AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Akademija pravnih znanosti Hrvatske s žaljenjem obavještava kako je dana  30. ožujka 2023. godine preminuo  

Prof. dr. sc. Budislav Vukas,   

umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za međunarodno pravo 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redoviti član

Akademije pravnih znanosti Hrvatske i jedan od njezinih utemeljitelja.

 

Članovi i suradnici Akademije sjećat će se prof. dr. sc. Budislava Vukasa kao istaknutog  znanstvenika  i stručnjaka međunarodnog prava koji je dao i veliki doprinos radu Akademije.

 

Ispraćaj profesora Budislava Vukasa bit će na Krematoriju (Mirogoj) u utorak, 4. travnja 2023. u 10,40 sati.

Popis obavijesti