AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Najava okruglog stola

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Medicinski fakultet u Zagrebu - Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" organiziraju 

 

Okrugli stol

E-zdravlje: zaštita pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka - učinak i utjecaj EU Uredbe 2016/679

Četvrtak 19. listopada 2017.

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ (Dvorana A) Rockefellerova 4, Zagreb 

 

Program je dostupan ovdje

Popis obavijesti