doc. dr. sc. Ana Opačić
doc. dr. sc.
Ana Opačić

Ana Miljenović rođena je 1986. godine u Sisku. 2004. godine upisala je studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 2008. godine nakon čega se zaposlila 2009. kao asistent na istom studiju. Do sada je bila uključena u izvođenje kolegija Socijalni rad u organiziranju zajednice, Međunarodni socijalni rad, Teorijske osnove socijalnog rada, Interpersonalna komunikacija, a kao gost predavač i suradnik na terenskoj praksi na kolegijima Socijalni rad s grupom i Osnove savjetovanja. 2012. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, a 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika (Pravni fakultet u Zagrebu). Osvojila je više nagrada kao student i kasnije kao mladi istraživač. Od 2016. zaposlena je na radnom mjestu docenta.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Knežević, Mladen; Miljenović, Ana; Branica Vanja.
Teorija socijalnog rada .
Zagreb : Biblioteka socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, 2013 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Socijalne usluge u zajednici za osobe s invaliditetom. Priručnik za početnike. / Miljenović, Ana (ur.).
Zagreb : Rehabilitacijski centar za stres i traumu, 2015 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Žganec, Nino; Opačić, Ana.
Ecological Hazards of Nuclear Waste Disposal: Tensions between Aspiration and Economic Prosperity and Community Sustainability: Lessons for social work in a small Croatian municipality // The Routledge Handbook of Green Social Work / Dominelli, Lena (ur.).
New York : Routledge, 2018. Str. 385-396.

2. Jović, Medina; Miljenović, Ana.
Organiziranje dnevnog centra, volonterske podrške i grupe podrške za članove obitelji // Socijalne usluge u zajednici za osobe s invaliditetom. Priručnik za početnike / Miljenović, Ana (ur.).
Zagreb : Rehabilitacijski centar za stres i traumu, 2015. Str. 171-253.

3. Žganec, Nino; Miljenović, Ana.
Senzibilizacija lokalne zajednice i uključivanje osoba s invaliditetom // Socijalne usluge u zajednici za osobe s invaliditetom / Miljenović, Ana (ur.).
Zagreb : Rehabilitacijski centar za stres i traumu, 2015. Str. 109-130.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Miljenović, Ana; Knežević, Mladen.
Pathways of knowledge transfer: transplantation of neoliberal social care system into Croatian context. // European Journal of Social Work. 18 (2015) , 4; 613-630 (članak, znanstveni).

2. Miljenović, Ana; Žganec, Nino.
Disintegration and possibilities for rebuilding of war-affected communities : The Vojnić Municipality case. // International social work. 55 (2012) , 5; 645-661 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Opačić, Ana; Oreb, Tereza; Radat, Katarina.
How do Clubs of Alcoholics in Treatment Function? Differences Between the Perspectives of Members with Addiction and Family Members. // Archives of Psychiatry Research: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences. 55 (2019) , 1; 25-37 (članak, znanstveni).

2. Oreb, Tereza; Opačić, Ana; Radat, Katarina.
Perspektive članova obitelji o djelovanju klubova liječenih alkoholičara. // Ljetopis Socijalnog Rada. 25 (2018) , 1; 131-157 (članak, znanstveni).

3. Ružojčić, Mitja; Opačić, Ana; Tokić Milaković, Ana.
Who has a chance to overcome poverty? Predictors of educational achievement of youth living in poverty. // Vulnerable Children and Youth Studies. 13 (2018) , 4; 331-338 (članak, znanstveni).

4. Opačić, Ana; Oreb, Tereza; Radat, Katarina.
Characteristics and Significance of Professional-Led Support Groups in the Treatment of Alcoholism. // Alcoholism Treatment Quarterly. 135 (2017) , 4; 359-371 (članak, znanstveni).

