Obavijesti
Dopredsjednica Akademije pravnih...

Prof.dr.sc. Maja Seršić, dopredsjednica APZH, od 1992. je zaposlena na Pravnom fakultetu u Zagrebu na katedri za Međunarodno pravo (od 2003. kao redovni profesor); 1986.-1992 asistent u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU); 1983-1986. pravni zastupnik American Express Comp. 1980.- 1983. sudski pripravnik (pravosudni ispit 1982). God. 2002.-2006 sudjelovala u znanstvenom projektu "Suzbijanje i sprečavanje kršenja međunarodnog prava u suvremenim uvjetima" (glavni istraživač prof.dr. B. Vukas); 1996.- 2002. istraživač na znanstvenom projektu "Teorija i praksa pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, međunarodna unifikacija pomorskog prava i kodifikacija prava mora" Jadranskog zavoda HAZU (glavni istraživač  akademik V. Ibler); Od 1995. sudjeluje u znanstvenoistraživačkom projektu Pravnog fakulteta u Zagrebu "Novi hrvatski pravni sustav“. Pozvani predavač na konferencijama i postdiplomskim studijima u Genovi, Nijmegenu, Anacapriju, Agrigentu, Haagu, Napulju, Tunisu, Ženevi,  Ateni, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku. Od 1998. član Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti  (ECRI) Vijeća Europe. Od 2002. arbitar za rješavanje sporova o okolišu i prirodnim izvorima na Stalnom arbitražnom sudu u Haagu. 2004 – 2006. Predstavnik Hrvatske u Stalnom Odboru za društvene znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF). 2004 – 2006 potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja europskih pravnih fakulteta /ELFA/. Zastupnica RH u rješavanju arbitražnog spora s Republikom Slovenijom u pogledu granice na moru. 

Davor Derenčinović

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana