AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Objavljen je program godišnjeg skupa Akademije pravnih znanosti 'Prava građana u vrijeme kriza' koji će se održati 18-19. svibnja 2023. na Pravnom fakultetu u Osijeku. 

PROGRAM ZNANSTVENE KONFERENCIJE 

Prava građana u vrijeme kriza

Osijek, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 18-19. svibanj 2023.

Četvrtak, 18. svibnja 2023.

11.30-12.00

Registracija sudionika

12.00-12.30

Otvaranje skupa

 • izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
 • izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, predsjednica Akademije pravnih znanosti

Kriza  i ograničenja prava

12.30-14.30

 • Kriza i pravā - jedan pojmovno-istorijski pogled / prof. dr. sc. Jasminka Hasanbegović,
 • Teorijsko poimanje izvanrednih stanja i COVID-19 / prof. dr. sc. Đorđe Gardašević / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Priznavanje i vrednovanje kriza jezikom ljudskih prava / doc. dr. sc. Matija Miloš, dr. sc. Iva Parenta / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Od predmeta Sanofi Pasteur do predmeta Vavrička i drugi - cijepljenje i njegove posljedice: ograničenja konvencijskih prava? / prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Represivni resori u vrijeme kriza – kako privući i zadržati najbolje ljude / izv. prof. dr. sc. Teo Giljević, izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman, doc. dr. sc. Iva Lopižić / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14.30-14.45

Pauza za kavu

Izvanredna stanja i globalni odgovori na krizu

14.45-16.45

 • Izbjeglička i COVID-19 kriza: izvanredni režimi - da ili ne? / izv. prof. dr. sc. Mario Krešić / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Primjena načela razmjernosti u vrijeme epidemije / doc. dr. sc. Mato Palić / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Međuodnos vladavine prava i financijskih instrumenata Europske unije razvijenih tijekom kriznog pandemijskog razdoblja – nove perspektive / prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, Viktorija Pisačić, mag. iur. / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Uloga regionalnih i međunarodnih sudskih i kvazisudskih tijela u borbi protiv klimatskih promjena / izv. prof. dr. sc. Petra Perišić / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Kriza međunarodnog posvojenja kroz prizmu međunarodnog privatnog prava, prof. dr. sc. Ivana Kunda / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Zakon o stečaju potrošača u službi zaštite građana (u vrijeme krize): postignuća i izazovi / prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, doc. dr. sc. Lidija Šimunović / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Zaštita potrošača u ovrsi / doc. dr. sc. Marko Bratković / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

19.00

Večera za sudionike skupa – Projekt 9, Gornjodravska obala bb, 31000 Osijek

Petak, 19. svibnja 2023.

Pojedinac, obitelj i prava u vrijeme kriza

09.30-11.30

 • Obiteljsko nasilje u doba bolesti COVID-19 - Informacijski i kaznenopravni izazovi / prof. dr. sc. Marissabell Škorić, izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa, dr. sc. Dejana Golenko / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Izazovi prava na obrazovanje djece u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja / prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Obitelj u doba korone / prof.dr.sc. Nenad Hlača / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Izazovi zaštite prava osobnosti djeteta na društvenim mrežama / prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, izv. prof. dr. sc. Sandra Winkler / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Ljudske i ne-ljudske osobe i teorijsko-konceptualno propitkivanje subjektivnih prava i subjektiviteta u građanskopravnim odnosima / dr. sc. Tomislav Nedić / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

11.30-12.00

Pauza za kavu

Organizacijski odgovori na krize

12.00-14.15 

 • Razvoj centra Vlade u Republici Hrvatskoj: jačanje kapaciteta za upravljanje i političko savjetovanje / prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić, izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Doprinosi li postojeći ustroj mreže sudova ostvarivanju ideala građanskog pravosuđa kao javnog servisa / izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Kriza kao facilitator digitalizacije pravosuđa kroz prizmu prava na pristup sudu / izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Slavica Banić / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Uloga javne uprave u smanjenju digitalne podjele u kriznim okolnostima / doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić, doc. dr. sc. Petra Đurman, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Ministarstvo istine i masovni mediji: kakvu informaciju dobivamo? / doc. dr. sc. Predrag Zima / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Propitkivanja o opravdanostima ograničenja slobode kretanja pod utjecajem COVID-19 s naglaskom na prikaz odabrane prakse Europskog suda za ljudska prava / doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Nikolina Katić, dipl. iur. / Pomoćnica zastupnice u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

14.15-15.00

Pauza za ručak

Pravna zaštita građana u doba kriza

15.00-17.15

 • Pravni status i položaj pojedinih kategorija izbjeglica u RH - instituti privremene i međunarodne zaštite u propisima i praksi / izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak / Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravo građana EU-a na zdravstvenu zaštitu u doba krize: od EU Digitalne COVID potvrde do EU digitalne zdravstvene putovnice / izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, Veronika Sudar, mag. iur. / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Izazov pandemokracije u Europi: hrvatska iskustva / prof. dr. sc. Anita Blagojević, prof. dr. sc. Ivana Tucak / Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Popis obavijesti