AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

Adresa: Trg m. Tita 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/4564-318, fax: 01/4564-168 ,

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189, MB 1604503, OIB 08712093968

 

 Facebook stranica APZH

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


21. 9. 2012. u 16:27
Uređeno: 15. 12. 2013. u 13:24
Znanstveni skup "Usuglašavanje hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom", Lovran, 4.-5. listopada 2012.

Akademija pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci organizirala je znanstveni skup "Usuglašavanje hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom". Znanstveni skup održan je 4.-5. listopada 2012. godine u prostorijama Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (Ika). 

 

 

 

Davor Derenčinović
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana