AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


 Prof.dr. Davor Derenčinović, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske i predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof.dr. Dragan Primorac, predsjednik Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzične znanosti i predsjednik International Society for Applied Biological Sciences (ISABS) tijekom tiskovne konferencije koja je održana u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa pod nazivom „Innocence  Project and Criminal Justice„ objavili su da su u Hrvatskoj stvoreni svi preduvjeti da se od danas u Hrvatskoj službeno pokrene “Projekt nedužnosti”.

Više o tome možete pogledati OVDJE.

Popis obavijesti