UPUTE ZA PISANI DIO ISPITA:
Upute za pisani dio ispita iz Upravne znanosti

Pismeni dio ispita iz predmeta upravna znanost sastoji se od 12 pitanja.

Odgovor na svako pitanje boduje se sa 2, 1 ili 0 bodova.

Za pozitivan test potrebno je:

- skupiti najmanje 11 bodova (11/24)

- imati najmanje 7 točnih odgovora (7/12), što znači da je student na  najmanje 7 pitanja dobio 1 ili 2 boda 

 

Na pitanja treba odgovarati redosljedom kojim su postavljena. Pitanja ne treba prepisivati u formular. Upitnik treba popunjavati čitko! Za svaku nejasnoću student se može obratiti bilo kojoj od dežurnih osoba tražeći razjašnjenje pitanja.

Pismeni dio ispita traje 50 minuta, a raspored usmenih ispita priopćit će se tijekom pismenog ispita.

Na pismeni ispit treba donijeti indeks i pribor za pisanje. Ostale stvari (knjige, bilježnice i druge) odlažu se pored katedre ili na drugo mjesto koje odredi dežurni nastavnik. Poželjno je da se mobiteli ne unose u dvoranu, a ako se unose moraju biti isključeni ili odloženi zajedno s ostalim stvarima. Korištenje mobitela tretirat će se kao prepisivanje.

Ako se netko za vrijeme pismenog ispita pokuša koristiti nedozvoljenim sredstvima, prepisivati, dogovarati se i slično, bit će udaljen s pismenog dijela ispita bez prava na pristup usmenom ispitu

 

Prepisivanje i zadržavanje pitanja nije dozvoljeno.