5. Miljenović, Ana; Blažeka Kokorić, Slavica; Berc, Gordana.
Kvaliteta života obitelji na različitim ruralnim područjima: primjer četiriju općina Sisačkomoslavačke županije. // Sociologija i prostor. 54 (2016) , 1; 19-44 (članak, znanstveni).

6. Miljenović, Ana.
Treball social a Croàcia. L’estat de la qüestió o la qüestió de l’estat?. // Revista de Treball Social. 202 (2014) ; 59-71 (pregledni rad, znanstveni).

7. Miljenović, Ana.
EKONOMSKA KRIZA – POKRETAČ TRANSFORMACIJE PROFESIJE SOCIJALNOG RADA?. // Ljetopis socijalnog rada. 20 (2013) , 1; 51-70 (pregledni rad, znanstveni).

8. Miljenović, Ana.
Pristup razvojno osjetljivim zajednicama u Hrvatskoj: između teorijske konceptualizacije i političko-pravnih rješenja. // Politička misao. 50 (2013) , 3; 155-179 (članak, znanstveni).

9. Žganec, Nino; Miljenović, Ana.
Multikulturalizam u socijalnom radu. // Revija za socijalnu politiku. 18 (2011) , 3; 311-330 (pregledni rad, znanstveni).

10. Miljenović, Ana.
Integriranje spoznaja u socijalnom radu. // Ljetopis socijalnog rada. 17 (2010) , 2; 171-194 (pregledni rad, znanstveni).

11. Miljenović, Ana.
Značaj seksualnih tema u socijalnom radu. // Ljetopis socijalnog rada. 17 (2010) , 1; 27-48 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vejmelka, Lucija; Miljenović, Ana.
V. simpozij socijalnih radnika: Volonterizam i socijalni rad- zajedno za humanije društvo.. // Ljetopis socijalnog rada. 18 (2011) , 3; 639-642 (prikaz skupa, ostalo).

2. Miljenović, Ana.
Iskustva iz prakse- PSIHOSOCIJALNI PRISTUP I ALKOHOLIZAM: ISKUSTVO RADA U KLUBOVIMA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA. // Ljetopis socijalnog rada. 17 (2010) , 2; 281-294 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Žganec, Nino; Miljenović, Ana.
Multikulturalizam u socijalnom radu. // Revija za socijalnu politiku. (2011) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Miljenović, Ana; Buljevac, Marko.
Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti // Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava« / Leutar, Zdravka (ur.).
Zagreb : Zaklada Marija De Mattias, 2011. 379-392 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Miljenović, Ana.
Groups for Treated Alcoholics: Croatian Good Practice Example // 2010 Joint World Conference on Social Work and Social Development The Agenda. Programme materials.
(poster,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Opačić, Ana; Berc, Gordana; Kokorić Blažeka, Slavica.
LOCAL FAMILY SOCIAL SERVICES IN CROATIA BETWEEN EUROPEAN UNION’S STANDARDS AND RURAL REALITIES // 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT-book of abstracts / Rihter, Liljana ; Berc, Gordana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada, 2017. 20-20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Miljenović, Ana.
PANTA RHEI: FACING THE INEVITABILITY OF CHANGE IN SOCIAL WORK EDUCATION AND REALITY // Abstract book / Annamaria Campanini (ur.).
Milan : EASSW - European Association of Schools of Social Work, 2015. 49-49 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Miljenović, Ana.
Underdeveloped communities in Croatia: synergy of unfavourable economic and social development // Abstract book.
Stockholm, 2012. 205-205 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Miljenović, Ana; Keserica, Vendi.
Iskustva liječenih alkoholičara: fenomenološki pristup // Knjiga sažetaka / Buljan, Danijel (ur.).
Zagreb : Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, 2012. 52-52 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Radat, Katarina; Miljenović, Ana.
Neka obilježja klubova liječenih alkoholičara u Hrvatskoj: pogled iz nekoliko perspektiva // Knjiga sažetaka / Buljan, Danijel (ur.).
Zagreb : Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, 2012. 60-60 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Miljenović, Ana; Žganec, Nino.
Revitalizing radical social work in 21st century : practical opportunities for social change // Social Action in Europe "Sustainable Social Development and Economic Challenges" : abstracts.
Brussels, 2011. 75-75 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Žganec, Nino; Touwen, Anneke; Despotović, Mirela; van der Sterren, Hay; Miljenović, Ana.
Contributing to social development through community work approach // Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges : abstracts.
Brussels, 2011. 79-79 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

