Dopredsjednica Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, dopredsjednica APZH , rođena je 20. ožujka 1972. godine u Zagrebu.  Od 2016. g. redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 1994. godine, magistrirala 1998. te doktorirala 2002. godine na temu „Odgovornost kopnenog prijevoznika za štetu“. Jedan je osnivača Hrvatskog društva za transportno pravo, gdje obnaša dužnost predsjednice od osnivanja Društva 2016. godine. Nakon završenog pripravničkog staža na Općinskom sudu u Zagrebu 1999. godine položila je pravosudni ispit. Arbitar je Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore, gdje povremeno arbitrira sporove iz područja trgovačkog, građanskog i prometnog prava. Usavršavala se u više navrata na nekim od vodećih međunarodnih znanstvenih institucija u području međunarodnog trgovačkog i transportnog prava (Hamburg, Rodos, Aix-en-Provence, Torino, Firenze, Salzburg). Objavila je jednu uredničku knjigu i tri knjige u koautorstvu, više poglavlja u knjigama te preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prava, europskog prometnog prava i prava transportnog osiguranja u vodećim domaćim i međunarodnim publikacijama. Sudjelovala je u nekoliko radnih skupina za izradu nacrta zakona pri resornim ministarstvima (Zakon o željeznici, Pomorski zakonik, Zakon o obveznim odnosima). Predaje više kolegija iz područja pomorskog prava, prava kopnenog i zračnog prometa i prava osiguranja na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini na matičnom fakultetu. Kao gostujući nastavnik predavala je 2017.g. na China University of Political Sciences and Law u Pekingu, te 2018. g. na East China University of Political Sciences and Law u Shanghai, Kina. Od 2007-2013 bila je voditeljica znanstvenog projekta MZO  „ Hrvatsko transportno pravo i izazovi Jedinstvenog tržišta Europske unije “, na četiri znanstvena projekta MZO sudjelovala je u svojstvu istraživača, dok je na jednom međunarodnom projektu sudjelovala u svojstvu konzultanta. Mentorirala je tri doktorske disertacije na doktorskom studiju, te dva završna specijalistička rada na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i dva specijalistička završna rada na Sveučilišnom interdisciplinarnom specijalističkom studiju „Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija“ na Fakultetu elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom karijere aktivno je sudjelovala u radu preko 40 međunarodnih znanstvenih konferencija i stručnih savjetovanja. Od 2015-2017 bila je predsjednica Organizacijskih odbora „Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW Zagreb“. Članica je više domaćih i međunarodnih strukovnih asocijacija, od 2008-2013. g. članica uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu, te od 2016-18. glavna urednica Izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Aktivno se služi engleskim, francuskim, njemačkim, talijanskim i španjolskim jezikom.