OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno pravo II.
Upravno pravo II.
Studij: Porezni - 2. semestar
Šifra: 111427
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravno pravo II. Porezni - 2. semestar
4.0 111427
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. glave 7, 13, 14, 17, 21 i 22
Opis predmeta
Odgovornost države za štetu. Odnosi državne uprave. Sustav državne uprave i poslovi državne uprave. Upravni akt. Javna dobra. Javnopravna ograničenja vlasništva.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati glavna načela odgovornosti države za štetu;
 • kritički vrednovati i prepoznati poslove državne uprave;
 • objasniti odnose državne uprave
 • objasniti važnost upravnog akta za suvremeno upravno pravo;
 • izdvojiti vrste javnih dobara;
 • objasniti načine i mehanizme upravnopravnog ograničenja vlasništva;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati vrste odgovornosti države za štetu;
 • razumjeti razliku između postojećih poslova državne uprave;
 • primijeniti stečena osnovna znanja o upravnom aktu na djelovanje tijela državne uprave;
 • skicirati primjenu istraživačkih metoda ;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati djelovanje i odnose državne uprave;
 • demonstrirati razloge potrebe za izvlaštenjem;
 • analizirati položaj javnih dobara unutar pravnog poretka Republike Hrvatske;
 • usporediti postojeće vrste upravnih akata;
 • analizirati sve oblike odgovornosti države za štetu;

 

 

 

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost poslova, odnosa i djelovanja državne uprave;
 • predlagati donošenje upravnih akata;
 • formulirati uzroke pokretanja postupaka izvlaštenja;
 • rasporediti uloge državne uprave i njena djelovanja u Republici Hrvatskoj;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preispitati valjanost upravnih akata;
 • usporediti prednosti i nedostatke sadašnjeg sustava državne odgovornosti za štetu sa prijašnjim oblicima;
 • vrednovati ulogu državne uprave u suvremenoj državi;
 • procijeniti potrebu za provođenjem postupaka izvlaštenja.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Ishodi učenja

Metode ocjenjivanja

Definiranje glavnih načela odgovornosti države za štetu

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Kritičko vrednovanje i prepoznavanje poslova državne uprave

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Objašnjavanje odnosa državne uprave

 

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Objašnjavanje važnosti upravnog akta za suvremeno upravno pravo

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Izdvajanje vrsta javnih dobara

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Objašnjavanje načina i mehanizama upravnopravnog ograničenja vlasništva

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Grupiranje i opisivanje vrsta odgovornosti države za štetu

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Razumjevanje razlike između postojećih poslova državne uprave

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Primjena stečenih osnovnih znanja o upravnom aktu na djelovanje tijela državne uprave

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Skiciranje primjene istraživačkih metoda

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Kategoriziranje djelovanja i odnosa državne uprave

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Demonstriranje razloge potrebe za izvlaštenjem

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Analiziranje položaja javnih dobara unutar pravnog poretka Republike Hrvatske

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Usporedba postojećih vrsta upravnih akata

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Analiziranje svih oblika odgovornosti države za štetu

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Konstruiranje povezanosti poslova, odnosa i djelovanja državne uprave

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Predlaganje donošenja upravnih akata

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Formuliranje uzroka pokretanja postupaka izvlaštenja

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Raspoređivanje uloga državne uprave i njena djelovanja u Republici Hrvatskoj

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Preispitivanje valjanosti upravnih akata

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Usporedba prednosti i nedostataka sadašnjeg sustava državne odgovornosti za štetu sa prijašnjim oblicima

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Vrednovanje uloge državne uprave u suvremenoj državi

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit

Procjena potrebe za provođenjem postupaka izvlaštenja

rasprave, esejistički tip zadatka, pismeni ispit, usmeni ispit