8. Miljenović, Ana.
Groups for treated alcoholics: Croatian good practice example // 2010 Joint World Conference on Social Work ana Social Development: The Agenda, Abstract Book.
Hong Kong, 2010. 357-358 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

9. Miljenović, Ana.
Integriranje spoznaja u socijalnom radu // Zbornik sažetaka - Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“ / Žitnik, M. ; Leutar, Z. ; Buljevac, M. ; Miljenović, A. (ur.).
Zagreb, 2010. 124-124 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Miljenović, Ana; Buljevac, Marko.
Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti // Zbornik sažetaka - Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“ / Žitnik M., Leutar Z., Miljenović A., Buljevac M. (ur.).
Mostar : Mostar : Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru ; Zaklada Marija de Mattias u Zagrebu, 2010. 88-88 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

11. Miljenović, Ana.
Potrebe lokalnih zajednica na područjima posebne državne skrbi // Socijalni rad u zajednici. Zbornik sažetaka.
2009. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Miljenović, Ana; Žganec, Nino.
Revitalizing radical social work in 21st century: practical opportunities for social change // Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges. PowerPoint Presentations.
2011. (predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Žganec, Nino; Touwen, Anneke; Despotović, Mirela; van der Sterren, Hay; Miljenović, Ana.
Contributing to social development through community work approach // Social Action in Europe : Sustainable Social Development and Economic Challenges : PowerPoint Presentations.
2011. (predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Miljenović, Ana.
KONCEPTUALIZACIJA RAZVOJNO UGROŽENIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ: EKLEKTIČNI PRISTUP / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 10.06. 2015, 279 str. Voditelj: Žganec, Nino.
 
  Magistarski radovi
 

1. Miljenović, Ana.
OBILJEŽJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA NERAZVIJENIH LOKALNIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 09.07. 2013., 86 str. Voditelj: Žganec, Nino.
 
  Diplomski radovi
 

1. Miljenović, Ana.
Procjena potreba stanovništva lokalnih zajednica na području posebne državne skrbi: Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Majur i grad Hrvatska Kostajnica / diplomski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 29.10. 2008., 75 str. Voditelj: Žganec, Nino.
 
  Druge vrste radova
 

1. Orlić, Olga, Berc, Gordana; Blažeka Kokorić, Slavica; Bokan, Nataša; Klepač, Olgica; Lukić, Aleksandar; Miljenović, Ana; Obad, Orlanda.
Izvještaj s Tribine IEF-a „Što se danas istražuje na selu? Predstavljanje neformalne istraživačke skupine Ruralije, 2016. (izvješće).

2. Radat, Katarina; Miljenović, Ana; Petak, Martina.
Mladi i lokalna politika, 2014. (popularan rad).

3. Miljenović, Ana; Radat, Katarina.
Klubovi liječenih alkoholičara. Korak dalje., 2012. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Ovčar, Matea.
Terapijska zajednica za ovisnike o psihoaktivnim sredstvima i uloga socijalnog rada / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 26.06. 2019, 24 str. Voditelj: Opačić, Ana.

2. Perić, Martina.
Kvaliteta života mladih s obzirom na razvojna obilježja zajednice / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 13.09. 2018, 24 str. Voditelj: Opačić, Ana.

3. Ruklić, Nikolina.
Programi podrške ovisnicima o drogi u Republici Hrvatskoj / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 20.09. 2018, 21 str. Voditelj: Opačić, Ana.

