AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE:
Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ
Ostalo
AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

CROATIAN ACADEMY OF LEGAL SCIENCES

 

 

 
 

AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

Adresa: Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

 telefon: 01/4564-318, 01/4895-632, fax: 01/4564-168 

IBAN: HR3023400091110019189, žiro-račun: 2340009-1110019189

MB 1604503, OIB 08712093968

e-mail: apzh@pravo.hr 

 

  Pošaljite elektronsku poštu APZH

 

 


Uvidom u statistiku posjeta internetskih stranica Akademije pravnih znanosti Hrvatske utvrdili smo da je tekst Studije koji je od 18. veljače 2011. godine u elektronskom obliku dostupan javnosti na hrvatskom i engleskom jeziku zaključno sa 23. siječnja 2011. godine ukupno spremljen 1557 puta (tekst na hrvatskom jeziku) odnosno 864 puta (tekst na engleskom jeziku).

Popis obavijesti