dokumenti).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Kosnica, Ivan.
Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918. / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 5.12. 2012., 394 str. Voditelj: Čepulo, Dalibor.

2. Pastović, Dunja.
Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 03.10. 2012., 342 str. Voditelj: Čepulo, Dalibor ; Đurđević, Zlata.

3. Krešić, Mirela.
Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853-1946. / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.11. 2009., 393 str. Voditelj: Čepulo, Dalibor ; Josipović, Tatjana.
 

Profesionalni interesi i članstva

European Society for Comparative Legal History

International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions

Institute for Small State Studies, University of Iceland

Akademija pravnih znanosti Hrvatske

Institut za javnu upravu, Zagreb

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Društvo za hrvatsku povjesnicu

Izabrani projekti

Hrvatska pravna kultura u europskom kontekstu: tradicija i modernizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj projekta; 2007. - 2014.

Hrvatska pravna povijest – suvremenom metodikom do kvalitetnijeg pravnog obrazovanja. Sveučilište u Zagrebu; voditelj projekta; 2012. - 2013.

Vladavina prava u modernoj europskoj i hrvatskoj pravnoj tradiciji. Ministarstvo znanosti i tehnologije; voditelj projekta, 2002.-2006.

The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Sveučilište u Kasselu uz potporu Deutsche Forschungsgemeinschaft (voditelj: Prof. dr. Horst Dippel); suradnik; 2003.-2010.

Modernisierung des osteuropäischen Rechts bis zum Ersten Weltkrieg. Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt (voditeljica: Prof. dr. Marie-Theres Foegen †); suradnik i član Znanstvenog odbora; 2003.-2007.

Introducing the Rule of Law in Peripheral Regions in the 19th Century. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 2000.-2002.

Legal Education and Society in Croatia 1850-1933. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prag; voditelj projekta (individualni projekt); 1994.-1996.