AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/4564-318, fax: 01/4564-168 ,

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189, MB 1604503, OIB 08712093968

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


U okviru ALUMNI projekta financiranog od strane State Departmenta SAD "Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj" u organizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 6. listopada 2021. godine održana je prva konferencija i radionica na temu "Suzbijanje trgovanja ljudima u Hrvatskoj osnaživanjem odgovora kaznenog pravosuđa te pomoći i zaštite žrtava". 

Popis obavijesti