4. Trtanj, Ana.
Siromaštvo djece u najslabije razvijenim zemljama svijeta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 22.01. 2018, 42 str. Voditelj: Opačić, Ana.

5. Varela, Ana.
ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 20.09. 2018, 26 str. Voditelj: Opačić, Ana.

6. Botički, Irena.
IZBJEGLICE I AZILANTI: IZAZOV ZA SOCIJALNI RAD / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.07. 2017, 38 str. Voditelj: Opačić, Ana.

7. Mardešić, Mia.
KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA – KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA - PERSPEKTIVA KORISNIKA USLUGE CASE MANAGEMENTA I OSOBA SMJEŠTENIH U DOM ZA ODRASLE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 04.07. 2017, 38 str. Voditelj: Opačić, Ana.

8. Matković, Mirela.
Antikapitalistički socijalni pokreti od 1990. godine do danas / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 20.09. 2017, 27 str. Voditelj: Opačić, Ana.

9. Pintarec, Iva.
Socijalni rad u okviru programa smanjenja štete / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 22.05. 2017, 28 str. Voditelj: Opačić, Ana.

10. Šimunić, Stella.
Povezanost percipirane zapošljivosti sa stupnjem obrazovanja i socijalnom podrškom / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.06. 2017, 23 str. Voditelj: Opačić, Ana.

11. Vujanić, Monika.
Politike integracije migranata na tržište rada u Europskoj uniji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.07. 2017, 33 str. Voditelj: Opačić, Ana.

12. Jurašin, Ana.
KONCEPT NOVOG SIROMAŠTVA: INDIVIDUALNA PERSPEKTIVA I ISKUSTVA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 29.11. 2016, 39 str. Voditelj: Opačić, Ana.

13. Kljajić, Marija.
KVALITETA ŽIVOTA MLADIH U HRVATSKOJ RAZLIČITOG OBRAZOVNOG I RADNOG STATUSA / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 14.09. 2016, 31 str. Voditelj: Opačić, Ana.

14. Mihatović, Andreja.
Integracija obitelji kosovskih Hrvata na području općine Đulovac / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 23.02. 2016, 48 str. Voditelj: Opačić, Ana.

15. Poštić, Gorana.
Razlike u pokazateljima socijalne isključenosti mladih različitog obrazovnog statusa / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.09. 2016, 20 str. Voditelj: Opačić, Ana.

16. Strmota, Ivana.
POLOŽAJ, POLITIKA I PRAKSA PREMA TRAŽITELJIMA AZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 14.09. 2016, 22 str. Voditelj: Opačić, Ana.

17. Ivanković, Viktorija.
POŠTIVANJE PRAVA SOCIJALNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 29.09. 2015, 63 str. Voditelj: Miljenović, Ana.

18. Jasak, Tom.
MOGUĆNOSTI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB U RAZVOJU LOKALNE ZAJEDNICE / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 21.09. 2015, 30 str. Voditelj: Miljenović, Ana.

19. Jurec, Ivona.
PODRUČJA DISKRIMINACIJE LGBT OSOBA / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 09.09. 2015, 20 str. Voditelj: Miljenović, Ana.

20. Oparnica, Natalija.
Valorizacije kulturne baštine Petrove gore i odnos stanovnika prema zajednici / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.11. 2015, 42 str. Voditelj: Miljenović, Ana.
 

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni znanstveni i stručni interesi vezani su prije svega za područje razvoja zajednice, s posebnim naglaskom na zajednice s razvojnim problemima. Osim toga, bavi se i područjem teorije socijalnog rada, međunarodnog socijalnog rada i problema ovisnosti.

Članstva:

- Zagrebačka udruga socijalnih radnika

- udruga Sociativa Nova (tajnica udruge)

- udruga Pragma

Hobiji i osobni interesi

Hobi: Karipski plesovi