AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

Adresa: Trg m. Tita 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/4564-318, fax: 01/4564-168 ,

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189, MB 1604503, OIB 08712093968

 

 Facebook stranica APZH

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


24. 7. 2011. u 16:28
Uređeno: 23. 1. 2012. u 11:33

Uvidom u statistiku posjeta internetskih stranica Akademije pravnih znanosti Hrvatske utvrdili smo da je tekst Studije koji je od 18. veljače 2011. godine u elektronskom obliku dostupan javnosti na hrvatskom i engleskom jeziku zaključno sa 23. siječnja 2011. godine ukupno spremljen 1557 puta (tekst na hrvatskom jeziku) odnosno 864 puta (tekst na engleskom jeziku).

Davor Derenčinović
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana