Dopredsjednica Akademije pravnih znanosti Hrvatske

 Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, dopredsjednica APZH, rođena 31. srpnja 1956. godine u Trogiru. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1979. godine, na kojem je i magistrirala 1986.. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Prava djece u porodičnim odnosima” obranila je na Pravnome fakultetu u Zagrebu 1991. godine. Bila je sudački pripravnik, a potom  stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. U trajno zvanje redovitog profesora izabrana je 2007. godine. Predstojnica je Katedre za obiteljsko pravo od 1998. godine, Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001.godine. Dekanica Pravnoga fakulteta u mandatu 2015/2017.

Bila je predsjednica (2005-2009), a potom članica Matičnog odbora za društvene znanosti – polje prava, te predsjednica Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (2009–2012.). Usavršavala se na London School of Economics, Asser Institut Haag i Ludwig Maximilians Universität München. Sudjelovala je i bila voditeljem nekoliko projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, nekoliko projekata Pravnog fakulteta, projekata UNICEF-a, projekta Ministarstva rada i socijalne skrbi. Bila je članicom radnih skupina ministarstava za izradu nekoliko zakonskih prijedloga, u jednom mandatu članica Vijeća za djecu pri Državnom zavodu za zaštitu materinstva djece i mladeži, u tri navrata članica delegacije RH za obranu izvješća o pravima djeteta pri Odboru za prava djeteta u Genevi, članica Povjerenstva za etiku i deontologiju Zbora liječnika Hrvatske te nekoliko Vladinih radnih skupina. Stalni je vanjski znanstveni savjetnik Ustavnoga suda RH (od 2000) Dobitnica je nagrade za životno djelo za promicanje prava djeteta Vlade RH 2005. godine. Bila je vanjski suradnik “Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža” za pravna izdanja te urednik struke obiteljsko pravo.

Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima s vlastitim priopćenjima.

Od 2004. do 2012. godine glavna urednica Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu, te je članicom uredništava nekoliko časopisa; članica je različitih strukovnih udruženja.

Od 2000. godine članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Autorica je više od stotinu radova i urednica odnosno suautorica nekoliko knjiga i komentara zakonskih tekstova.

U poslijediplomskoj nastavi bila je voditeljica Poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu (2002-2012) na kojem i predaje; predaje na Poslijediplomskom studiju iz europskog privatnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Poslijediplomskom studiju iz teorije i metodologije socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  na Poslijediplomskom studiju Pedagogijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Postdiplomskom studiju iz civilnih znanosti i trgovačkog prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, te na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Gost-predavač na predmetu Family Law na Pochefstroom University, Južnoafrička Republika. Osnovala je i voditeljica Sveučilišnoga interdisciplinarnoga poslijediplomskog studija Prava djece na Sveučilištu u Zagrebu (2011). Mentor za izradu sedam magistarskih radova i četiri doktorske disertacije.