AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


U Rijeci je 22. listopada 2021....

Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Veleposlanstvo SAD u Hrvatskoj u okviru projekta „Zaštita, pomoć i podrška žrtvama u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“ posljednjih su mjeseci organizirali nekoliko regionalnih radionica za djelatnike koji se bave ovom temom u okviru sustava kaznenog pravosuđa (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, policija, državna uprava, nevladine organizacije). Tema regionalne radionice održane 22. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci bila je primjena odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovanja ljudima. Provedena je rasprava o tome kako se u praksi ostvaruje nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima i ukazano na nedostatke podnormiranosti ove materije zbog koje se primjenjuju neki instituti koji nisu sasvim zadovoljavajući kako s aspekta zaštite prava žrtava tako niti s aspekta kaznenopravne dogmatike (krajnja nužda). Sudionici radionice raspravili su i sudsku politiku kažnjavanja za trgovanje ljudima u Hrvatskoj ocijenivši je neodgovarajućom s obzirom na težinu kaznenog djela. 

 

 

Popis obavijesti