AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

Adresa: Trg m. Tita 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/4564-318, fax: 01/4564-168 ,

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189, MB 1604503, OIB 08712093968

 

 Facebook stranica APZH

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


19. 6. 2015. u 21:36
Uređeno: 25. 6. 2015. u 12:13
Znanstveni skup "Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji"

Rezime i zaključci Znanstvenog skupa Akademije pravnih znanosti Hrvatske

 

Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji

 

koji je Akademija pravnih znanosti Hrvatske održala u Osijeku u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 18. i 19. lipnja 2015. godine

više

 

Davor Derenčinović
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana