OBAVIJESTI:
Osnove ustavnog prava
Osnove ustavnog prava
Studij: Porezni - 1. semestar
Šifra: 111416
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković
Izvođači: dr. sc. Sandra Marković , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove ustavnog prava Porezni - 1. semestar
4.0 111416
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 9:30 sati.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Sandra Marković , pred. (Predavanja)
Literatura
Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str. 239-582
Opis predmeta
Temeljna načela. Predmet ustavnog prava. Odnos ustavnog prava i političkih znanosti. Ustavno pravo kao grana pravnog sustava. Metode izučavanja, izvori ustavnog prava. Pregled razvitka ustavnosti. Struktura i temeljne značajke Ustava Republike Hrvatske. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osobne slobode i prava. Političke slobode i prava. Gospodarska, socijalna i kulturna prava. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda prema Ustavu Republike Hrvatske. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u okviru Vijeća Europe. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Europski sud za prava čovjeka. Načelo ustavnosti i zakonitosti i oblici njegova nadzora. Ustavni sud Republike Hrvatske. Pučki pravobranitelj. Temelji državne vlasti i izborni sustav. Načelo narodnog suvereniteta. Oblikovanje i pravni elementi teorije predstavništva. Izborni sustav, teorija i praksa predstavništva. Izborno pravo u Republici Hrvatskoj. Dopuna predstavničke demokracije referendumom i drugim oblicima neposrednog odlučivanja. Ustrojstvo državne vlasti. Načelo diobe vlasti. Predstavnička tijela i njihova struktura. Ustrojstvo i funkcija izvršne vlasti. Uplitanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju. Ustrojstvo i funkcija sudbene vlasti. Ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor. Predsjednik Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske. Sudbena vlast. Lokalna i područna (regionalna) samouprava. Republika Hrvatska i Europska unija. Međunarodni odnosi prema Ustavu Republike Hrvatske. Udruživanje Republike Hrvatske u saveze s drugim državama.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Obavijesti