AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Znanstveni skup "Usuglašavanje...

Akademija pravnih znanosti Hrvatske u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci organizirala je znanstveni skup "Usuglašavanje hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom". Znanstveni skup održan je 4.-5. listopada 2012. godine u prostorijama Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (Ika). 

 

 

 

Popis obavijesti