O:
Nauka o javnoj upravi II.
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Nauka o javnoj upravi II u zimskom semestru ak. god. 2020./21. provesti online. Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita provodi se putem sustava Merlin, a usmeni dio putem Google Meet-a.  Pisani ispit Pisani dio ispita održava se putem Merlin sustava. Studentima se preporučuje da ranije pristupe sustavu kako bi mogli započeti s rješavanjem testa na vrijeme. Pisani dio ispita sastoji se od pet problemskih zadataka pri čemu je naglasak stavljen na provjeru znanja, razumijevanja i povezivanja, a ne reprodukciju gradiva. U tom smislu, dio pitanja će sadržavati kratak opis problemske situacije i pitanje na temelju kojeg se provjerava povezivanje te situacije sa gradivom iz ispitne literature (v. primjer niže). Vrijeme predviđeno za pisanje testa je 45 minuta. Odgovori se vrednuju na skali od 0 do 4 boda. Negativnih bodova nema. Ukupan broj bodova koji se može postići na testu je 20. Za pozitivan test potrebno je ostvariti 9 bodova i pritom pozitivno odgovoriti na najmanje 3 odgovora.  Obavijest o vremenu i načinu objave rezultata bit će stavljena na Merlin na dan održavanja pisanog testa.  Primjer problemskog zadatka Po završetku pravnog studija, zaposlili ste se u kao tajnik u srednjoj školi i  primjećujete kako vaši kolege vrlo profesionalno i predano obavljaju svoje zadatke, daju od sebe i više nego što se od njih očekuje. Otkrivate kako su izradili plan djelovanja za suočavanje s COVID19 pandemijom na razini škole. U njemu su predvidjeli izradu nove interaktivne web stranicu s detaljnim informacijama o školskim aktivnostima. Jasno je određeno način postupanja u slučaju pogoršanja pandemije. Organizirali su chat s roditeljima svakog dana u tjednu kako bi im odgovarali na pitanja i prikupili informacije o tome kako se učenici nose s on-line nastavom i koji su prijedlozi roditelja za poboljšanje djelovanja škole. a) Obrazložite o kojem se tipu upravne kulture radi u opisanom slučaju? b) Navedite o kojoj je okolini upravne organizacije riječ u opisanom slučaju i objasnite najvažniji problem koji se javlja u odnosu organizacije s tom okolinom. Usmeni ispit Studenti koji polože pisani dio ispita, pristupaju usmenom dijelu ispita putem poveznice na Google Meet sastanak koju će im ispitivač poslati po objavi rezultata pisanog dijela ispita.