SEMINARSKI RADOVI:
Upravna znanost - seminar
Obrazac za seminarski rad

Ovdje možete preuzeti elektroničku verziju obrazaca za izradu istraživačkih seminarskih radova:

Upravna organizacija /images/50013309/Obrazac_Upravna_organizacija.doc

Lokalne jedinice /images/50013309/Obrazac_Lokalna_jedinica.doc