AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Akademija pravnih znanosti Hrvatske obilježava dva desetljeća od osnivanja (7. studenog 2001. godine).

U prigodi obilježavanja Akademija organizira okrugli stol 

Vladavina prava i pravosuđe u Hrvatskoj“ 

koji će biti održan

petak 5. studenog, 2021. u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14/prizemlje lijevo, s početkom u 10:30 sati

Okrugli stol biti će organiziran u formatu moderirane rasprave u kojoj će pored članova Akademije sudjelovati i pozvani uvodničari. 

PROGRAM OKRUGLOG STOLA

 

Popis obavijesti