AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Suorganizacija znanstvenog skupa...

Akademija pravnih znanosti Hrvatske je u suradnji s Hrvatskom udrugom za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države organizirala znanstveni skup "Hohfeldova teorija prava" koji je održan 22. ožujka 2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelji skupa bili su doc.dr.sc. Luka Burazin, dr.sc. Mario Krešić i prof.dr.sc. Ivan Padjen. U ime Akademije pozdravni govor je održao predsjednik Znanstvenog vijeća prof.dr.sc. Ivan Koprić. 

Popis obavijesti