Dalibor Čepulo redoviti je profesor u trajnom zvanju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na kojem je i magistrirao na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz upravno-političkih znanosti. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu s disertacijom o modernizaciji hrvatskog pravnog sustava i organizaciji vlasti u razdoblju reformi 1873-1880. Prije dolaska na Pravni fakultet radio je kao odvjetnički vježbenik te u korporativnom sektoru, a zatim kao istraživač u Institutu za suvremenu povijest u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1990. gdje predaje predmete iz područja pravne povijesti i pravne kulture na diplomskom studiju te na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim  studijima. Predavao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku (1999.-2002.) te bio gostujući profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (2018.-2019). Boravio je na jednomjesečnim stručnim usavršavanjima na Faculté internationale de droit comparé u Strassbourgu (1987.) i Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte u Frankfurtu (2005.). Pozvana izlaganja ili Erasmus predavanja držao je na pravnim fakultetima Sveučilišta Eotvos Lorand (ELTE, Bidimpešta), Sveučilišta Complutense (Madrid), Sveučilišta u Cordobi, Harvardskog sveučilišta, Sveučilišta u Helsinkiju i Islandskog sveučilišta (Reykjavik). S prof. dr. Geraldom Kohlom pokrenuo je i vodi ‘The Dialogues’, godišnje znanstvene kolokvije Zavoda za ustavnu i pravnu povijest Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beču i Katedre za povijest hrvatskog prava i države; potaknuo je redovnu znanstvenu i nastavnu suradnju Katedre s Odjelom za mađarsku pravnu povijest Pravnog fakulteta Sveučilišta Eotvos Lorand u Budimpešti. Objavio je pet knjiga u zemlji i jednu u inozemstvu te veći broj znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim izdanjima. Urednik za struku pravna povijest Pravnog leksikona i suradnik u drugim izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu te autor pojedinačnih prinosa u Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Austrijske akademije znanosti i  Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (Erich Schimdt Verlag). Bio je voditelj ili suradnik više međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata; sudjelovao na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Uz istraživanja u različitim hrvatskim kao i budimpeštanskim arhivima i knjižnicama ostvario je istraživačke boravke u Bodleian Librairies (Sveučilište u Oxfordu) i School for Slavonic and East European Studies (University College London). Član međunarodnih savjetodavnih vijeća Anuario de Historia del Derecho Español i Central European Association for Comparative Law. U dva mandata član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i predsjednik Odbora za društveno-humanističke znanosti (2004.-2012.). Prodekan Pravnog fakulteta 2012-2014.; predstojnik Zavoda za pravnu povijest i rimsko pravo 2008.-2013., predstojnik Katedre za povijest hrvatskog prava i države od 2004.